Siekiant užtikrinti patogias krovinių vežimo sąlygas į Klaipėdos uostą ir iš jo, Klaipėdos viešąjį logistikos centrą (VLC) numatoma kurti šiaurinėje „Draugystės“ geležinkelio stoties dalyje. Šio VLC steigėju taps AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Tokį sprendimą šiandien priėmė Susisiekimo ministerijoje posėdžiavusi Viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros komisija, apsvarsčiusi Klaipėdos VLC intermodalinio terminalo koncepciją ir alternatyvius jo steigimo vietos variantus.

Parinkta Klaipėdos VLC vieta leis efektyviai aptarnauti į jūrų uostą atvykstančius šaudyklinius traukinius, greičiau iškrauti atvežtus krovinius ir pakrauti naujus. Be to, pritaikant užsienio šalių patirtį, specialūs šaudykliniai konteineriniai traukiniai reguliariai kursuos tarp „Draugystės“ geležinkelio stoties ir jūrų uosto.

„Konteineriniai kroviniai Klaipėdos uoste pagal krovos apimtis yra greičiausiai auganti krovinių rūšis, todėl jų aptarnavimo efektyvumas yra itin svarbus. Klaipėdos VLC pagreitins krovinių aptarnavimą, sudarys galimybę greičiau pristatyti krovinius ir teikti papildomas paslaugas klientams“, – sakė susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.

Kadangi kuriamą Klaipėdos VLC intermodalinį terminalą sudarys geležinkelio kelynas ir kita infrastruktūra, šio logistikos centro steigėjo funkcijas nuspręsta iš Klaipėdos uosto direkcijos perduoti AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros komisijos vadovo, susisiekimo viceministro Rimvydo Vaštako teigimu, Klaipėdos VLC teritorijų planavimo dokumentams parengti gali būti panaudotos 2007–2013 m. laikotarpio ES paramos lėšos. Projektui įgyvendinti planuojama iš dalies pasinaudoti šio laikotarpio ir 2014–2020 m. ES paramos lėšomis.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Komunikacijos skyrius

Praėjusią savaitę Rusijos sostinėje su darbiniu vizitu viešėję Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” prezidentas Algimantas Kondrusevičius, generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis ir TIR departamento direktorius Heliodoras Giedrys susitiko su aukštais pareigūnais ir giminingų asociacijų vadovais.

Vienas svarbiausių susitikimų – su Rusijos Transporto ministro pavaduotoju Nikolajumi Asaulu. Lietuvos delegacija aptarė šalių bendradarbiavimo patirtį kelių transporto srityje ir naujai Rusijos Dūmoje priimto įstatymo pataisų dėl baudų užsienio vežėjams poveikį. Iki šiol šios pataisos dar nebuvo pasirašytos kaimyninės šalies prezidento, todėl jų įsigaliojimas tiksliai dar nėra žinomas.

Susitikime su Rusijos vežėjų asociacijos prezidentu Jevgenijumi Moskvičiovu ir generaliniu sekretoriumi Andrejumi Kurušinu, taip pat kalbėta Lietuvos vežėjams aktualia būsimų baudų tema ir sutarta, jog Rusijos delegacija gegužės viduryje lankysis Lietuvoje ir bus detaliau aptarti trečiųjų šalių vežimų rūšies nustatymo kriterijai bei būsimųjų baudų taikymas.

Tinkamam mūsų vežėjų teisiniam atstovavimui Rusijoje užtikrinti, Maskvoje buvo surengti susitikimai su žymiausiais transporto srities teisininkais, kurie ateityje turėtų suteikti Lietuvos vežėjams kvalifikuotą pagalbą ir konsultacijas.

Svarbūs renginiai

Aptarti bendradarbiavimo galimybių asociacijos „Linava“ delegacija susitiko su Rusijos Ekspeditorių asociacijos vadovu Valerijumi Alisejčiku, kuris balandžio 12 d. Lietuvos ambasadoje vykusiame renginyje „Rusijos ir Lietuvos verslininkų patirtis transporto, ekspedijavimo ir logistikos srityje. Bendradarbiavimo galimybės“ pasirašė su Lietuvos ekspeditoriais ir „Lietuvos geležinkelių“ atstovais bendradarbiavimo memorandumą.

Lietuvos vežėjų asociacijos delegacija dalyvavo ir Maskvoje vykusioje tarptautinėje IRU konferencijoje „Kelių transporto vaidmuo regioninėje Eurazijos integracijoje“, kur aptarti šalių bendradarbiavimo transporto srityje praktiniai aspektai ir TIR sistemos bei ETMK leidimų sistemos svarba.

delegatai sutarė, jog šios dvi sistemos gali padėti sumažinti regioninę atskirtį ir padidinti šalių ekonominio bendradarbiavimo galimybes.

Cargonews

www.cargonews.lt


Balandžio 12 d., Maskvoje (Rusija) vyko AB „Lietuvos geležinkeliai“ organizuota tarptautinė konferencija „Lietuvos ir Rusijos logistikos, ekspedijavimo ir transporto verslo patirtis bei bendradarbiavimo galimybės“. Renginio metu AB „Lietuvos geležinkeliai“, „LINEKA“ ir Rusijos ekspeditorių asociacija pasirašė trišalį memorandumą. Šalys bendradarbiaus plėtodamos krovinių vežimus geležinkeliais tarp Rusijos, Lietuvos bei Vakarų Europos.

Renginį organizuoti padėjo Lietuvos Respublikos susisiekimo ir užsienio reikalų ministerijos bei LR ambasada Maskvoje. Konferencijoje aptartos Lietuvos ir Rusijos ekonominių santykių plėtros ir bendradarbiavimo transporto srityje galimybės, intermodaliniai projektai bei jų perspektyvos. Be Lietuvos ir Rusijos susisiekimo ir užsienio reikalų ministerijų atstovų joje dalyvavo ir daugiau nei 70 krovinių vežėjų, ekspeditorių bei logistikos kompanijų. Tarp jų – viena didžiausių Rusijos krovinių ekspedijavimo kompanijų „Ruskaya Troyka“, Rusijos ekspeditorių asociacija, terminalas „Ekodor“, Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija „LINEKA“, konteinerinio traukinio „Merkurijus“ operatorė UAB „AAA Intermodal“ ir kitos kompanijos bei organizacijos aktyviai dalyvaujančios krovinių vežimo versle.


Cargonews

www.cargonews.lt

Kovą buvo patikrintos 670 transporto priemonių iš kurių 82-ose (iš jų 57 Lietuvoje ir 25 užsienio šalyse registruotose transporto priemonėse) buvo rasti pažeidimai.

Dažniausiai pasitaikę pažeidimai 2012 m. kovo mėnesį:

22 - transporto priemonės viršijo leidžiamą bendrąją masę;
19 - transporto priemonių viršijo leidžiamą ašies ir (ar) ašių apkrovą;
7 - transporto priemonės viršijo maksimalius leidžiamus matmenis;
32 - transporto priemonės viršijo ir leidžiamą bendrąją masę, ir ašies ir (ar) ašių apkrovą;
1 - transporto priemonė viršijo ir leidžiamą bendrąją masę, ir maksimalius leidžiamus matmenis;
1 - transporto priemonė viršijo leidžiamą bendrąją masę, ašies ir (ar) ašių apkrovą ir maksimalius leidžiamus matmenis.

Už nustatytus pažeidimus pareigūnai vairuotojams surašė administracinių teisės pažeidimų protokolus. Taip pat buvo paimti transporto priemonių registracijos liudijimai 42 transporto priemonių vairuotojų, iš kurių 39 važiavo be leidimo viršijant leidžiamą bendrąją masę ir (ar) ašių apkrovą ir 3 – be leidimo viršijant leidžiamus matmenis. Registracijos liudijimai paimti, kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai.

Cargonews

www.cargonews.lt


Lietuvoje lankysis Moldovos pasienio tarnybos generalinis direktorius Romanas Revenka, kuris čia su kolegomis iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) aptars bendradarbiavimo klausimus ir bus supažindintas su šalies sienos apsauga.

Moldovos pasieniečių vadas į Lietuvą atvyksta antradienį vakare. Trečiadienį VSAT centrinėje įstaigoje Vilniuje jis susitiks su Lietuvos pasieniečių vadu Vainiumi Butinu. Abiejų šalių sienos apsaugos struktūrų vadovai pasikeis informacija apie padėtį prie valstybių sienų bei pasidalins patirtimi abiejų žinybų reformavimo ir modernizavimo klausimais.

V. Butinas su R. Revenka aptars ir Lietuvos bei Moldovos pasieniečių bendradarbiavimo klausimus. Susitikimo pabaigoje abiejų šalių tarnybų vadai pasirašys susitikimo protokolą.

Tą pačią dieną R. Revenka bus supažindintas su VSAT veikla ir infastruktūra. Lydimas V. Butino iš Vilniaus jis vyks į Trakų rajono Paluknio kaime įsikūrusią VSAT Aviacijos rinktinę. Čia svečiui bus pristatytas sienos apsaugos iš oro organizavimas, pademonstruoti pasieniečių sraigtasparniai.

Vėliau VSAT Pasieniečių mokykloje Vilniaus rajono Medininkų kaime Moldovos pasienio tarnybos generaliniam direktoriui bus pasakota apie VSAT pareigūnų rengimą, naudojamas metodikas ir aprodytos mokyklos patalpos.

Iš Medininkų Moldovos pasieniečių vadas vyks į Vilniaus rajone prie sienos su Baltarusija įsikūrusią VSAT Vilniaus rinktinės Kenos užkardą. Čia dirbantys pareigūnai papasakos apie savo darbą kontroliuojant tranzitinius Rusijos bei kitus traukinius. R. Revenkai bus pademonstruotos ir Kenos pasieniečių naudojamos techninės priemonės.

Ketvirtadienį priešpiet Moldovos pasienio tarnybos generalinis direktorius išvyks iš Lietuvos.

Cargonews

www.cargonews.lt


Metų pradžioje Rusijoje buvo pasiūlytos naujos baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Kol kas pasiūlymai nėra patvirtinti, tačiau jau dabar yra švelninamos nelogiškos nuobaudos vairuotojams. Projektas šiek tiek pakeistas ir turėtų būti svarstomas balandžio 27 d.

Kelių policija siūlė galimybę atimti teises iš tų vairuotojų, kurie pradėdami lenkimą kerta punktyrinę liniją, o manevrą užbaigia kirsdami ištisinę liniją, arba išvažiuoja į priešpriešinio eismo juostą kirsdami tą pačią ištisinę liniją. Pagal pirminį pasiūlymą už tai būtų šešiems mėnesiams atimama teisė vairuoti.


Dabar siūloma už netyčinį ištisinės linijos kirtimą pirmą kartą teisių neatimti, o skirti 4 tūkst. rublių (356 Lt.) baudą. Už pakartotinį nusižengimą būtų atimamos teisės nuo 4 iki 6 mėnesių. Jei nusižengimas nufilmuojamas arba nufotografuojamas, tuomet siūloma skirti 5 tūkst. rublių (445 Lt.) baudą.


Pagrindinis argumentas, kuriuo remiantis siūloma neatimti vairuotojų teisių už pirmą nusižengimą yra tas, kad vairuotojai šią taisyklę dažnai pažeidžia netyčia. Esant blogoms oro sąlygoms ir matomumui, apvažiuojant netikėtai atsiradusias kliūtis, esant blogam kelio apšvietimui ir panašiose situacijose.


Cargonews

www.cargonews.lt


Šiandien Vilniuje vyksta 73-asis Tarptautinės oro uostų tarybos (ACI) Europos regiono Politikos komiteto posėdis, kurio metu svarstomi bendri aviacijos saugumo pokyčių, keleivių teisių, orlaivių keliamo triukšmo ribojimo taisyklių pakeitimai. ACI Europe posėdis Lietuvoje vyksta pirmą kartą, Tarptautinio Vilniaus oro uosto iniciatyva.

ACI Europe komiteto posėdžio metu bus pristatytos didžiausių Europos nacionalinių oro uostų asociacijų naujienos ir siūlomi svarbiausių Europos oro uostams aktualijų pakeitimai naktinių skrydžių reguliavimo, Europos Komisijos direktyvų, liečiančių oro uostų reguliavimą, keleivių teisių, valstybės pagalbos oro uostams reguliavimo srityse.

Šiandien posėdyje dalyvauja 40 ACI Europos regiono Politikos komiteto narių, turinčių teisę dalyvauti komiteto darbe. Į Vilnių atvyko didžiausių Europos oro uostų bei juos vienijančių organizacijų atstovai: Prancūzijos oro uostų asociacijos prezidentas Philippe Aliotti, vienuolika Švedijos oro uostų vienijančios AB „Swedavia“ atstovas Lars‘as Lindh‘as, Oro uostų operatorių asociacijos („Airport Operators Association“, AOA) besirūpinančios ir ginančios Didžiosios Britanijos oro uostų interesus, atstovas Robert‘as Siddall‘as, Amsterdamo „Šipolio“ oro uosto, Ženevos tarptautinio oro uosto, Miuncheno oro uosto, Atėnų tarptautinio oro uosto atstovai, ir kt.

Tarptautinei oro uostų tarybai (ACI) iš viso priklauso 577-i nariai, atstovaujantys 1 689-iems oro uostams 179-iose šalyse ir jų teritorijose. ACI sudaro šeši nuolatiniai komitetai ir du pakomitečiai, įgalioti ACI valdybos teikti rekomendacijas ACI Tarybai ir padėti formuoti aviacijos politikos klausimus. ACI Europe siekia konstruktyvaus bendradarbiavimo su visais savo nariais ir tarptautinėmis organizacijomis, kad užtikrintų strateginius politinius pokyčius aviacijos rinkoje. Ypač svarbus yra ACI Europe narių interesų atstovavimas diskusijose su Tarptautinės civilinės Aviacijos organizacija (angl. ICAO).

Nuo 1992 metų Vilniaus oro uostas yra ACI Europe narys. Vilniaus oro uostas, vykdydamas ACI Europe kuriamus oro uostų veiklos standartus, siekia tapti pažangiu ir moderniu oro uostu. Vilniaus oro uosto specialistai nuolat dirba ACI Europe komitetuose: Politikos, Aplinkosaugos, Aviacijos saugumo, Ekonomikos, Technikos. Plečiant bendradarbiavimo galimybes su Europos oro uostais ir vykdant ACI Europe nario įsipareigojimus, šiais metais gegužę vyks Aviacijos saugumo, o rudenį – Techninio  ir operacijų saugos – komitetų posėdžiai.  

Šaltinis TVOU


AB „Vakarų laivų gamykla“ (VLG) baigia modernizuoti olandų kompanijos „Van Oord“ žemsiurbę „Goliath“ bei dar dviejų žemsiurbių standartinius remonto darbus. Iš viso per pastaruosius tris mėnesius Vakarų laivų gamykloje bus suremontuoti penki olandų bendrovės laivai.


Uostų gilinimo darbams skirtą žemsiurbę „Goliath“ į Klaipėdos uostą atplukdė unikalios konstrukcijos laivas „Rolldock sun“. Didžiausių pasaulyje gilinimo ekskavatorių kategorijai priskirtai, 2008-ais metais pastatytai žemsiurbei „Goliath“ AB „Vakarų laivų gamykla“ dukterinė kompanija UAB „Vakarų laivų remontas“ atliko modernizaciją, kurios metu buvo praplatintas ir prailgintas laivo korpusas.


VLG įmonių grupei darbas su aukšto lygio kompanija „Van Oord“ leido pakelti savo darbų atlikimo kokybę ir darbų saugos reikalavimų išpildymą į aukštesnį lygį. Pasak AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinio direktoriaus Arnoldo Šileikos, dirbant su šia kompanija nebuvo jokių uždelsimų dėl detalių tiekimo, visos problemos buvo sprendžiamos itin operatyviai ir profesionaliai be to olandų pasiruošimas remontui buvo idealus.


„Van Oord“ kompanijos atstovai yra patenkinti Vakarų laivų gamykla įmonių grupės darbų kokybe, terminų išlaikymu, darbų atlikimo operatyvumu. Žinoma buvo ir trūkumų, tai itin aukšti keliami reikalavimai darbų saugai ir gamybinei kultūrai, sudėtinga inžinerinė technika, specifinė įranga. Dirbant kartu su „Van Oord“ visos šios kliūtys buvo pašalintos tam, kad ir ateityje būtų galima bendradarbiauti su šia itin stiprų vardą Europoje turinčia kompanija.


66,85 metrų ilgio žemsiurbėje „Goliath“ buvo sumontuota apie 250 tonų plieninių konstrukcijų, suremontuotos atramines konstrukcijas bei jų viduje esančios hidraulinės sistemos, pakeista dalis vamzdynų sistemų, suremontuotas ekskavatorius, atlikti dažymo darbai. Atliekant „Van Oord“ kompanijos remonto ir modernizacijos darbus buvo pajungtos visos VLG įmonių grupės.


Šiuo metu jau baigiami dar dviejų olandų kompanijos „Van Oord“ uostų gilinimo darbams skirtų baržų „Jan Blanken“ ir „Jan Leeghwater“ standartiniai remonto darbai. Planuojama, kad šie du laivai ir modernizuota žemsiurbė „Goliath“ liks Klaipėdos uoste ir atliks čia gilinimo darbus.

Šaltinis AB "Vakarų laivų gamykla"


Lietuvos tarptautiniai oro uostai, nuolat plečiantys tiesioginių maršrutų geografiją, šiemet skelbia rekordinį vasaros sezoną. Šio jau prasidėjusio aviacinio sezono metu reguliariais ir nereguliariais tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus, Kauno ir Palangos iš viso bus galima pasiekti apie 70 Europos oro uostų. Reguliarius skrydžius vykdys 24 oro linijų bendrovės.

Pokyčiai visuose trijuose tarptautiniuose oro uostuose rodo, kad šią vasarą oro transportu Lietuva bus pasiekiama geriau nei bet kada. Bus stipriai pagerintas praėjusių metų skrydžių pasiūlos rekordas, o keleiviams siūlomų skristi vietų skaičius, palyginti su 2011 m., išaugs apie penktadaliu.

Vien tik Tarptautiniame Vilniaus oro uoste šį sezoną pradeda dirbti penkios naujos oro linijų bendrovės, atsidaro vienuolika naujų maršrutų. Iš sostinės reguliariais skrydžiais tiesiogiai bus pasiekiamas 31-as Europos miestas 36-iuose oro uostuose. Iš viso vasaros sezono metu į šį oro uostą reguliariai skraidys 21 aviakompanija. Iš Vilniaus bus pasiūlyta tradicinių ir naujų vasaros poilsinių skrydžių maršrutų, pavyzdžiui, Portugalija.  

Tarptautinio Kauno oro uosto vasaros sezonas taip pat bus rekordinis, siūlantis intensyviausią skrydžių tvarkaraštį per visą oro uosto istoriją. Be daugelio jau iki šiol tiesiogiai pasiekiamų Europos miestų keliautojai galės rinktis ir naujus vasaros maršrutus – į Palma de Maljorką, Kiprą, Maltą bei Reikjaviką. Keturios šiame oro uoste dirbančios oro linijų bendrovės skraidins į 23 Europos oro uostus.

Iš Tarptautinio Palangos oro uosto bus siūlomos keturios skrydžių kryptys – į Kopenhagą, Oslą, Rygą ir Maskvą. Pastaroji kryptis bus atverta birželio mėnesį. Iš viso reguliarius skrydžius vykdys keturios oro linijų bendrovės.

„Šiais metais tikimės pasiekti dar vieną Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių skaičiaus rekordą. Daugiau keliautojų oro uostai sulaukia nuo pat metų pradžios. Per pirmą šių metų ketvirtį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose buvo aptarnauta 624,7 tūkst. keleivių – tai beveik 30 proc. daugiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu“, – sakė susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.

Ypatingai stiprus augimas pastebimas sostinės oro uoste – čia per pirmą ketvirtį, palyginti su praėjusiais metais, keleivių padaugėjo beveik 64 proc. Dėl pastarųjų mėnesių rezultatų Tarptautinis Vilniaus oro uostas yra laikomas vienu sparčiausiai augančių oro uostų Europoje.

Daugiausiai keleivių Lietuvos istorijoje oro uostai aptarnavo pernai, kai buvo pralenkti prieškrizinių 2008 m. rezultatai. Praėjusiais metais tarptautiniuose oro uostuose iš viso aptarnauta beveik 2,7 mln. keleivių – 18,1 proc. daugiau nei 2010 m. ir 5,7 proc. daugiau nei 2008 m.

Šaltinis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Policija primena, kad nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d. draudžiama eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis. Nuo balandžio 1-osios leidžiama eksploatuoti motorines transporto priemones su vasarinėmis padangomis.

Šiuo metu važiavimo sąlygos daugelyje šalies vietų jau nėra pavojingos, todėl pareigūnai prašo vairuotojų pasikeisti padangas, atitinkančias meteorologines sąlygas.

Šaltinis policijos departamentas prie VRM

Rusijos kompanijos, atsakingos už mokamų kelių priežiūrą ir steigimą, pranešė,  kad kelyje M-4 „Donas“  atsiras daugiau mokamų ruožų. Paskelbta visų reikalingų darbų pradžia. Šiuo metu dirbama ties antrąja kelio atkarpa nuo 225.6 iki 633.0 km., kurioje ir atsiras nauji mokami kelio ruožai.

Praėjusiais metais laimėjusios konkursą kompanijos turės teisę 10 m. eksploatuoti ir prižiūrėti joms pavestą kelią, o tai pat rinkti mokesčius už važiavimą. Iki 2014 m. kelyje privaloma įrengti kompleksines informavimo, priežiūros ir eismo valdymo sistemas.


Tokios sistemos ne naujiena Europos keliuose. Ten įvykus eismo įvykiui, ar kitoms nenumatytoms apsunkinančioms eismą aplinkybėms, sistemos apie tai perspėja vairuotojus, padeda jiems greičiau susiorientuoti besikeičiančiose sąlygose, padidina eismo saugumą.


2012 – 2013 m. ir toliau planuojama statyti šiuolaikiškus mokesčių surinkimo taškus.


Ateityje bus apmokestinta ir daugiau šios automagistralės atkarpų. Iš viso mokami ruožai turėtų sudaryti 662,9 km., t. y. Apie 40 proc. kelio.


Antroji kelio sekcija suskirstyta į 11 zonų iš kurių 7 bus mokamos. Šiuo metu yra vienas mokamas kelio ruožas – miestų Zadonska ir Chlevnoe apylanka kurios ilgis 50 km. – nuo 414 iki 464 kelio km.


Vidutiniškai per dieną šioje atkarpoje važiuoja 11 374 transporto priemonių. Iki šių metų pabaigos turėtų atsirasti dar 4 mokamos zonos, kuriose bus apmokestintos visos transporto priemonės, o surinktos lėšos bus skirtos kelio remontui ir priežiūrai.


Be standartinių šlagbaumų ir galimybės iš karto susimokėti už važiavimą keliais, ateityje planuojama išbandyti ir elektroninę kelių mokesčio versiją. Tam buvo sukurta GLONASS sistema, kuriai dar reikia tinkamai paruošti teisinę bazę.


CARGONEWS

Tokią mintį išreiškė Eurazijos ekonominės komisijos pirmininkas Vladimiras Gošinas. Jo nuomone, jau artimiausiu metu kertant Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano valstybines sienas, muitinės procedūros užtruks apie 20-30 min.

Šiai dienai krovininis vilkikas muitinėje užtrunka apie tris valandas. Muitų sąjunga siekia, kad šis laikas sutrumpėtų iki Europinių standartų. V. Gošinas teigia, kad teigiamų poslinkių galima laukti jau artimiausioje ateityje. Jo nuomone, nuo liepos 1 d. įsigaliosiantis išankstinis krovinio deklaravimas bus esminis faktorius, kuris pagerins situaciją muitinėse.

Kartu su šiomis deklaracijomis bus derinamos ir kitos procedūros. Šiuo metu kuriama „vieno langelio“ sistema, kad muitinės procedūrų metu būtų sujungtos visos procedūros, kurias šiai dienai taiko muitininkai, pasieniečiai, sanitarinės ir kitos priežiūros institucijos. Bus suformuota bendra duomenų bazė ir nebereikės tos pačios informacijos pateikinėti kelis kartus.

CARGONEWS

Artimiausiu metu naftos kainos nemažės ir gali augti toliau, prognozuoja Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir „Danske“ banko analitikai.

Jie vardija, kad nafta galėtų pigti mažėjant įtampai Arabų pusiasalyje arba prastėjant globalios ekonomikos atsigavimui – tačiau artimiausiu metu nematyti ženklų, jog vienas ar kitas procesas vyktų.


„Mūsų analitikai sako, kad dabartinė padėtis rinkoje rodo, jog dabar yra daugiau galimybių naftos kainai augti dėl geopolitinių rizikų ir konfliktų, sumažėjusios pasiūlos, ir didėjančios paklausos iš sparčiai augančios Azijos“, – dėsto „Danske“ banko vyresnioji analitikė Baltijos šalims Violeta Klyvienė.


„Šiuo metu tikimybė, kad naftos kaina mažės yra pakankamai maža, nes esminis veiksnys, kuris lemia naftos brangimą ir rekordiškai aukštą kainą, yra pasiūla. Sutriko gamyba Arabų pusiasalyje – Libijoje, Sirijoje, Jemene, Sudane ir daugybėje kitų valstybių – o Iranas grasina užblokuoti naftos tiekimą per Ormūzo sąsiaurį.


Realiausia perspektyva yra ta, kad šiais metais naftos kaina bus gana aukšta, vieninteliai veiksniai, kurie galėtų ją reikšmingai sumažinti yra priešpriešų Arabų pusiasalyje sumažėjimas ir prastesnės pasaulio ekonomikos perspektyvos, t. y. didesnis sulėtėjimas Kinijoje ir gilesnė recesija Europos Sąjungoje, nors šiuo metu mes to neprognozuojame“, – antrina Lietuvos pramonininkų konfederacijos analitikas Aleksandras Izgorodinas.


Tačiau analitikai sutinka, jog jeigu optimistinis globalios raidos scenarijus nepasitvirtintų, naftos paklausa mažės, o tai gali lemti ir naftos kainų mažėjimą.


„Antra vertus, tos pačios aukštos naftos kainos yra rizikos veiksnys ir jeigu jos pasiektų kritinę ribą, tai neigiamai paveiktų tiek JAV, tiek Europos augimo tendencijas ir atitinkamai lemtų naftos kainų mažėjimą“, – aiškina V. Klyvienė.


Šiais metais populiariausios 95 markės benzino litro kaina Lietuvoje perkopė rekordinę 5 litų ribą, augusios naftos kainos taip pat lėmė prekių ir paslaugų kainų augimą.


CARGONEWS

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (LAKD) praneša, kad iki šių metų balandžio 4-osios projektams, 2012 m. numatytiems įgyvendinti valstybinės reikšmės keliuose, pasirašyta sutarčių ir pradėtos viešųjų pirkimų procedūrų už 279 mln. Lt iš 316 mln. Lt (88,3 proc. numatyto finansavimo). Projektams, finansuojamiems ES paramos lėšomis, pasirašyta sutarčių ir pradėti viešieji pirkimai už 245,5 mln. Lt iš 270 mln. Lt (91 proc. numatyto finansavimo). Tai leis rangovams pradėti darbus kuo anksčiau – vos tik leis oro sąlygos.

Pagrindinis LAKD veiklos prioritetas – saugus eismas – lieka nepakitęs. Todėl itin svarbu kuo operatyviau atlikti būtinuosius formalumus, kad būtų galima greitai ir efektyviai diegti tiek eismo saugumo priemones, tiek skleisti švietėjišką veiklą.

Netrukus prasidės ir žvyrkelių, einančių per gyvenvietes, asfaltavimo darbai. Tai dar vienas iš LAKD veiklos prioritetų 2012-aisiais.

Šaltinis LAKD

Šiandien Lietuvos susisiekimo ministras Eligijus Masiulis Vilniuje susitinka su Ukrainos Ministru Pirmininku Mykola Azarovu. Susitikimo metu aptariamas šalių bendradarbiavimas transporto srityje, ypatingą dėmesį skiriant geležinkelių projekto „Vikingas“ plėtrai ir konkurencingumo didinimui.

„Lietuva itin teigiamai vertina Ukrainos veiksmus gerinant krovinių vežimo sąlygas traukiniu „Vikingas“. Tai, kad traukiniai iš Ukrainos jau vyksta reguliariai, pagal iš anksto nustatytą grafiką, žymiai didina projekto patrauklumą verslui. Traukinio konkurencingumą taip pat pagerino į maršrutą įtrauktos trys papildomos Ukrainos geležinkelio stotys bei nuo vasario mėnesio taikomas 20 proc. mažesnis tarifas „Vikingui“ vežant krovinius į Ukrainos vidaus geležinkelio stotis“, – sakė susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.

Tikimasi, kad artimiausiu metu Ukraina pagerins ir su laivyba susijusias projekto „Vikingas“ sąlygas. Tariamasi, kad traukiniu „Vikingas“ gabenamų krovinių tikrinimo procedūros Ukrainos jūrų uostuose truktų ne ilgiau kaip 2 valandas bei būtų sumažinti Ukrainos laivybos linijos „UkrFerry“ taikomi tarifai.

Ministro E. Masiulio teigimu, tai padidintų projekto „Vikingas“ rentabilumą, o „Vikingo“ maršrutas taptų patrauklesnis ir kitoms Juodosios bei Kaspijos jūrų regionų šalims, pvz., Gruzijai, Azerbaidžanui, Turkijai.

Atsižvelgiant į tai, kad prie projekto „Vikingas“ jau prisijungia naujos šalys, atsiranda būtinybė atidaryti naują laivybos liniją tarp Iljičiovsko (Ukraina) ir Samsuno (Turkija) jūrų uostų. Numatoma aptarti ir galimybę organizuoti reguliarius laivų reisus Turkijos, Bulgarijos ir Gruzijos kryptimis.

Traukiniu „Vikingas“ pervežamų krovinių apimtys kasmet auga. Pernai šiuo traukiniu pervežta 56 tūkst. TEU (sąlyginių konteinerių vienetų) – 34 proc. daugiau nei 2010 m.

Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos vykdomas geležinkelių projektas „Vikingas“ užtikrina krovinių gabenimą mišriojo transporto traukiniu maršrutu Lietuva (Klaipėdos uostas)–Baltarusija–Ukraina (Iljičiovsko uostas). Pirmieji „Vikingo“ traukiniai tarp Baltijos ir Juodosios jūrų uostų pradėjo kursuoti 2003 m. Kaip ilgalaikis ir sėkmingai rinkoje veikiantis projektas, 2009 m. „Vikingas“ pelnė Europos intermodalinio transporto asociacijos apdovanojimą. 2011 m. prie šio projekto prisijungė Gruzija ir Moldova, savo ketinimus prisijungti jau yra išreiškę Azerbaidžanas ir Sirija. Be to, „Vikingo“ teikiamomis galimybėmis domisi Turkija ir Šiaurės Europos šalys.

Šaltinis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt