Narystės EBPO naudą pajus visi Lietuvos žmonės

2016 03 15


 

Pasak Prezidentės, narystė EBPO yra vienas svarbiausių Lietuvos užsienio politikos prioritetų.  Tai įpareigoja vykdyti labai atsakingą finansų politiką, gerinti valstybės įmonių bei turto valdymą, įgyvendinti griežtus antikorupcinius reikalavimus, skatinti inovatyvią ekonomiką ir visapusišką šalies augimą.

„EBPO narėmis tampa tik išsivysčiusios, ekonomiškai stiprios ir stabilios valstybės. Reikalavimai tapti šios organizacijos nare yra griežti, tačiau jie verčia  labai pasitempti. Lietuvai juos įgyvendinus naudą pajus visi šalies žmonės“, – sakė Prezidentė.

Teigiamai vertinamos Lietuvos pastangos užsitikrinant energetinį saugumą ir dujų bei elektros energijos tiekimo šaltinių įvairovę, šalies ekonominė situacija. Lietuvai prognozuojamas vienas aukščiausių ES ekonomikos augimų – apie 3 % BVP. Gerėja Lietuvos rodikliai pasauliniuose konkurencingumo, verslumo skatinimo, ekonominės laisvės ir korupcijos suvokimo reitinguose.

Tačiau daugelyje sričių Lietuva dar turi pasitempti. Būtina įgyvendinti valstybės valdomų įmonių reformą, pakeisti miškų įstatymą ir mažinti urėdijų skaičių, gerinti sveikatos apsaugos sistemą ir vartotojų teisių apsaugą, kryptingai siekti dar geresnio mokesčių surinkimo, skatinti rinkos liberalizavimą, skaitmeninę ekonomiką, inovacijas ir mokslinius tyrimus, stiprinti švietimo sistemą, ratifikuoti EBPO konvenciją dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkinėjimu vykdant tarptautinius verslo sandorius.

Lietuva šiuo metu aktyviai dirba 21-ame EBPO komitete. Paraišką dėl narystės šioje organizacijoje mūsų šalis pateikė 2002 m., o 2015 m. birželį buvo pakviesta pradėti stojimo į EBPO procesą. Lietuvos tikslas tapti EBPO nare 2018 m. Šiuo metu EBPO vienija 34 pasaulio šalis.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt