Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–balandžio mėn.

2012 05 21


Per 2012 m. sausio–balandžio mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale perkrauta 13,9 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimčių pokytis sudarė -5,0 proc. palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. 2012 m. sausio–balandžio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 11,2 mln. t, pokytis -7,0 proc. arba -838,2 tūkst. t, o Būtingės terminale perpilta 2,7 mln. t, pokytis +4,1 proc. arba +105,9 tūkst. t. Klaipėdos uosto krovos rezultatų neigiamas pokytis yra apie 830 tūkst. t, t. y. lygiai toks pat, kaip ir birių trąšų krovos kritimas.

Didžiausias prieaugis pagal apimtį per 2012 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, pasiektas dėl išaugusios rūdos(+160,4 tūkst. t), žalios naftos (+105,9 tūkst. t), pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų (+104,0 tūkst. t), naftos produktų (+101,0 tūkst. t)

Didžiausias nuosmukis pagal apimtį 2012 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, susidarė dėl birių natūralių ir cheminių trąšų (-829,8 tūkst. t) bei cukraus žaliavos (-145,5 tūkst. t) krovos.

Pagal krovinių grupes išaugo (+3,9 proc.) skystieji kroviniai, kurių perpilta 6 424,9 tūkst. (46,2 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių sumažėjo 5,8 proc., iš viso jų krauta 3 567,9 tūkst. t (25,7 proc. bendros uosto krovos). 16,1 proc. mažiau perkrauta biriųjų ir suverstinių krovinių, šios krovinių grupės apimtys sudarė 3 901,8 tūkst. t (28,1 proc. bendros uosto krovos). Per 2012 m. sausio–balandžio mėn. užregistruoti 2 209 laivų įplaukimai į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 27 laivai (+3,8 proc. arba 1 laivu daugiau palyginus su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu). Į Klaipėdos uostą įplaukė 1 599 tarptautiniai laivai (+6 laivai arba +0,4 proc. palyginus su 2011 metų sausio–balandžio mėn.), 583 vietiniai laivai (-32 laivai arba -5,2 proc.). 2012 metų sausio–balandžio mėn. į Klaipėdos uostą įplaukė 26 laivais arba 1,2 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2011 m. Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 81 316, t. y. 4,8 proc. arba 3 725 keleiviais daugiau negu per atitinkamą 2011 m. laikotarpį.

Šaltinis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto portalo naujienų sistema
 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt