EBPO pateikė išvadas ir rekomendacijas valstybės valdomų įmonių sektoriui

2015 12 02


Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) baigė Lietuvos valstybės valdomų įmonių (VVĮ) sektoriaus atitikties EBPO Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėms vertinimą. Ūkio ministrui Evaldui Gustui adresuotame EBPO Bendrovių valdymo komiteto Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupės pirmininko laiške dėkojama Lietuvai už profesionalumą, bendradarbiavimą ir pozityvų dalyvavimą rengiant apžvalgą. Prie laiško pridėtos EBPO išvados ir rekomendacijos.


EBPO rekomendacijose išskiriamos keturios sritys, kuriose Lietuva skatinama imtis veiksmų: pirma – stiprinti valstybės nuosavybės funkciją, įskaitant ištekliais aprūpintą koordinavimo funkciją ir tinkamą Vyriausybės sprendimų įgyvendinimą; antra – didinti įmonių valdybų nepriklausomumą, įskaitant nepriklausomų valdybos narių skaičiaus didinimą; trečia – peržiūrėti VVĮ teisines formas, įskaitant valstybės įmonių pertvarkymą į bendroves bei racionalizuojant sektorius, kuriuose veikia didelis skaičius tą pačią veiklą vykdančių VVĮ, t. y. 42 miškų urėdijos ir 11 kelių eksploatavimo įmonių; ketvirta – bent didesnėms VVĮ padaryti privalomus informacijos atskleidimo reikalavimus.

Lietuva yra pirmoji valstybė, kuri vertinta pagal naują 2015 m. priimtą gairių redakciją. Visa EBPO parengta Lietuvos VVĮ sektoriaus atitikties EBPO Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėms apžvalga artimiausiu metu bus paskelbta viešai.

Su EBPO išvadomis ir rekomendacijomis Lietuvos VVĮ sektoriui galima susipažinti adresu
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/valst_valdomos_imones/conclusions.pdf.

LR Ūkio ministerija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt