CMR važtaraštis: nauja išdavimo ir pildymo tvarka Baltarusijoje

2012 04 23


Nuo balandžio 5 d. Baltarusijoje pasikeitė CMR važtaraščių išdavimo ir pildymo tvarka. Nuo šiol CMR važtaraštis turi naują formą, kuri galioja vežantiems prekes iš Baltarusijos.

Naujausius pakeitimus sutiko pristatyti ir pakomentuoti teisininkė iš Baltarusijos Jelena Šamko.

Iki 2012 m. balandžio 5 d. Baltarusijoje buvo išduodami ne mažiau kaip 4 lapų CMR važtaraščiai. Iš pirmųjų keturių lapų, kiekvienas buvo skirtas konkrečiai krovinio gabenime dalyvaujančiai šaliai.

Pirmas lapas – siuntėjui;
Antras lapas – gavėjui;
Trečias lapas – vežėjui;
Ketvirtas lapas – mokesčiams.

Siuntėjui  CMR važtaraštis pateikiamas kaip įrodymas, kad krovinys pakrautas, o likę trys važtaraščio lapai Antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį lapą su savimi privalėjo vežtis vairuotojas

Nuo šių metų balandžio 5 d., vežantiems krovinius iš Baltarusijos,  CMR važtaraštis turi būti iš šešių ar daugiau puslapių. Privaloma, kad būtų pakankamai CMR važtaraščio kopijų su siuntėjo ir vežėjo (vairuotojo ar ekspedicijos) parašais ir antspaudais, kad nekiltų abejonių dėl tarptautinio pervežimo fakto.  CMR dokumento puslapiai skiriami siuntėjui, gavėjui, vežėjui, ekspeditoriui, muitinei ir kitoms institucijoms.

Viena CMR kopija iš karto atitenka siuntėjui, o kitos lydi krovinį. Vieną dokumento kopiją vairuotojas (ekspeditorius) turi perduoti gavėjui išsikrovimo metu. Jei vykdomas pervežimas, kai krovinį reikia pristatyti keliais adresais, tuomet CMR pildomas kiekvienam krovinio gavėjui. Dvi CMR kopijos su siuntėjo ir gavėjo antspaudais ir parašais lieka pas vežėją, kad šis galėtų pateikti sąskaitas užsakovams.

Atliekant muitinės procedūras, muitinei pateikiami nemažiau kaip trys CMR puslapiai su krovinio siuntėjo ir vežėjo (ekspeditoriaus) parašais ir antspaudais. Pagal teisinius reikalavimus, atliekant muitines procedūras turi būti pateikti krovinį lydintys dokumentai, tarp jų ir CMR važtaraštis su visais lapais ir priedais. Anot Baltarusijos teisininkės J. Šamko, įstatymas nenumato ant kokių ir kiek lapų savo antspaudą turi palikti muitininkas, todėl logiška yra prašyti, kad muitinės pareigūnai padėtų antspaudus ant visų pateiktų dokumento lapų.

Įstatymų teorija ir vežėjų praktika

Latvijos kompanija „Vikingauto trans“ jau turėjo progą išbandyti naująją Baltarusijos CMR važtaraščių išdavimo tvarką. Anot kompanijos atstovės Ingos Rivčos, Baltarusijoje išduodami 6 CMR važtaraščio lapai ir daugiau niekaip neįmanoma gauti. „Kitose šalyse galima savo CMR blankus naudoti, bet Baltarusijoje CMR važtaraštis – griežtos atsakomybės blankas, todėl su savais blankais dirbti negalima, visi  duos savo 6 egzempliorius,“ – sakė I. Rivča.

Baltarusijos teisininkės taip pat pasiteiravome, kaip reikėtų elgtis vežėjui, kai tarp vežėjo ir krovinio gavėjo yra 5 ekspedicijos, visi reikalauja originalų, o jų neužtenka? Anot J. Šamko, CMR važtaraštis – pervežimą įrodantis dokumentas, bet jei jo nėra, jis pamestas ar sugadintas, tai neturi įtakos vežimo sutarčiai ar galiojimui. Be to, vežėjai žinodami, kad iš Baltarusijoje išduodami 6 CMR važtaraščio lapai, turėtų įvertinti savo galimybes ir sutartis pasirašyti  neįsipareigodami to, ko negalės atlikti. Tokiais atvejais ekspeditoriai neturėtų pagrindo vilkinti atsiskaitymo.

Baltarusijos teismai spręsdami ginčus dėl pervežimo apmokėjimo, kaip įrodymo prašo CMR važtaraščio originalo, bet jei jo nėra, pervežimo faktą galima įrodyti ir kitais dokumentais. Pinigų išieškojimui už pervežimą įtakos turi daug detalių. Patyrusi Baltarusijos teisininkė nežino nei vieno atvejo, kai buvo atsisakyta išieškoti pinigus už pervežimą motyvuojant tik tuo, kad nėra originalaus CMR dokumento. Esant kitiems pervežimą įrodantiems dokumentams vežėjui  nepalankus teismo sprendimas mažai tikėtinas.

Šaltinis CargoNEWS, www.cargonews.lt
 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt