Prieš lemiamą ES „Mobilumo paketo“ derybų etapą – bendras šešių ministrų kreipimasis

%2020 %05 %26

 

Strasbūre prasidėjo Europos Sąjungos „Mobilumo paketo" svarstymas – vadinamasis trilogas, kuriame dalyvauja Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos nariai. Tikėtina, kad tokio pobūdžio diskusijos dėl „Mobilumo paketo" bus lemiamos.

Diskusijose, kurios gali tęstis iki ryto, numatoma aptarti daugiausia nesutarimų keliančias „Mobilumo paketo" nuostatas – reikalavimą periodiškai grąžinti krovininę transporto priemonę į registracijos šalį, draudimą vairuotojams privalomo savaitinio poilsio metu nakvoti transporto priemonės kabinoje, ES transporto rinkos skaidymą įvedant dvigubus standartus vairuotojų komandiravimo atžvilgiu, reikalavimą vairuotojams reguliariai grįžti poilsio į savo šalį bei kabotažo sąlygų ribojimus, kai vežėjai veža krovinius kitose šalyse.

Siekdami užkirsti kelią šių svarstymų skubotiems sprendimams, galintiems turėti neigiamos įtakos tolesnei šalies vežėjų veiklai, sekmadienį šešių ES vienminčių valstybių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Bulgarijos, Vengrijos ir Rumunijos ministrai, atsakingi už susisiekimo sritį, minėtais klausimais pateikė bendrą kreipimąsi į ES institucijas. Kreipimesi taip pat išreiškiamas nuogąstavimas, kad nepamatuoti sprendimai gali neigiamai paveikti konkurencingumą transporto srityje ir sukelti darbo vietų praradimą.

Diplomatų teigimu, diskusijos dėl „Mobilumo paketo" bus nelengvos, nes sudėtinga suderinti skirtingas Europos Parlamento ir Europos Komisijos nuostatas, ypač dėl reikalavimo periodiškai grąžinti krovininę transporto priemonę į registracijos šalį. Vis dėlto, ypač skubaus sprendimo siekimas neabejotinai gali atsiliepti galutinio teksto objektyvumui ir rezultatui, todėl gali būti, jog siekiant kokybiško ir konstruktyvaus susitarimo bus siūlymų ir atidėti susitarimą. Tokiu atveju „Mobilumo paketas" būtų tvirtinamas vėliau šių metų gruodžio mėn.

Susirūpinimą dėl „Mobilumo paketo" pareiškė ir Vokietijos bei Švedijos pramonininkų asociacijos.

Šių metų spalio 25 d. Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos, Vengrijos, Latvijos ir Lietuvos premjerai dėl „Mobilumo paketo" pasirašė bendrą laišką, kuris išsiųstas Europos Parlamento Pirmininkui, Europos Komisijos Pirmininkui, išrinktajai Europos Komisijos Pirmininkei, Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui, išrinktajam Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui.

LR Susisiekimo ministerija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt