„Linava“ kreipėsi į Seimo narius dėl politinės atsakomybės destabilizuojant transporto sektorių

%2020 %10 %01

Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija „Linava" pirmadienį kreipėsi į Seimo narius, prašydama prieš priimat sprendimus dėl vairuotojų atlyginimų koeficiento kompleksiškai įvertinti, kokį poveikį visai šalies ekonomikai ir krovininio kelių transporto sektoriui gali turėti toks valstybės sprendimas.

Pastaruoju metu viešai pasigirdo iniciatyvų minimalų mėnesinį darbo užmokestį (MMA) krovininio kelių transporto tolimųjų reisų vairuotojams. Šiuo metu atlyginimo koeficientas yra 1,3, jį raginama didinti iki 1,5 ar net 1,8.

„Tenka apgailestauti, kad neatsakingas kai kurių valstybės tarnautojų ir politikų elgesys kiršina ir skaldo krovininio kelių transporto sektoriaus bendruomenę, tuo pačiu kelia potencialią grėsmę destabilizuoti sektoriaus veiklą," – rašoma „Linavos" rašte, adresuotame Seimo pirmininkui ir Seimo nariams.

Asociacija atkreipia dėmesį į Seimo nario Tomo Tomilino elgesį, kuris viešai nurodinėja „Linavai", su kuriomis konkrečiomis profesinėmis sąjungomis asociacija privalo derėtis ir kokie turi būti derybų rezultatai, taip galimai pažeidžia Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 87 „Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo", kurioje įtvirtinta asociacijų laisvė. Tuo tarpu T.Tomilinas nurodo asociacijai derėtis konkrečiai su Lietuvos transporto forumu.

„Tokia pono T.Tomilino iniciatyva yra keista ir įtartina, kadangi minėta organizacija jau yra savanoriškai pasitraukusi iš derybų su darbdaviais, kas akivaizdžiai parodė jos nenorą ieškoti sprendimų darbuotojų naudai. Vien ultimatyvios deklaracijos ir nenoras gilintis į realią vairuotojų situaciją yra labiau panašu į politinių tikslų įgyvendinimą, o ne susirūpinimą dėl darbuotojų gerovės", - rašoma „Linavos" generalinio sekretoriaus Mečislavo Atroškevičiaus pasirašytame rašte.

„Linava" yra labai susirūpinusi dėl tokios situacijos, nes neatsakingas ir galimai neteisėtas politikų kišimasis į darbuotojų ir darbdavio santykius, tuo pačiu suvaržant jų teises laisvai derėtis dėl geriausio abipusiai naudingo rezultato, jau turi tiesioginių neigiamų pasekmių visam Lietuvos krovininio kelių transporto sektoriui. Neatsakingas valstybės pareigūnų požiūris ir elgesys potencialiai gali destabilizuoti ne tik Lietuvos krovininio kelių transporto sektorių, bet ir kitas susijusias pramonės ir paslaugų šakas, o sprendimai dėl komandiruotpinigių ir MMA dydžio neturėtų būti priimami atsietai nuo Mobilumo paketo nuostatų poveikio Lietuvos ekonomikai.

„Reikšmingai didinamas MMA koeficientas – tai dovana su Lietuva konkuruojančioms šalims", - rašo „Linava" parlamentarams.

Kaip žinoma, „Linava" šių metų rugsėjį buvo pasirašė tarptautinio krovininio kelių transporto šakos kolektyvinę sutartį su daugiausiai vairuotojų savo gretose vienijančia profesine sąjunga – Baltijos profesine sąjunga („Solidarumas"). „Linava" yra pasirengusi ir toliau tartis tiek su vairuotojų atstovais, tiek su valstybės institucijomis, nes tik suradus bendrą sprendimą ir tarpusavio supratimą galima pasiekti gerų rezultatų.

 

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt