Naujojo Klaipėdos uosto vadovo prioritetas – darnus uosto vystymas

2020 06 15

250 intro A. Latakas

Naujasis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas sieks užtikrinti uosto parametrus, atitinkančius vietinių ir tranzitinių krovinių gabenimo poreikius. Kaip vieną iš veiklos prioritetų jis pabrėžia aplinkosaugos svarbą.

„Naujajam Klaipėdos uosto vadovui keliami ambicingi tikslai, iš kurių svarbiausias – užtikrinti darnų uosto augimą, aktyviau reaguojant į taršos klausimus bei glaudžiau derinant uosto ir Klaipėdos miesto interesus. Vadovas taip pat turės rūpintis ilgalaikiu uosto konkurencingumu, garantuodamas sklandų projektų, numatytų Klaipėdos uosto bendrajame plane, įgyvendinimą ir efektyvų investicijų į infrastruktūrą panaudojimą“,
– pristatydamas naująjį Klaipėdos jūrų uosto vadovą pabrėžė susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai A. Latakas pradėjo vadovauti nuo šio pirmadienio. Jis sako tęsiantis numatytą veiklą įgyvendinant ambicingą KVJUD viziją ir misiją, kuriant pridėtinę vertę valstybei, sudarant sąlygas ją kurti uosto naudotojams ir visai šalies transporto sistemai, užtikrinsiantis, kad LR susisiekimo ministerijos iškelti tikslai ir uždaviniai būtų įgyvendinti.

„Klaipėdos uosto rezultatai jau kuris laikas tendencingai išlieka geri. Uosto direkcijos ir jame dirbančių įmonių sinergija leidžia sėkmingai konkuruoti tarp rytinėje Baltijos jūros pakrantėje dirbančių uostų ir būti vienu produktyviausių iš jų – šia kryptimi reikia judėti ir toliau bei sėkmingai kurti pridėtinę vertę tiek miestui, tiek valstybei. Uosto direkcija turi aiškiai suformuluotą viziją ir misiją, jos tikslas – dėti pastangas, kad Klaipėdos uostas būtų modernus, konkurencingas, nuolat plėtojamas. Tikiu, kad sutelkus uosto bendruomenės jėgas, užsitikrinant Vyriausybės palaikymą, aktyviai bendraujant su miesto institucijomis ir visuomene, įgyvendinant gerąsias praktikas ir toliau mus lydės sėkmė“, – teigia VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius A. Latakas.

Anot jo, Uosto direkcijos laukia iššūkių metas – patvirtintas Bendrasis planas, numatomi ambicingi plėtros planai, šiuo metu uoste įgyvendinama itin daug reikšmingų uosto vystymo projektų. Pasak A. Latako, vystant uostą, itin svarbu siekti, kad plėtra atitiktų šiandieninius ir prognozuojamus ateities vandens ir sausumos transporto poreikius, uostas būtų patrauklus krovinių gabentojams, saugus laivybai ir kaip galima draugiškesnis aplinkai. Naujasis vadovas pabrėžia aktyvaus bendradarbiavimo su miesto institucijomis ir besiribojančiomis bendruomenėmis, sprendžiant aktualius plėtros, pramoninės taršos, konversijos klausimus, svarbą. Jis teigia sieksiantis skatinti šiuolaikinių technologijų diegimą, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą uosto veikloje.

„Klaipėdos uostas užima istoriškai nusistovėjusią, tačiau nedėkingą geografinę padėtį miesto atžvilgiu. Kai kurie uosto krovos kompleksai nuo gyventojų namų yra nutolę mažiau nei per 80 metrų. Miesto bendruomenė yra labai jautri dėl uosto veiklos keliamų dulkių, triukšmo bei kvapų. Padėčiai gerinti yra būtina sudaryti taršos prevencijos ir monitoringo planus ir juos įgyvendinti. Būtina ieškoti, rasti ir taikyti pažangiausias uždaro tipo krovos technologijas, dulkėtus krovinius krauti atokesnėse nuo gyvenamųjų rajonų krantinėse. Būtina įrengti efektyvias garso ir dulkių monitoringo stotis, aktyviai bendrauti su gyventojų bendruomenėmis ir miesto valdžia.“

Uosto direkcijos generalinio direktoriaus pareigas A. Latakas pradėjo eiti laimėjęs atrankos konkursą. Susisiekimo ministerijos skelbtame konkurse į Klaipėdos uosto vadovo pareigas pretendavo 13 kandidatų. 

Šaltinis www.portofklaipeda.lt

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt