Sudaryta darbo grupė spręs tarptautinių krovinių vežėjų problemas

2012 05 10


Gegužės 9 d., trečiadienį,  Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir viceprezidentas Mindaugas Grigelis susitiko su susisiekimo viceministru Arūnu Štaru.

Viceministras aptarė jo vadovaujamos derybinės grupės vizito Maskvoje metu suformuluotų susitarimų su Rusijos Transporto ministerija įgyvendinimą. Taip pat svarstyta kaip spręsti Lietuvos vežėjams Rusijoje kylančias problemas dėl trišalių leidimų naudojimo ir sutarti dėl vieningų vežimo rūšies nustatymo kriterijų. Aptartos ir alternatyvios šio klausimo sprendimo galimybės.


Keleivinio transporto įmonių problematiką pristatė M. Grigelis, išdėstęs poziciją dėl nevienodų veiklos sąlygų taikymo įvairioms transporto rūšims keleivių vežimo srityje.

Pasak jo, geležinkelių transportui numatytos kompensacijos už nuostolius, patirtus vežant keleivius geležinkeliu po visą šalį. Tuo tarpu keleivių vežėjai autobusais gauna kompensacijas už nuostolius, patirtus tik vietiniame susisiekime. Šiuo atveju yra pažeisti sąžiningos konkurencijos principai.
Asociacija „Linava“ prašė Susisiekimo ministeriją imtis priemonių minėtai problemai spręsti.


Asociacijos vadovai pabrėžė, kad būtina susigrą¬žinti lengvatinį PVM tarifą keleiviniam transportui, tad prašė dar kartą apsvarstyti galimybę numatyti lengvatinį PVM tarifą keleivių vežimui reguliaraus susisiekimo maršrutais.

Savivaldybės nepajėgios atsiskaityti

Pokalbyje su viceministru konstatuota, kad savivaldybių biudžetai neišgali finansuoti keleivių vežimo vietiniame susisiekime. Savivaldybėms nepakanka lėšų pilnai atsiskaityti su keleivių vežėjais už gyventojams suteiktas lengvatines keleivių vežimo paslaugas. „Manytume, kad būtų logiška, siekiant palengvinti savivaldybių finansinę padėtį, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų mokėjimą priskirti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, taip, kaip buvo numatyta įstatyme iki 2006 m. sausio 1 d.  – sakė M. Grigelis. – Šiuo metu Lietuvos savivaldybių asociacija inicijuoja Vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, kuriam mes pritariame ir prašome Susisiekimo ministeriją taip pat palaikyti šią iniciatyvą“.

Taip pat kalbėta apie galimybę įvesti terminuotus bilietus autobusų keleiviams tolimojo susisiekimo maršrutuose.

Nemažai gyventojų į darbą turi vykti iš vieno miesto į kitą, bet tik keleiviai, vykstantys geležinkeliu visais maršrutais, gali įsigyti terminuotus bilietus.

M. Grigelis siūlo, kad siekiant išlaikyti nediskriminavimo principą ir norint įteisinti terminuotus bilietus keleiviams, vykstantiems tolimojo susisiekimo autobusais, reikėtų tik nežymiai papildyti Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių 32 punktą. Projektas, jau yra pateiktas susisiekimo ministerijos Kelių ir civilinės aviacijos departamentui.

Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas
 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt