Ištirtas maždaug Lietuvos dydžio plotas Baltijos jūros dugne

%2020 %07 %14

 

Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA) įgyvendinus projektą „Famos Odin – Baltijos jūros greitkelių matavimų užbaigimas“, laivyba Baltijos jūroje bus saugesnė ir tikslesnė. 

Projektą kartu su Lietuva kelerius metus įgyvendino šešios šalys kaimynės: Latvija, Estija, Švedija, Vokietija, Suomija ir Danija bei penkiolika jose esančių hidrografinių, geodezijos bei jūrinių institucijų, kurios pamatavo gylius nemažame Baltijos jūros plote bei, atnaujinusios savo jūrines kartografines sistemas bei duomenų bazes, sudarė galimybes šiems duomenims greičiau pasiekti jūrininkus.

FAMOS projektą sudarė trys etapai: Freja, Odin ir planuotas, bet neįvykęs Thor. LTSA dalyvavo įgyvendinant antrąjį etapą, kuris prasidėjo 2016 metais (pradėtas Lietuvos saugios laivybos administracijos) ir tęsėsi iki 2019 metų birželio pabaigos.

„Pagrindinis „Famos“ projekto tikslas – pagreitinti Baltijos jūros gylių matavimus, palengvinti šių duomenų surinkimą, apdorojimą ir padaryti juos greičiau prieinamus jūrinei bendruomenei. Informacija apie vandens gylį, dugno nelygumus, uolas, nuskendusius objektus, sroves jūroje, navigacinius ženklus bei pavojus labai reikalinga ir yra esminė laivavedžiams. Tinkamai parinktas maršrutas ne tik palengvina laivo kelionę, bet ir stabilizuoja eismą vandenyje, sumažina nelaimingų atsitikimų tikimybę ir net padeda taupyti degalus – o taip mažiau kenkiama aplinkai “, – sako LTSA Hidrografijos skyriaus vadovas Jurijus Gleikinas.

Dalyvavimas „Famos Odin“ projekte sudarė Lietuvos, Latvijos ir Estijos hidrografams galimybę išplėsti ir atnaujinti savo hidrografinių matavimų įrangą ir tokiu būdu užtikrinti, kad vieningas matavimo standartas, atitinkantis Tarptautinės hidrografijos organizacijos rekomendacijas, bus naudojamas visose projekte dalyvaujančiose valstybėse.

LTSA specialistai taip pat išmoko naudotis nauja programa, kuri skirta matuoti vandens telkinių gylius (batimetrinius) ir vėliau juos apdoroti. Įsigijus minėtas priemones, nuo šiol hidrografinę informaciją apie laivybos sąlygas ir jų pokyčius operatyviau teikiame ir galutiniams duomenų naudotojams – jūrininkams. Taip pat apibendrinti batimetriniai duomenys yra prieinami ir gali būti panaudoti moksliniams tyrimams ar jūrinio erdvinio planavimo procesuose per Baltijos jūros hidrografijos komisijos vystomą Baltijos jūros batimetrinių duomenų bazę (http://data.bshc.pro).

Iki 2016 m., kai prasidėjo „Famos“ projektas, tiktai 50 proc. Baltijos jūros dugno buvo išmatuota naudojant modernius metodus. Įgyvendinant projektą buvo pamatuota papildomai 60000 kv. kilometrų jūros dugno laivybai svarbiose teritorijose. Tai plotas, prilyginamas 16 proc. Baltijos jūros arba dydžiu maždaug lygus Lietuvai.

LTSA per tą laikotarpį pamatavo, išnagrinėjo ir susistemino 540 kv. km mūsų šaliai priklausančio Baltijos jūros dugno duomenų. Iš pradžių gyliai ir kiti hidrografiniai duomenys rinkti sena, dar 2003–2005 metais įsigyta hidrografinių duomenų surinkimo įranga, o nuo 2018 metų duomenys renkami šiuolaikine technine bei programine įranga.

„Famos“ projekto įgyvendinimo metu Baltijos jūroje taip pat buvo plėtojama ir diegiama bendra hidrografinių produktų vertikalios atskaitos sistema, numatomas rezultatas – suderinta informacija visuose navigaciniuose produktuose. Tai leidžia laivavedžiams lengviau įvertinti tikrąjį vandens gylį.

Dalyvaudama projekte LTSA sudarė septynis Lietuvos Respublikos Baltijos jūros vandenis dengiančius popierinius jūrlapius. Šiuo metu rengiama tvarka, kaip jie bus platinami. Taip pat planuojama sudaryti popierinius mažųjų laivų jūrlapių ruošinius ir parengti vieną mažųjų laivų jūrlapių katalogą.

Projektas finansuojamas Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. LTSA įgyvendinto projekto vertė – 1,3 mln. eurų.

 

ltsa.lrv.lt

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt