Gegužės 1 d. įsigalios susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio įsakymu patvirtinta tvarka, pagal kurią bus paprasčiau išduodami leidimai važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms bei jų junginiams.

Pasak susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio, tai sumažins biurokratiją ir administracinę naštą verslui. Prašymą išduoti leidimą Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos (VKTI) verslo įmonės galės pateikti joms priimtiniausiu ir patogiausiu būdu – tiesiogiai, faksu, paštu arba elektroniniu būdu. Jį galės pateikti ne tik didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas, bet ir jo įgaliotas asmuo. Mokesčio sumokėjimo dokumento pateikti nereikės, duomenys apie sumokėtą mokestį bus gaunami iš Valstybinės mokesčių inspekcijos.

Leidimas važiuoti vieną kartą bus laikomas išduotu, kai informacija apie išduotą leidimą ir jo kopija bus paskelbti VKTI interneto svetainėje http://www.vkti.gov.lt (dabar reikia turėti leidimo originalą).

Savininkui ar valdytojui nereikės gauti leidimo iš savivaldybės važiuoti jų teritorijose esančiomis gatvėmis, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa. VKTI išduotas leidimas galios važiuoti ir šiomis gatvėmis.

Leidime vienam mėnesiui ar vieneriems metams bus nurodomos tik pavienės didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės arba jos junginį sudarančių transporto priemonių rūšys ir ašių skaičius, o valstybinis numeris nebus nurodomas. Toks leidimas suteiks teisę važiuoti bet kuria transporto priemone, tačiau turės būti neviršijami leidime nurodyti jos matmenys ir ašies apkrovos (dabar leidimą gali naudoti tik jame nurodyta transporto priemonė).

Supaprastinamos nuostatos dėl policijos dalyvavimo važiuojant didžiagabaritėmis transporto priemonėmis. Kai kuriais atvejais atsisakoma policijos palydos ir numatoma leisti naudoti automobilių palydą su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais. Konkrečias palydos sąlygas, kurios turės netrikdyti saugaus eismo, nustatys transporto priemonės savininkas ar valdytojas. Policijos automobilio palyda bus būtina, jei transporto priemonių junginys viršys 4,5 m plotį ir (arba) 30 m ilgį.


Leidimų išdavimo tvarka suderinta su Kelių eismo taisyklėmis siekiant, kad leidimai būtų išduodami važiuoti ne tik tomis didžiagabaritėmis transporto priemonėmis, kurioms privaloma mokėti mokestį, bet ir tais atvejais, kai jo nereikia mokėti. Taip pat patikslinta mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais mokėjimo dokumento pildymo tvarka.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Planuojama, kad 2014 m. Grigorovčina – Paternieki punkte transporto pralaidumas padidės dvigubai. Tokias vizijas išreiškė Latvijos ir Baltarusijos muitinių pareigūnai susitikime, kuriame buvo aptarinėjamos šio pasienio punkto perspektyvos.

Susitikimo metu kalbėta apie reikalingus atlikti statybinius darbus, reikiamą įrangą. Akcentuota būtinybė įrengti rentgeno spindulių pagrindu veikiančią sistemą, kuri leistų daug greičiau ir geriau tikrinti transporto priemones.


Europos sąjunga skyrė 2,5 mln. eurų savo sienos su Baltarusija modernizavimui. Trečdalis pinigų jau pervesta į specialią sąskaitą, iš kurios yra finansuojami įvairūs pasienio postų rekonstrukcijos darbai.


Tokiai rekonstrukcijai Grigorovčina – Paternieki pasienio postas pasirinktas neatsitiktinai. Per šį postą driekiasi 9 transeuropinis transporto koridorius Helsinkis – Sankt Peterburgas – Vitebskas – Gomelis – Kijevas – Aleksandropolis. Prognozuojama, kad transporto srautai ateityje šiame koridoriuje tik augs, o tai reikalaus geresnės transporto ir muitinės infrastruktūros. Šiuo metu šiame poste per dieną sieną kerta apie 270 transporto priemonių. Planuojama, kad punktą atnaujinus 2014 m. jis pasieks 600 transporto priemonių ribą.


Šiuo metu Grigorovčinos punkte yra apribotas vilkikų eismas dėl atliekamų bendrų rekonstrukcijos darbų. Čia bus pastatyta reikiama infrastruktūra rentgeno spinduliais skanuojančiai sistemai, kuri galutinai bus įrengta ir pradės veikti po dviejų metų.


Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas

Balandžio 25 d., Ženevoje vykusioje Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU asamblėjoje kartu su 73 šalių vežėjų asociacijų atstovais, transporto verslui svarbius klausimus sprendė ir asociacijos „Linava“ vadovai – prezidentas Algimantas Kondrusevičius bei generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis.

Vienas skaudžiausių Europos vežėjams klausimų, Lietuvos atstovų pastangomis įgarsintas šioje asamblėjoje, buvo Rusijoje numatytos griežtos baudos už administracinius pažeidimus kitų šalių vežėjams bei šiuo metu sugriežtinta užsienio transporto įmonių patikra.

Pasak asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, tokių administracinių priemonių taikymas nepadeda gerinti krovinių judėjimo ir prekybos tarp valstybių, todėl ateityje kelių transportui kylančios naujos kliūtys turėtų būti šalinamos tarptautinių susitarimų pagalba.

Lietuvos vežėjų poziciją, dėl trečiųjų šalių vežimų traktavimo Rusijoje išsakęs A. Kondrusevičius, pažymėjo, jog pagrindiniu kriterijumi nustatant gabenimo rūšį turi būti pakrovimo vieta, o ne krovinio kilmė. Nepritarimą naujoms baudoms ir trečiųjų šalių vežimų apibrėžimui, kuris taikomas Rusijoje išsakė ir delegatai iš Lenkijos, Ukrainos, Olandijos bei Čekijos.

IRU padarė analizę ir konstatavo, jog Rusijos institucijos nustatydamos krovinių gabenimo rūšį pagal prekės kilmę nėra teisios, nes tarptautiniai susitarimai numato kitokius apibrėžimus.

IRU vadovybė taip pat išsakė paramą vežėjams ir teigė teiksianti visokeriopą pagalbą sprendžiant šią problemą.

Kvietimas Briuseliui

Kitu svarbiu IRU generalinės asamblėjos akcentu tapo Rezoliucija skirta Europos Sąjungos atsakingoms institucijoms, kuriančioms Europos 2020 metų plėtros strategiją.

Šiame dokumente ES šalių vežėjų organizacijos ir kiti IRU nariai kviečia Briuselį naikinti įvairaus pobūdžio mokesčių ir administracinius barjerus, taikomus kelių transportui. Pirmiausia sustabdyti bet kokių naujų mokesčių ar prievolių, susijusių su krovininiu kelių transportu, įvedimą. Taip pat IRU nariai prašo padidinti asignavimus kelių infrastruktūrai bei inovacijoms, nepamirštant ir būtinų mokymų programų transportininkams bei aplinkai draugiškesnių technologijų naudojimo.

IRU prezidentas Janusz Lacny pažymi, jog ES 2020 –ųjų metų plėtros strategija siekiama sukurti tvarią, nuovokią ir efektyvią ekonomiką. „Krovininis ir keleivinis kelių transportas vaidina itin svarbų vaidmenį įgyvendinant daugelį šios strategijos tikslų. Norint, kad ši transporto šaka padėtų gerinant ES ekonomiką, būtina panaikinti jai taikomus apribojimus, o kelių transportui turi būti sukurta dar geresnė aplinka darbui“, - asamblėjos delegatams sakė J. Lacny.

Kaip vienas iš tokių žingsnių pavyzdžių buvo pateiktas ES Muitinės kodekso pakeitimas, galintis leisti ES naudoti TIR sistemą muitinės kontroliuojamoms prekėms. Tokių būdu vežėjams ir kitiems gabenimo proceso dalyviams atsirastų galimybė išlaisvinti iš griežtų T sistemos rėmų. Tuo pačiu būtų sumažintas didžiųjų Europos ekspedijavimo kompanijų vaidmuo gabenimo procese ir suteikta kur kas didesnė darbo pasiūla 12 mln. sunkvežimių bei 600 tūkst. transporto įmonių, dirbančių ES šalyse.

Darbo efektyvumą didintų ir taip vadinamosios Europos modulinės sistemos (EMS) naudojimas vidaus ir tarptautiniuose gabenimuose. Itin svarbiu IRU laiko vienodą skirtingų transporto rūšių traktavimą Europoje ir tolygų jų finansavimą.

Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas

Atsižvelgdama į degalų ir jiems taikomų akcizų temų aktualumą, Finansų ministerija pateikia atnaujintą degalų kainų ir mokesčių Lietuvoje, ES šalyse bei Rusijoje ir Baltarusijoje stebėseną.

Kainos be mokesčių š.m. balandžio pradžioje yra didesnės, nei 2009 m. pradžioje buvusi kaina be mokesčių kartu su akcizu. Benzino kaina be mokesčių nuo 2009 m. išaugo 1,45 Lt už litrą, dyzelino - 1,23 Lt už litrą. Mokesčių daliai išliekant praktiškai pastoviai, panašiai augo ir mažmeninė kaina. Akivaizdu, kad pastarasis kainų šuolis yra veikiamas ne mokesčių , bet kitų faktorių: pasaulinių naftos kainų ir geopolitinių veiksnių. Jei kiti faktoriai ir toliau didintų kainas, benzino akcizo sumažinimo iki nustatyto minimalaus tarifo efektas benzino kainoms būtų trumpalaikis ir neženklus, tačiau biudžeto pajamas sumažintų apie 100 mln. litų.


Mažmeninės degalų kainos Lietuvoje yra vienos mažiausių ES ir savo dydžiu neišsiskiria regione – Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje degalų kainos yra panašios.


Tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad mokesčiai – pati paprasčiausia priemonė reguliuoti kainas. Tačiau taip nėra, kadangi egzistuoja  atvirkštinis ryšys tarp mokesčių dydžio ir gamintojų bei prekybininkų nustatytos kainos be mokesčių. Lietuvos atveju tai ypač ryšku – šiuo metu mūsų šalis taiko mažiausią Europos Sąjungoje akcizo tarifą dyzelinui, tačiau pagal dyzelino kainą be mokesčių yra tarp 9 valstybių, kuriose dyzelino kaina be mokesčių yra didžiausia. Tokia pati situacija Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje , Prancūzijoje, Suomijoje, Airijoje, Olandijoje, Danijoje ir kai kuriose kitose ES šalyse. Nors akcizo tarifas SND (automobilių dujoms) Lietuvoje vienas didžiausių, kaina be mokesčių yra viena mažiausių tarp ES šalių.


Visose Europos Sąjungose šalyse mokesčiai benzino kainoje viršija 40 proc.


Augant degalų kainoms dėl kitų nei mokestiniai veiksnių – mokesčių dalis degalų kainoje mažėja ir šiuo metu pasiekė 2008 m. pradžioje buvusį lygį.


Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje degalų kainos be mokesčių yra didesnės nei mažmeninės kainos Rusijoje ir Baltarusijoje.


Šiuo metu Seime registruotas siūlymas nuo 2012 m. birželio 1 d. sumažinti akcizų tarifą benzinui iki ES leistino minimumo. Teigiama, kad tokiu atveju benzino kaina degalinėse galėtų sumažėti vidutiniškai 30 centų vienam litrui (įskaitant akcizo mažinimo poveikį PVM), tačiau yra didelė tikimybė, kad benzinas degalinėse tiek neatpigs. Nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. sumažinus akcizų tarifą dyzelinui, litras dyzelino degalinėse turėjo atpigti apie 22 centais už litrą, tačiau rugpjūčio dyzelino kainas palyginus su liepos kainomis, litras dyzelino vidutiniškai atpigo tik apie 8 centus už litrą.


Pažymėtina, kad degalų kainos priklauso ne tik nuo akcizų ir kitų mokesčių, bet pirmiausia, nuo naftos ir jos produktų kainos pasaulinėje rinkoje, degalų paklausos bei konkurencijos rinkoje, kuri lemia perdirbėjų ir pardavėjų antkainius.


Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas

Mechaninė energija nuolat supa mus, ir labai dažnai – nemalonia vibracijų forma. Didžioji šios energijos yra nereguliarių svyravimų tipo, pavyzdžiui, kelių duobės sukelia transporto priemonės vertikalius svyravimus atsitiktiniais laiko tarpais. Tačiau energiją efektyviausia konvertuoti, kuomet mechaniniai judesiai yra reguliarūs ir vienos krypties.

Norėdami išspręsti šią problemą, Niujorko valstijos universiteto inžinierių komanda sukūrė naujovišką mechaninį konverterį, kuris nereguliarius svyruojamuosius judesius paverčia nuolatiniu sukamuoju judėjimu, panašiai kai elektros įtampos lygintuvas verčia kintamosios įtampos srovę nuolatine.


Vienas iš akivaizdžiausių tokio prietaiso panaudojimo būdas būtų jų įdiegimas automobilių amortizatoriuose.


Tyrimai patvirtino, kad toks regeneracinis amortizatorius, kuris elektra verstų automobilio virpesių energiją, kuri kitaip būtų prarandama kaip šiluma, gali generuoti pakankamai elektros įkrauti automobilio akumuliatorių ir leisti veikti pagrindiniams elektronikos prietaisams, taip sumažinant generatoriaus ir variklio apkrovą. Toks prietaisas gali pagerinti kuro sąnaudas 2-8%, priklausomai nuo transporto priemonės tipo, greičio ir kelio sąlygų. Amortizatorius gali būti montuojamas automobiliuose, sunkvežimiuose, autobusuose, traukiniuose.


Bandymų metu Chevrolet Suburban modelio visureigiui važiuojant 25 km/h greičiu lygiu keliu, vienas regeneracinis amortizatorius generavo vidutiniškai 15 vatų elektros galios, o maksimumas siekdavo ir 100 vatų, o jo efektyvumas buvo 60-70%.


Paskaičiuota, kad sunkvežimis galėtų generuoti nuo 1 iki 10 kw. elektros galios.


„Mes sukūrėme naujo tipo energijos konvertavimo mechanizmą, kurį pavadinome mechaninio judėjimo lygintuvu (angl. mechanical motion rectifier, MMR),“ - sakė Lei Zuo, grupės vadovas. „Jis svyruojamuosius judesius ir vibraciją keičia į tolygų vienakryptį sukamąjį judesį. Manau, kad jis padės išspręsti iššūkį, kaip didelio masto vibracijas paversti kitomis energijos rūšimis, be to, yra efektyvus ir patikimumas“.


Ką tai reikštų vairuotojams? Pavyzdžiui, vidutinis automobilis su tokiais amortizatoriais gali generuoti maždaug 100-400 vatų energijos, tuo metu kai jo pagrindiniai prietaisai sunaudoja 250-350 vatų. Mokslininkų vertinimu, tai leistų sutaupyti apie 4% kuro automobiliams su vidaus degimo varikliais ir 8% hibridinėms mašinoms, ir atsipirktų per 2-3 metus. Sunkvežimiams mechaninio judėjimo lygintuvai atsipirktų dar greičiau – vos per 1-2 metus.


Jau pradėta šio prietaiso komercializacija – juos gaminti ir diegti ėmėsi nauja įmonė „Harvest Energy“.


Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas

Baltarusijos muitinės ir pasienio tarnybos praneša, kad Lietuvos – Baltarusijos pasienyje kaimyninėje šalyje susiformavo milžiniškos eilės. Jų teigimu Lietuvos pusėje stipriai sumažėjo transporto priemonių pralaidumas.

Šiuo metu iš Baltarusijos pusės pasienyje yra susidariusios tokios vilkikų eilės.

Pasienio postas

Laukiančių vilkikų skaičius


Kotlovka – Lavoriškės 500
Medininkai – Kamenyj Log 750
Privalka – Raigardas 550
Benjakoni – Šalčininkai 420

Praėjusį pirmadienį, balandžio 23 d. nei viename iš šių punktų nebuvo daugiau nei 250 vilkikų.

Papildyta

VSAT: eilės Baltarusijos pasienyje pajudėjo

Šį pirmadienį, balandžio 30 d., Valstybės sienos apsaugos departamento (VSAT) specialistai, asociacijos “Linava” atstovams pateikus paklausimą dėl susidariusių eilių Lietuvos-Baltarusijos pasienyje, informavo, jog sunkvežimių eilės pajudėjo, praleidžiama du kart daugiau nei įprasta transporto priemonių.  Tikimasi, jog artimiausiomis dienomis eilės turėtų gerokai sumažėti.

Pasak VSAT atstovų, praėjusį savaitgalį buvo sutrikusi vizų registro sistema, kurią administruoja Vidaus reikalų ministerijos Informatikos ir ryšių departamentas. Dėl šios priežasties laikinai buvo sutrikusi trečiųjų šalių piliečių duomenų patikra, tačiau sistema netrukus vėl ėmė veikti.

Anot pasieniečių, transporto priemonių judėjimas per pasienio postus buvo nuolatinis, tad visiško transporto srautų sustabdymo nebuvo.

VSAT pareigūnai pažymi, jog pasienyje ypač daug grįžtančių į ES ir Lietuvą vilkikų, todėl padidėjęs jų srautas netruko užkimšti pasienio punktus.

Šiltais savaitgalio orais išvykai į Lietuvą pasinaudojo ir didelė dalis kaimyninės Baltarusijos gyventojų, neįprastai gausiai kirtusių Lietuvos sieną.

Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas

Prabėgusi savaitė vežėjus sukaustė  žiniomis iš Rusijos. Jau šią savaitę turėtų įsigalioti numatytos griežtesnės baudos už tarptautinių pervežimų pažeidimus. Lietuvos valstybinės institucijos ir asociacijos „Linava“ atstovai turėjo daug darbo bendraudami su Rusijos atstovais ir siekdami daugiau aiškumo naujajame įstatyme ir jo traktavimo tvarkoje. Kitos praėjusią savaitę atskriejusios žinios taip pat ypatingai nedžiugino.

Rusija


Susisiekimo ministerija ir asociacija „Linava“ pirmadienį suderinę bendras pozicijas dėl Rusijos naujų įstatymų ir jų traktavimų, jau kitą dieną Maskvoje kalbėjosi su šios šalies pareigūnais. Lietuvos atstovai pakartojo jau anksčiau pateiktą pasiūlymą – įvesti papildomą dokumentą, kuris galutinai išspręstų dvišalių leidimų naudojimo tvarką, padėtų išvengti skirtingų jos traktavimų.  Lietuva siūlo įvesti papildomą dokumentą, kuris įrodytų, kad į Rusiją vežamas krovinys yra pakrautas Lietuvoje, todėl jį galima vežti naudojantis dvišaliu leidimu.


Savaitės pabaigoje vežėjų asociacija jau bendravo su muitinės pareigūnais, su kuriais taip pat šnekėta apie galimybę naudoti naujus dokumentus, bei taikyti griežtesnę kontrolę užsienio šalių vežėjams.


Daug nerimo sukėlė ir Rusijos vežėjų asociacijos pareiškimas, kad Rusija, nuo pat naujų baudų už tarptautinių pervežimų pažeidimus įsigaliojimo pradžios, planuoja daryti masinius vilkikų patikrinimus ir žiūrėti ar jie laikosi numatytų pervežimų reikalavimų. „ASMAP“ atstovai siūlosi patys savanorystės pagrindu atlikti tokius patikrinimus jau nuo gegužės 4 d.


Lietuva


Sekantys  „Linavos“ vidines batalijas praėjusią savaitę išgirdo jau ne kartą girdėtą istoriją. Balandžio 23 d. turėjęs būti paskelbtas teismo sprendimas dėl revizijos komisijos vėl atidėtas. Tikimasi jį išgirsti gegužės 3 d.


Lietuvoje jau netrukus įsigalios nauji mokesčių už kelius tarifai. Susisiekimo ministerija atsižvelgė į verslo prašymus ir nusprendė daliai transporto priemonių sumažinti šį mokestį. Primename, kad nauji tarifai įsigalios nuo gegužės 1 d.


Kitos žinios


Baltarusiams sugriežtinus vilkikų kontrolę, dauguma vežėjų važiuojančių į Rusiją pasuko link Latvijos ir bando įvažiuoti į Rusiją būtent per šios šalies pasienio postus. Tai gerokai sumažino eiles Lietuvos – Baltarusijos pasienyje, tačiau sukėlė nemažai problemų norintiems greitai kirsti Latvijos – Rusijos sieną. Šiuo metu situacija čia yra geresnė nei praėjusią savaitę. Terechovo punkte eilėje laukia 520 vilkikų, o Grebnevo – 70.


Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas

Paskutinę balandžio dieną ir tris pirmąsias gegužės dienas Lenkijoje bus ribojamas krovininių automobilių, kurių svoris viršija 12 tonų, eismas. Apie tai dar balandžio pradžioje Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Lazdijų rinktinę informavo kolegos iš Lenkijos.

Apribojimai Lietuvos laiku bus taikomi balandžio 30 d. nuo 19 iki 23 val., gegužės 1 d. nuo 9 iki 23 val., gegužės 2 d. nuo 19 iki 23 val. ir gegužės 3 d. nuo 9 iki 23 val.


Krovininiai automobiliai, kurių masė viršija 12 tonų, šiuo laiku bus nukreipiami į stovėjimo aikšteles Lenkijos teritorijoje. Pasibaigus apribojimų laikui jie iš ten galės tęsti keliones.


VSAT į Lenkiją minėtomis dienomis planuojantiems vykti krovininių automobilių vairuotojams rekomenduoja savo kelionės laiką planuoti taip, kad nurodytomis valandomis netektų gaišti laiko laukiant apribojimų pabaigos.


Pasak Lenkijos pasieniečių, laikini apribojimai krovininiam transportui įvedami dėl šioje šalyje gegužės 1 d. minimos Tarptautinės darbininkų dienos ir gegužės 3 d. - Konstitucijos dienos.


Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas

Balandį Estijos ir Švedijos policijos pareigūnai atliko vilkikų patikrinimo operaciją. Jos metu paaiškėjo, kad nė vieno vilkiko variklis nebuvo visiškai geros techninės būklės.

Iš 30 patikrintų transporto priemonių, 17 turėjo rimtų trūkumų, o 7 vairuotojai nebuvo pakankamai pailsėję prieš leisdamiesi į kelią.


Pasak Eismo ir sienos apsaugos skyriaus inspektoriaus Jaanuso Tentso, patikrinimo metu pirmiausia  į akis krito netvarkingai  pritvirtinti kroviniai.


Operacijos metu policijos pareigūnai priėjo prie išvados, kad vilkikų vairuotojai neskiria dėmesio valstybinių numerių ir žibintų švarai. Prasta padangų kokybė taip pat nepraslydo pro pareigūnų akis.


Kaip didžiausią problemą pareigūnai įvardijo pačių vairuotojų fizinę būklę. Prie vairo jie sėdasi pakankamai nepailsėję. Kaip sakė J.Tentsas, pavargęs vairuotojas tolygus išgėrusiam vairuotojui.

Patikrinimo operacijoje iš viso dalyvavo 15 policijos pareigūnų, įskaitant Švedijos atstovus, kurie atvyko į Estiją per C.A.S.H. (Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic) projektą.

Tai tarptautinis projektas, sukurtas siekiant labiau kontroliuoti vilkikus. Šiam projektui priklauso Suomija, Norvegija, Švedija, Danija ir Estija. Taip pat bendradarbiauja Vokietijos vandens policija, Lietuvos kelių policija ir Latgalos eismo skyrius iš Latvijos.


Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas

Lietuvoje ekspeditorių paslaugos vis labiau populiarėja, tačiau ne visi vežėjai „aklai“ naudojasi ekspeditorių paslaugomis ir įžvelgia jų paslaugų naudą. Net gi, priešingai, kai kurie vežėjai mano, kad ekspeditoriai atima jų „duoną“.

Svarstydami galimybes naudotis ekspeditorių paslaugomis, pirmiausiai, turite įvertinti savo sąnaudas ir gaunamą naudą.

Eksportuojant, importuojant prekes, ekspeditoriaus paslaugos gali būti labai naudingos, kadangi jis veikia operatyviai, turi išsamios informacijos apie šalis, į kurias eksportuojate, ir taisykles, kurių būtina laikytis. Jei dvejojate, ar verta naudotis ekspeditoriaus paslaugomis, vertėtų atsižvelgti į šiuos veiksnius:
transporto poreikių mastas arba sudėtingumas – kuo sudėtingesni Jūsų reikalavimai, tuo didesnė tikimybė, kad specialisto paslaugos bus naudingos;
ar turite patirties ir kompetencijos patys organizuoti transportą – nepamirškite, kad teks spręsti ir techninius klausimus, pavyzdžiui, muitinės formalumų;
ar turėsite laiko patys rūpintis procesu;
kaina – ekspeditoriai galbūt pasiūlys mažesnes krovinių vežimo kainas nei Jums pavyktų susitarti su vežėjais, tačiau turite išsiaiškinti, kuriuos mokesčius ir priemokas turėsite sumokėti patys ir kokias tiksliai paslaugas gausite;
patogumas dirbti su ekspeditoriumi, kuris teikia daugumą arba visas su prekyba susijusias paslaugas, kadangi nereikia dirbti su keliais skirtingais paslaugų teikėjais.

Neretai vežėjai pralaimi konkurencinę kovą prieš ekspeditorius. UAB „Aerosol Baltija“ pirkimų ir logistikos vadovė Veslava Stefanovič prioritetus teikia ekspeditorių, o ne vežėjų paslaugoms, nes taip patogiau: „Jie patys suranda automobilius kroviniams vežti, nes bendradarbiaudami ne su vienu vežėju, gali užtikrinti didesnę automobilių pasiūlą,platesnę krovinių gabenimo geografiją, lanksčias atsiskaitymo galimybes.“  Kiti svarbūs faktoriai – ekspeditorių patikimumas ir operatyvumas – kliento atžvilgiu didelis privalumas. „Išbandėme skirtingas ekspedijavimo įmones ir, jei nors kartą paveda – pažadėję laiku nepristato krovinio, pažadėjęs pasiimti/ atvežti krovinį, nepaima visai, pasiūlo mažesnę kainą, kurią vėliau padidina – darbas su jais baigiasi“ – kategoriškai dėstė V. Stefanovič.

Kaip išsirinkti gerą ekspeditorių?

Jei vis tik nusprendžiate, kad ekspeditorių paslaugos Jums reikalingos, iškyla kita dilema, kaip pasirinkti patikimą ekspeditorių. Kadangi ekspeditorių veikla nesertifikuojama, neatestuojama, nelicencijuojama, preliminariais duomenimis žinoma, kad Lietuvoje ekspedijavimo paslaugas teikia apie 1300 įmonių. Ekspeditorių asociacijos prezidentas Tautginas Sankauskas atskleidė, kad ekspeditorių užsakovams svarbiausia ekonominis saugumas, kurio licencijavimas neužtikrintų ir patikino, kad asociacija planuoja šį saugumą užtikrinti tikrindama įmonių darbuotojų kvalifikaciją, finansinį pajėgumą, kitus faktorius.

Rinkdamiesi ekspeditorių, užduokite jam šiuos klausimus:

Ar tai žinoma bendrovė (ar turi  akreditaciją, ar priklauso nacionalinei/ tarptautinei ekspeditorių asociacijai?)
Ar turi Jums reikiamų gabenti krovinių transportavimo patirties?
Ar turi krovinių vežimo Europos Sąjungoje ir už jos ribų patirties?
Ar gali suderinti kelias transporto rūšis, jeigu to prisireikia?

Ekspeditorių asociacijos „Lineka“ prezidentas Tautginas Sankauskas paklaustas, ką patartų įmonėms renkančioms ekspeditorius, sakė: „Reikia atidžiai rinktis, kad ekspeditorius būtų  ne vienadienis, domėtis jo patirtimi, kur dirba, kaip dirba, ar priklauso asocijuotoms struktūroms, ar turi ekspeditoriaus atsakomybės draudimą. Daug tų faktorių yra į kuriuos svarbu atsižvelgti...“

Ekspeditoriaus atsakomybė užsakovo atžvilgiu

Rinkoje nemažai ekspedijavimo įmonių, kurios nelaimės (bankroto) atveju, atsako tik savo biuro patalpomis ir keletu kompiuterių. Kyla klausimas, kaip būtų galiama sustiprinti ekspeditorių atsakomybę užsakovų atžvilgiu. Profesionalios ekspedijavimo kompanijos „Lautoma“ vadovas Tomas Jurkšaitis sakė: „Užsakovo niekas negali apsaugoti nuo rizikos, jeigu jis pats savęs nesugeba apsisaugoti. Jis turi žinoti su kuo pradeda dirbti, koks ekspeditoriaus statusas rinkoje, mokumo struktūra, o žemiausia pervežimo kaina negali būti vienintelis kriterijus, į kurį yra atsižvelgiama.”  Vis tik Lietuvoje kaina yra prioritetinis faktorius, bet už žemiausią kainą geriausios kokybės tikėtis taip pat neverta.

Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas

Miesto valdžiai parengus rinkliavos už automobilių stovėjimą Klaipėdoje pokyčių projektą, savo nuomonę pareiškė ir klaipėdiečiai. Į racionalius gyventojų pasiūlymus ketinama atsižvelgti.

Iš valdininkų ir politikų sudaryta speciali darbo grupė kelis mėnesius analizavo galiojančius rinkliavos už automobilių stovėjimą Klaipėdoje nuostatus ir pateikė nemažai pasiūlymų, kaip juos pakoreguoti.

Darbo grupė pasiūlė apmokestinti vadinamąsias pilkąsias zonas – senamiestyje ir miesto centre esančias nemokamas automobilių stovėjimo aikšteles.

Daug diskusijų sukėlė siūlymas apmokestinti daugiabučių namų kiemus, o tų namų gyventojams leisti nusipirkti leidimą automobilius statyti kiemuose ir 50 metrų spinduliu nemokamai.

Dar vienas darbo grupės siūlymas – rinkliavą už automobilių stovėjimą senamiestyje rinkti ir savaitgaliais.

Visi galiojančios tvarkos siūlomi pokyčiai buvo pateikti svarstyti visuomenei. Nemažai klaipėdiečių pareiškė savo nuomonę.

Gyventojai vienareikšmiai nepritarė siūlymui, kad už automobilių stovėjimą senamiestyje reikėtų mokėti ir savaitgaliais.

Žmonių nuomonė dėl kiemų apmokestinimo išsiskyrė – vieni tokį siūlymą palaikė, kiti pasisakė neigiamai.

„Visi siūlymai dar bus apibendrinti ir tik tada atiduoti svarstyti politikams. Tačiau galiu pasakyti, kad rinkliavos už automobilių stovėjimą nuostatų keitimo svarstymas su visuomene buvo labai produktyvus, sulaukėme nemažai šviežių žvilgsnių“, – teigė Klaipėdos mero pavaduotojas Artūras Šulcas.

Jis tvirtino, kad į racionalius pasiūlymus tikrai bus atsižvelgta. Tarp tokių jis paminėjo gyventojų išsakytą nuomonę, jog pirmąsias dešimt minučių už automobilių stovėjimą nereikėtų mokėti.

Dar vienas – leidimus nemokamai statyti automobilius kiemuose ir 50 metrų spinduliu aplink juos galėtų įsigyti ne tik butų savininkai, bet ir nuomininkai, jei turi nuomos sutartis.

„Norisi pasidžiaugti tuo, kad nebuvo nė vienos nuomonės, jog rinkliavą apskritai reikia panaikinti. Priešingai, net buvo tokių pasiūlymų, kad reikėtų daugiabučių namų kiemus apmokestinti ne tik senamiestyje ir miesto centre, bet ir kitose Klaipėdos vietose. Vadinasi, rinkliava už automobilių stovėjimą pasiteisino“, – tvirtino A.Šulcas.

Šaltinis Kauno diena

Nuo gegužės klaipėdiečių laukia pokyčiai. Keisis kai kurių miesto autobusų važiavimo grafikai ir maršrutai, keltų tvarkaraščiai. Už automobilių stovėjimą reikės mokėti pajūryje.

Nuo gegužės 1 d. keltai į Smiltynę ir iš jos kursuos dažniau.

Pridedami penki reisai iš Senosios perkėlos ir trys iš Naujosios. Nauji reisai organizuojami tuo metu, kai sulaukiama daugiausia keleivių. Iš Naujosios perkėlos keltai vidutiniškai plauks kas 20 min.

„Žmonių daugėja. Ypač vyraujant geriems orams. Tai labai pasijaučia“, – tvirtino įmonės „Smiltynės perkėla“ Klientų aptarnavimo direktorius Kęstutis Mickevičius.

Nuo gegužės 2 d. rekonstrukcijai bus uždaryta J.Janonio gatvė. Dėl darbų kitaip teks važiuoti 1 ir 2 maršruto autobusams.

1 maršruto autobusai, kad aplenktų J.Janonio gatvę, važiuos Naująja Uosto, S.Dariaus ir S.Girėno, Priestočio gatvėmis. 2 maršruto autobusai suks Herkaus Manto, Lietuvininkų, Šaulių, S.Dariaus ir S.Girėno gatvėmis.

„Keleiviams, kurie važiuoja 1 maršruto autobusais, bus dar patogiau ir greičiau. 2 maršrutas šiek tiek pailgėjo. Daugiau problemų kyla dėl šio maršruto stotelės įrengimo prie Uosto direkcijos“, – rūpesčiais dalijosi įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktorius Gintaras Neniškis.

Nuo gegužės 2-osios šiek tiek keičiasi ir 11 maršrutas. Jis pratęsiamas iki Lietuvininkų aikštės. Dabar autobusai važiuoja iki Turgaus stotelės. Tradiciškai šie pokyčiai galios iki rugpjūčio 31 d.

Trimis minutėmis nuo gegužės pagreitintas 23 maršruto autobuso važiavimas. Atsižvelgiant į tai pakoreguotas ir 14 maršruto grafikas. Nenorima, kad šie panašiomis trasomis riedantys autobusai važiuotų kartu.

Nuo gegužės 1 d. turėjo startuoti ir du priemiestiniai maršrutai: 25 Turgus–Plikiai–Jokūbavas ir 26 Atgimimo–Radailiai–Šimkai. Tačiau dėl užtrukusių sutarčių derinimų su Klaipėdos ir Kretingos rajonų savivaldybėmis, viskas nukeliama į birželio pradžią.

Keisis ir keturių stotelių pavadinimai. „Ledo arenos“ stotelė vadinsis „Regitros“, „Klaipėdos duonos“ – „Dubysos“, „Šilo“ – „Arenos“, „Vaistinės“ – „Nemuno“.

Toks sprendimas priimtas, nes manoma, kad buvę pavadinimai yra pasenę.

Šaltinis Kauno diena

Amerikiečių kompanija, kuri yra stipriai susijusi su „Mercedes“ vilkikų gamintoja „Daimler AG“ pranešė apie tai, kad rinkoje pasirodys nauji „Cascadia“ modeliai, kurie galės būti varomi gamtinėmis dujomis.

Vilkikuose bus montuojami „ISX12 G“ varikliai. Kol kas gamintojai nepateikia vidutinių kuro sąnaudų rezultatų, tačiau teigia, kad su šiais vilkikais nuvažiuoti kilometrą bus pigiau nei su tradiciniais dyzeliniais, jau nekalbant apie žymiai didesnį jų ekologiškumą.


Gamtinės dujos kainuoja dvigubai pigiau nei dyzelinas, o jų naudojimas neturi įtakos naudojamo variklio galingumui.


Naujasis variklis labiausiai bus pritaikytas regioniniams pervežimams, statybiniams darbams arba šiukšlių surinkimui. Variklio tūris – 12l., o sukurtas jis pagal „Cummins ISX12“ modelį. Be to jis gali dirbti ir su suspaustomis (CNG) ir su suskystintomis (LNG) dujomis. Variklio galia siekia 400 A. j., o sukimo momentas 1966 Nm.


Naujuosiuose vilkikuose varikliai bus montuojami su automatine arba mechanine pavarų dėže. Klientai taip pat galės rinktis vilkiko bakų dydį, priklausomai nuo jo atliekamų operacijų. Pirmasis rinkai bus pristatytas „Cascadia CNG“, kuris dirbs suspaustomis gamtinėmis dujomis.


Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas

Ketvirtadienį, balandžio 26 d. susitikime su Lietuvos muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoju Jonu Miškiniu bei Muitinės procedūrų skyriaus vyr. specialistu Arvydu Kavaliausku asociacijos „Linava“ viceprezidentas Mečislavas Atroškevičius, sekretorius transporto politikai ir informacijai Gintautas Ramaslauskas bei Informacijos ir IT skyriaus vyr. specialistas ryšiams su Rytų Europos šalimis Valdas Kazlauskas aptarė vežėjams aktualius klausimus.

Svarbiausia tema tapo unifikuotų dokumentų su Rusijos muitine įdiegimas – pakrovimo lapo taikymas vežant krovinius su dvišaliais leidimais. Tokio dokumento taikymą antradienį aptarė Susisiekimo ministerijos ir Rusijos transporto ministerijos atstovai.

Taip pat aptartas užsienio šalių vežėjų kontrolės ir leidimų patikros sugriežtinimas. Šią funkciją kartu su VKTI vykdo ir Lietuvos muitinė.

Vyko diskusija dėl pasienio punktuose susidariusios sudėtingos situacijos ir muitinės vidinių rezervų paieškos ir kai kurių kontrolės procedūrų supaprastinimo sprendžiant šią problemą.

Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas

Rumunijos vežėjų asociacija informuoja, kad 2012 m. balandžio 30 d. yra paskelbta ne darbo diena, todėl šią dieną bus taikomi eismo apribojimai.

Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas
 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt