Naujas narys Uosto direkcijos valdyboje

%2020 %06 %01


VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (Uosto direkcijos) valdybą papildė naujas narys iš Klaipėdos miesto savivaldybės.

Susisiekimo ministro įsakymu Uosto direkcijos valdybos nariu paskirtas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento turto skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis. Naujasis valdybos narys paskirtas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstatymo atitinkamais straipsniais, Vyriausybės nutarimu, Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, taip pat atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės raštą.

Edvardas Simokaitis pakeitė iš valdybos pasitraukusį Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento direktorių Kastytį Macijauską. Jis valdybos nariu paskirtas iki veikiančios valdybos laikotarpio pabaigos.

Uosto direkcijos valdybą, kurios pirmininkas yra Nerijus Udrėnas, sudaro: Saulius Kerza, Vaidotas Rūkas, Eligijus Kajieta ir Edvardas Simokaitis.

 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt