IRU generalinėje asamblėjoje vežėjai reikalavo mažinti barjerus transporto verslui

2012 04 30


Balandžio 25 d., Ženevoje vykusioje Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU asamblėjoje kartu su 73 šalių vežėjų asociacijų atstovais, transporto verslui svarbius klausimus sprendė ir asociacijos „Linava“ vadovai – prezidentas Algimantas Kondrusevičius bei generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis.

Vienas skaudžiausių Europos vežėjams klausimų, Lietuvos atstovų pastangomis įgarsintas šioje asamblėjoje, buvo Rusijoje numatytos griežtos baudos už administracinius pažeidimus kitų šalių vežėjams bei šiuo metu sugriežtinta užsienio transporto įmonių patikra.

Pasak asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, tokių administracinių priemonių taikymas nepadeda gerinti krovinių judėjimo ir prekybos tarp valstybių, todėl ateityje kelių transportui kylančios naujos kliūtys turėtų būti šalinamos tarptautinių susitarimų pagalba.

Lietuvos vežėjų poziciją, dėl trečiųjų šalių vežimų traktavimo Rusijoje išsakęs A. Kondrusevičius, pažymėjo, jog pagrindiniu kriterijumi nustatant gabenimo rūšį turi būti pakrovimo vieta, o ne krovinio kilmė. Nepritarimą naujoms baudoms ir trečiųjų šalių vežimų apibrėžimui, kuris taikomas Rusijoje išsakė ir delegatai iš Lenkijos, Ukrainos, Olandijos bei Čekijos.

IRU padarė analizę ir konstatavo, jog Rusijos institucijos nustatydamos krovinių gabenimo rūšį pagal prekės kilmę nėra teisios, nes tarptautiniai susitarimai numato kitokius apibrėžimus.

IRU vadovybė taip pat išsakė paramą vežėjams ir teigė teiksianti visokeriopą pagalbą sprendžiant šią problemą.

Kvietimas Briuseliui

Kitu svarbiu IRU generalinės asamblėjos akcentu tapo Rezoliucija skirta Europos Sąjungos atsakingoms institucijoms, kuriančioms Europos 2020 metų plėtros strategiją.

Šiame dokumente ES šalių vežėjų organizacijos ir kiti IRU nariai kviečia Briuselį naikinti įvairaus pobūdžio mokesčių ir administracinius barjerus, taikomus kelių transportui. Pirmiausia sustabdyti bet kokių naujų mokesčių ar prievolių, susijusių su krovininiu kelių transportu, įvedimą. Taip pat IRU nariai prašo padidinti asignavimus kelių infrastruktūrai bei inovacijoms, nepamirštant ir būtinų mokymų programų transportininkams bei aplinkai draugiškesnių technologijų naudojimo.

IRU prezidentas Janusz Lacny pažymi, jog ES 2020 –ųjų metų plėtros strategija siekiama sukurti tvarią, nuovokią ir efektyvią ekonomiką. „Krovininis ir keleivinis kelių transportas vaidina itin svarbų vaidmenį įgyvendinant daugelį šios strategijos tikslų. Norint, kad ši transporto šaka padėtų gerinant ES ekonomiką, būtina panaikinti jai taikomus apribojimus, o kelių transportui turi būti sukurta dar geresnė aplinka darbui“, - asamblėjos delegatams sakė J. Lacny.

Kaip vienas iš tokių žingsnių pavyzdžių buvo pateiktas ES Muitinės kodekso pakeitimas, galintis leisti ES naudoti TIR sistemą muitinės kontroliuojamoms prekėms. Tokių būdu vežėjams ir kitiems gabenimo proceso dalyviams atsirastų galimybė išlaisvinti iš griežtų T sistemos rėmų. Tuo pačiu būtų sumažintas didžiųjų Europos ekspedijavimo kompanijų vaidmuo gabenimo procese ir suteikta kur kas didesnė darbo pasiūla 12 mln. sunkvežimių bei 600 tūkst. transporto įmonių, dirbančių ES šalyse.

Darbo efektyvumą didintų ir taip vadinamosios Europos modulinės sistemos (EMS) naudojimas vidaus ir tarptautiniuose gabenimuose. Itin svarbiu IRU laiko vienodą skirtingų transporto rūšių traktavimą Europoje ir tolygų jų finansavimą.

Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas
 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt