Rezoliucija 2009

Konferencijos Baltijos jūrinių inovacijų forumas rezoliucijos rekomendacijos

* Didesnį dėmesį atkreipti į regioninio bendradarbiavimo naują fazę, vadovaujantis ES strategija Baltijos jūros regionui, atkreipti dėmesį į prioritetus Lietuvos vadovavimui Baltijos jūros valstybių tarybai metu;

* paruošti platų bendradarbiavimo tinklą per politinius ir neformalius kontaktus ir Baltijos jūros valstybių žmones, ypač tuos, kurie susiję su jūra ir jūrų tyrinėjimais;

* skatinti Europos Komisiją remti nacionalinių vyriausybių iniciatyvas, modernizuojant jūrų tyrinėjimus ir edukacinę infrastruktūrą;

* Lietuvos vyriausybė turi ir toliau teikti paramą Lietuvos integruoto jūrų mokslo, studijų ir verslo centrui (slėniui), matydama jame unikalią galimybę Lietuvai, atitinkančią augantį jūrinių tyrimų poreikį ir ekonominę plėtrą;

* Europos Komisija ir šalys narės, esančios prie Baltijos jūros, turi įgyvendinti Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų programą BONUS-169 pagal EB sutarties 169 straipsnį;

* stiprinti transnacionalinį ir regioninį bendradarbiavimą jūrų transporto vystyme, kaip  Baltijos jūros regiono konkurencingumo didinimo garantą;

* siekti, kad per inovatyvius srendimus būtų užtikrintas trumpų nuotolių laivybos potencialas, Jūrų greitkelių projektas, Žaliojo ir Mėlynojo koridorių skatinimas ir kiti su ES jūros transporto politika susiję tikslai;

* kryptingai veikti mažinant kliūtis laisvam žmonių judėjimui ir stiprinti asmeninius ryšius regione, įskaitant ir vizų režimo palengvinimą visiems Rusijos Federacijos ir Baltarusijos piliečiams;  

* kviesti nacionalinę ir vietos valdžią plėsti efektyvius ir intensyvius ryšius tarp aukšto lygio institucijų ir verslo;

* skatinti efektyvias tvarias jūrų technologijas ir šių tikslų siekimui reikalingą jurisdikciją;

* remti dalyvavimą Europos mokslinių tyrimų programose ir tyrimų rezultatų įgyvendinime.
 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt