Derybos dėl kelių transporto šakos kolektyvinės sutarties tęsiasi

%2020 %06 %01


Birželio 18 d. vyko trečias posėdis, kuriame buvo deramasi dėl kelių transporto šakos kolektyvinės sutarties su mobiliųjų krovininio kelių transporto darbuotojų profesinėmis sąjungomis.

Dalis profesinių sąjungų atstovų, priklausančių Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumui, paliko derybas, tačiau dalis profesinių sąjungųliko toliau derėtis, todėl derybos tęsiasi. Derybose šalys susitarė dėl didesnių nei nustatyta minimalių dienpinigių ir minimalaus atlyginimo didinimo vairuotojams.
Kitas derybų posėdis numatytas birželio 25 d., toliau bus tęsiamos derybos dėl papildomo kelionių draudimo vairuotojams (repatriacijos ir pirminės medicininės pagalbos ir kitų reikalavimų), žalų sureguliavimo ir kitų klausimų. Numatyta toliau tartis dėl trečios pakopos pensijų kaupimo vairuotojams galimybių.
Šalys sudarys dvišales ginčų, darbo ir socialinių reikalų tarybas vairuotojų darbo ir su jais susijusiems klausimams nagrinėti ir spręsti.
Kelių transporto šakos kolektyvinę sutartį planuojama pasirašyti iki rugsėjo 16 d.

 

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt