LEAN projektas AB „Lietuvos geležinkeliai“ paskatino naujai pažvelgti į veiklos efektyvumą

2016 04 27


„Prieš 7 mėnesius startavęs projektas pateisino lūkesčius – atlikus veiklos optimizavimo darbus Radviliškio prekinių vagonų depas pasiruošęs ne tik suremontuoti 10–20 proc. vagonų daugiau, bet ir užtikrinti greitesnį remontą klientams. Tai sukuria pridėtinę vertę mums ir klientui bei didina mūsų bendrovės konkurencinį pranašumą“, – teigė AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius Stasys Dailydka.

Bandomąjį projektą įgyvendino viešojo konkurso būdu atrinkta bendrovė „Deloitte Lietuva", kuri kartu su LEAN profesionalų asociacija ir bendrovės darbuotojais parinko ir įgyvendino tobulinimo priemones, skirtas didinti darbo efektyvumą bei mažinti veiklos sąnaudas. Buvo parengta metodinė medžiaga, apmokomi ir konsultuojami darbuotojai, laikantis nuostatos, kad į gamybos procesą įsitraukę darbuotojai turi didžiulį potencialą, tereikia tą potencialą panaudoti.  

Kaip pastebėjo bendrovės Vidaus audito skyriaus viršininko pavaduotojas – LEAN projekto iniciatorius Darius Ražinskas, Krovinių vežimo direkcijos darbuotojai pradėjo matuoti savo veiklos efektyvumą: „Matuodami savo rezultatus, jie aiškiai mato skirtumą tarp realybės ir tikslo bei galimas to priežastis, todėl gali imtis gerinimo, tobulinimo veiksmų. Be to, šalia projekto pradžioje startavusių 3 darbo grupių, papildomai buvo iniciuotos ir veikia dar 2 darbo grupės, kurios sprendžia ir optimizuoja pardavimo procesą, klientų aptarnavimą, taip pat diegia tvarką pagal LEAN – 5S“.

Prekinių vagonų surinkimo efektyvumas padidintas nuo 18 iki 22 suremontuotų vagonų per pamainą skaičiuojant tik cecho viduje remontuojamus vagonus ir atitinkamai nuo 20 iki 24 vagonų per pamainą, įskaičiuojant ir lauko pozicijose remontuojamus vagonus. Siekiant šio tikslo buvo perorganizuotas remonto procesas, sukurta „greitoji linija“, nustatyti ir spartinti labiausiai remonto procesą stabdantys proceso veiksmai (stabdžių remontas, darbų perdavimas, medžiagų tiekimas ir kt.).

Paspartėjo ir prekinių vagonų dažymo procesas – jei iki projekto įgyvendinimo dažymo cechas per pamainą nudažydavo iki 3 vagonų, atlikus proceso optimizavimo darbus, per pamainą galima nudažyti 4 vagonus.

„Radviliškio prekinių vagonų depui tai buvo tikras iššūkis, nes LEAN metodas skatina tiek vadovus, tiek darbuotojus nuolat ieškoti geriausių sprendimų, pokyčių. Šis projektas paskatino mus į savo kasdieninį darbą, į tai, ką turime, ką mokame pažvelgti nauju žvilgsniu. Svarbiausia – nebijoti keistis ir tobulėti“, – pabrėžė Radviliškio prekinių vagonų depo viršininkas Andrius Paskočinas.

LEAN filosofija remiasi tuo, kad galimybės tobulinti gamybos, valdymo ar kitus procesus, nuo kurių priklauso veiklos efektyvumas, yra neišsenkamos. Tad pasibaigus šiam bandomajam projektui LEAN metodo taikymo procesas nesustos – planuojama analogiškus projektus įgyvendinti ir kituose bendrovės struktūriniuose padaliniuose.

AB „Lietuvos geležinkeliai“

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt