Tiesioginių skrydžių iš Lietuvos plėtrai – naujas finansinės pagalbos etapas

2016 03 01


Oro linijų bendrovės, planuojančios plėsti reguliarių tiesioginių skrydžių maršrutus iš Lietuvos, gali pretenduoti į finansinę Maršrutų plėtros fondo pagalbą. Pagal valstybės įmonės Lietuvos oro uostai paskelbtą kvietimą iki šių metų birželio 1 d. oro vežėjai gali teikti paraiškas naujiems maršrutams šaliai svarbiomis kryptimis pradėti arba skrydžių esamais maršrutais dažniui didinti.   Naujus maršrutus siekiama pradėti Lietuvai svarbiomis kryptimis, kurios numatytos atsižvelgiant į šalies prioritetines rinkas ir kryptis. Paskelbtame kvietime įvardinta daugiau nei 40 aktualių skrydžių krypčių iš Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų, kurioms atsirasti gali būti suteikta pagalba. Taip pat į paramą gali pretenduoti vežėjai, didinantys skrydžių dažnį aktualiais maršrutais. Vienam oro vežėjui per 3 metų laikotarpį gali būti skirta iki 200 000 eurų paramos išlaidoms kompensuoti. Šias lėšas oro linijų bendrovės galės panaudoti rinkodaros ir reklamos išlaidoms, pristatant ir reklamuojant naują maršrutą ar papildomą esamo maršruto skrydžių dažnį; įsikūrimo išlaidoms, kurias oro uoste aviakompanija patiria pradėdama naują maršrutą ar padidindama esamo maršruto dažnį, ir kitoms glaudžiai susijusioms išlaidoms.
Pagalba naujiems maršrutams pradėti ar esamų maršrutų skrydžių dažniui didinti bus teikiama tik tada, jei maršrutai ar papildomi skrydžiai bus paskelbti iki šių metų lapkričio 6 d. ir pradėti vykdyti iki gruodžio 31 d. Be to, skrydžiai nauju remiamu maršrutu turės vykti ne rečiau kaip du kartus per savaitę. Maršrutų plėtros fondo investicijomis siekiama didinti šalies pasiekiamumą tiesioginiais skrydžiais ypač tomis kryptimis, kurios būtinos Lietuvos ekonominiam augimui, verslo ryšių ir tarptautinių projektų plėtrai bei atvykstamajam turizmui skatinti. 2015 m. pabaigoje aštuonioms oro linijų bendrovėms iš šio fondo buvo skirta kiek daugiau nei milijonas eurų. Skatinant maršrutų plėtrą remiamasi gerąja Vakarų ir Šiaurės Europos šalių patirtimi.
Daugiau informacijos: http://www.ltou.lt/lt/lietuvos-oro-uostai/veikla/marsrutu-pletra/

LR Susisiekimo ministerija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt