Ūkio ministras E. Gustas: „Užsienio investuotojams pritraukti bus paskirstyta 10 mln. eurų“

2016 01 12


„Siekdama pritraukti Lietuvoje užsienio investicijų, Ūkio ministerija pagal priemonę „SmartInvest Lt+“ paskirstys 10 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) investicinių fondų lėšų. ES investicijas paskirstysime užsienio investuotojams, vykdantiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą, kuriantiems ar plečiantiems įmonės šios srities infrastuktūrą, diegiantiems inovacijas. Taip pat įgyvendinantieji projektą turės ne mažiau kaip 20 proc. sukuriamų naujų darbo vietų skirti tyrėjų darbo vietoms ir išlaikyti jas ne mažiau kaip 5 metus. Užsienio investuotojai paraiškas gali teikti iki š. m. balandžio 11 dienos“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pasak ūkio ministro, daugiau galimybių gauti finansavimą turi tie projektai, kurie įgyvendinimo metu ir trejus metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos planuoja pritraukti daugiau privačių investicijų į mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų sritį pagal sumaniosios specializacijos kryptis. Dėl finansavimo konkuruoja tik tai pačiai sumaniosios specializacijos krypčiai priskiriami projektai.

Pagal priemonę „SmartInvest Lt+“ bus finansuojamos išlaidos, kurios apima mokslinių tyrimų įrangą, mokslinių tyrimų veiklų vykdymą, personalo išlaikymą, reikalingų medžiagų, patentų ir licencijų įsigijimą.

Paraiškas gauti finansavimą įmonės turi pateikti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA) iki 2016 m. balandžio 11 d. 16 val. Paraiška ir priemonės aprašas skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Iš viso pagal priemonę „SmartInvest Lt+“ Ūkio ministerija iki 2020 m. paskirstys 28,96 mln. eurų ES investicijų.

LR Ūkio ministerija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt