Rezoliucija 2010

Tarptautinės konferencijos „Logistikos vaidmuo kelyje Azija-Europa“
įvykusios 2010 m. sausio 29 d. Almatoje (Kazachstanas)
Rezoliucija


1. Šią rezoliuciją parengė tarptautinės konferencijos “Logistikos vaidmuo kelyje Azija-Europa”, įvykusios 2010 m. sausio 29 d. Almatoje, dalyviai. Konferenciją globojo Kazachstano ir Lietuvos užsienio reikalų bei transporto ir komunikacijų ministerijos.

2. Konferencijoje buvo išklausyti Lietuvos susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio, Kazachstano transporto ir komunikacijų viceministro Azato Bekturovo, Lietuvos Respublikos ministro pirmininko patarėjo Algirdo Šakalio, Rusijos Federacijos transporto ministerijos valstybės sekretoriaus, ministro pavaduotojo Sergejaus Aristovo, specialaus Kazachstano atstovo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje (ESBO) atstovo Vytauto Naudužo, Lietuvos ūkio viceministro Arnoldo Burkovskio, Kazachstano industrijos ir prekybos viceministro Erchato Iskalijevo, Lietuvos ambasadoriaus Kazachstane Romualdo Kozyrovičiaus, Kazachstano ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijų atstovų, Lietuvos, Kazachstano, Rusijos ir Baltarusijos geležinkelių, IRU NVS regione, KAZATO, Klaipėdoos uosto Lietuvos, Rusijos ir Kazachstano transporto ir logistikos kompanijų atstovų pranešimai.

3. Konferencijoje dalyvavo 184 delegatai, atstovaujantys 63 organizacijoms ir kompanijoms. Įskaitant pranešėjus ir diskusijų dalyvius, konferencijoje dalyvavo 217 žmonių.

4. Ši rezoliucija pateikiama Kazachstano Respublikos, Rusijos Federacijos, Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos vyriausybių, transporto ir komunikacijų, industrijos ir prekybos ministerijų, užsienio reikalų ministerijų, IRU ir visų konferencijos dalyvių žiniai. Konferencijos dalyviai pateikė siūlymų, kurie turėtų padėti didinti Kazachstano, Lietuvos, Rusijos ir Baltarusijos transporto ir logistikos kompleksų konkurencingumą, būtent:


4.1    Remti ir plėtoti prioritetines transporto ir tranzito veiklos gerinimo iniciatyvas Kazachstano ir Lietuvos pirmininkavimo ESBO metu. Kovojant su korupcija transporte, siūloma parengti Garbės kodeksą, sustiprinti pasienio tarnybų darbo kontrolę ir supaprastinti krovinių įforminimo pasienyje procedūras.


4.2    Pritarti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos iniciatyvai įkurti tarptautiniuose transporto koridoriuose Rytai-Vakarai pietiniame Baltijos jūros regione ir Europa-Azija tris visuomeninius logistikos centrus Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune kroviniams apdoroti tarp Azijos ir Europos, aktyviai padėti pritraukti privačias investicijas į kuriamus intermodalius logistikos centrus.


4.3    Remti Rusijos transporto ministerijos ketinimą organizuoti bendrą transporto koridorių Kinija-Kazachstanas-Rusija-Baltarusija-Lietuva, nustatant vieningus tarifus, unifikuojant ir supaprastinant muitų, transportavimo, pasienio procedūras ir formalumus, kad kroviniai lengviau pereitų pasienio postus.


4.4    Aktyviai įtraukti transporto kompanijas į Kazachstano Respublikos transporto ir komunikacijų ministerijos rengiamas iniciatyvas tobulinti transporto ir logistikos sistemą bei atgaivinti Šilko kelią.


4.5    Rekomenduoti transporto kompanijoms tapti asociacijos Rytai-Vakarai narėmis. Šios asociacijos iniciatyvinės grupės deklaraciją partnerystės pagrindu 2009 m. gruodžio mėn. Vilniuje pasirašė Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos, Švedijos ir Europos transporto organizacijų ir Europos intermodalinės asociacijos atstovai.


4.6    Įtraukti transporto įmones į naujos Eurazijos autotransporto iniciatyvos IRU-NELI (Šilko kelio atkūrimo) monitoringą, kuris yra jūrinių maršrutų alternatyva, kai būtina greitai nuvežti automobiliais brangius ir greitai gendančius krovinius iš Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) į Europą.


4.7    Kazachstano Respublikos muitų komitete išspręsti klausimą dėl automobilių pralaidos pasienyje su KLR darbo organizavimo ištisą parą, nes šiuo metu muitai įforminami tik 5-6 darbo valandas, įskaičiuojant ir pietų pertrauką, o tai yra kliūtis krovinių transportavimui iš Pietryčių Azijos ir Kinijos į Kazachstaną, Centrinę Aziją ir Europą.


4.8    Padėti įvesti ir remti naujas spartaus muitų įforminimo technologijas, tokias kaip elektroninis deklaravimas ir elektroninių parašų pripažinimas.


4.9    Supaprastinti tranzitinių krovinių, gabenamų su TIR Cornet knygelėmis, patikrą. TIR konvencija, kurios dalyvės yra Kazachstanas, Rusija, Lietuva ir Baltarusija, numato, kad tranzitinių krovinių, vežamų pagal TIR konvencijos taisykles, patikra turi būti atliekama tik išimties atvejais.


4.10    Siekiant stiprinti konkurenciją ir bendradarbiavimą, rekomenduoti aktyviau diegti darbe ir verslo procesuose on-line portalus, kurie pagreitina pasikeitimą informacija ir transporto dokumentų įforminimą. Platinti ir diegti verslo modelius kaip modernius logistinius sprendimus.


4.11    Pasinaudoti intermodalaus traukinio “Vikingas” (Ukraina-Baltarusija-Lietuva: Odesa-Iljičiovskas-Klaipėda) patirtimi, organizuojant konteinerių traukinius, formuojamus kroviniams gabenti iš Azijos į Europą, kaip racionalų logistikos sprendimą geležinkelio transporte.


4.12    Pritarti kompanijos “Kazachstan Temir Žoly” iniciatyvai sudaryti palankias tarifų sąlygas Kazachstano importiniams kroviniams, gabenamiems per Baltijos uostus, ir tranzitiniams kroviniams, gabenamiems per Dostyko geležinkelio pasienio ruožą.


4.13    Aktyviau panaudoti uostų, kaip patikimų logistikos grandžių kroviniams transportuoti iš Azijos į Europą, galimybes.


4.14    Propaguoti projektą 3D (“Draugystė”-Dostyk-Alašankou-“Draugystė”), kuriame planuojama plėtoti infrastruktūrą ir paleisti režiminį traukinį su krovinių, gabenamų Muitų sąjungos (Rusija, Kazachstanas, Baltarusija) teritorijoje, dokumentų įforminimu per 30 minučių.


4.15    Atsižvelgiant į KLR, kaip didžiulės vartojimo rinkos galimybes, organizuoti transporto srautus. Pasiekti šimtaprocentinį tranzitinio laiko efektyvumą, gabenant krovinius iš KLR į Europą, mažinant riedmenų prastovas pasienio perėjose (šiuo metu neproduktyvus laikas siekia 45 proc.). Pasirenkant maršrutus ir koridorius atsižvelgti į 4 svarbiausius dalykus – greitį, kainą, kokybę ir krovinio saugumą.


4.16    Pritarti tarptautinio verslo žurnalo JŪRA MORE SEA bei Lietuvos ir Kazachstano kompanijų grupės “TL NIKA Group” iniciatyvai kasmet organizuoti tarptautines logistikos konferencijas.

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt