Numatoma pradėti Priekulės aplinkkelio tiesimo I etapo darbus

2012 05 21


2012 m. kovo mėn. įvyko atviras darbų „Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda) plėtra. Priekulės aplinkkelio tiesimo I etapas. Sutartis Nr.1“ pirkimo konkursas, kuriame dalyvavo 3 tiekėjai: ūkio subjektų grupė UAB ,,Kauno keliai“ ir AB ,,Latvijas tilti“, AB ,,Kauno tiltai“ bei ūkio subjektų grupė UAB ,,Lemminkainen Lietuva“ ir UAB ,,Hidrostatyba“. Išnagrinėjusi gautus pasiūlymus, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos viešojo pirkimo komisija nustatė, kad atvirą konkursą laimėjo ūkio subjektų grupės UAB „Lemminkainen Lietuva“ ir UAB ,,Hidrostatyba“ pateiktas pasiūlymas.

2012 m. gegužės 2 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir ūkio subjektų grupės atsakingas partneris UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasirašė rangos sutartį, kurios priimta suma (be PVM) yra 33,66 mln. Lt, PVM, sumokamas į Lietuvos Respublikos biudžetą, sudaro 7,07 mln. Lt. Pagal paminėtą rangos sutartį Klaipėdos rajone bus atlikti Priekulės aplinkkelio I etapo statybos darbai: nauja 6,5 km ilgio kelio trasa apeis Priekulę iš rytų pusės ir jungs valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 2207 Dreižiai-Agluonėnai su krašto keliu Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda. Būsimoji trasa kirs Gruodės, Agluonos ir Minijos upes. 2011 m. spalio 4 d. Susisiekimo ministro įsakyme Nr. 3-606 numatyta, jog aplinkkelio tiesimo I etapo darbams finansuoti bus skirta iki 31,55 mln. litų su PVM Europos Sąjungos paramos (Sanglaudos fondo) lėšų.

Rangos sutartyje numatytus darbus tikimasi užbaigti 2014 m. gegužės mėnesį.

Projektas „Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda) plėtra. Priekulės aplinkkelio tiesimo I etapas“ bus įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonę VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“.

Šaltinis LAKD
 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt