Lietuva ir bendramintės ES šalys prašo stabdyti Mobilumo paketo svarstymą ir priėmimą

%2020 %07 %04


Atsižvelgdamos į situaciją Europos transporto rinkoje, pasikeitusią dėl koronaviruso pandemijos, Lietuva kartu su bendramintėmis Europos Sąjungos valstybėmis – Bulgarija, Kipru, Latvija, Lenkija, Malta, Rumunija ir Vengrija ragina stabdyti ES Mobilumo paketo svarstymą ir priėmimą, kol nesibaigs pandemija ir nebus įvertintas jos poveikis transporto sektoriui.

Dėl pasikeitusios situacijos ir nežinomybės, kada baigsis krizė ir kokia bus jos įtaka ateityje, minėtų šalių transporto ministrai su tokiu prašymu kreipiasi į Europos Komisijos transporto komisarę Adina-Ioana Vălean, ES Tarybai pirmininkaujančią Kroatiją ir visų ES šalių transporto ministrus.

„Didžioji dauguma ES transporto kompanijų yra smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, kurios yra itin pažeidžiamos. Esamoje sudėtingoje situacijoje ES turėtų rūpintis šių įmonių palaikymu, taip kaip yra padedama oro vežėjams nustatant naują tinkamą teisinį reglamentavimą. Vietoj to, rengiamasi patvirtinti Mobilumo paketą, kurio nuostatos kartu su koronaviruso pasekmėmis suduos stiprų smūgį Europos transporto įmonėms. Šio poveikio stiprumą sunku numatyti“, – teigiama transporto ministrų laiške.  

Ministrai atkreipia dėmesį, kad šiemet situacija ES transporto sektoriuje yra visiškai kitokia nei 2015 m., kai buvo pradėtas svarstyti ES Mobilumo paketas. Įgyvendinus Mobilumo pakete numatomus suvaržymus, Europos transporto sektoriui būtų dar sudėtingiau susidoroti su sunkia ekonomine situacija, kuri yra tikėtina pasibaigus koronaviruso pandemijai. Ministrų nuomone, dėl šios priežasties svarstomos Mobilumo paketo nuostatos yra itin pasenusios ir turi būti peržiūrėtos atsižvelgiant į naują ekonominę realybę.

„Visi suprantame, kad kelių transportas turi ypatingą reikšmę užtikrinant nenutrūkstamą prekių tiekimą, įskaitant medikamentus, medicinos įrangą ir maistą, tiek pandemijos metu, tiek jai pasibaigus. Tačiau tai nebus įmanoma, jei vairuotojai bus priversti grįžti į savo šalį ilgesnio privalomojo poilsio arba turės periodiškai grąžinti transporto priemonę į jos registracijos šalį“, – teigia ministrai.

Transporto ministrai pabrėžia, kad šiuo metu esamų Mobilumo paketo nuostatų priėmimas būtų nepateisinamas.

„Neabejotina, kad ES ekonominė situacija pasibaigus koronaviruso pandemijai bus visiškai pasikeitusi. Kelių transporto sektoriui būtini nauji sprendimai, atitinkantys naują realybę. Todėl skubiai raginame nutraukti tolimesnes Mobilumo paketo teisines procedūras, atsižvelgiant į COVID 19 pandemiją bei jos poveikį kelių transporto sektoriui ir ES ekonomikai“, – rašoma transporto ministrų kreipimesi.

Šaltinis lrv.lt

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt