Kaip kelyje balinama „juodoji dėmė“

2012 04 04


Inžinerinės eismo saugumo priemonės yra priskiriamos vienai iš transporto sistemos sąveikos (eismo dalyviai, automobilis, kelias, aplinka) dalių, turinčių svarbią reikšmę eismo saugumo situacijai. Jos rengiamos pavojinguose kelių ruožuose bei gatvėse, siekiant sumažinti automobilių greitį iki tokio, kuris užtikrina priimtiną saugumą. Įvairiose valstybėse atlikta eismo įvykių analizė parodė, kad inžinerinės eismo saugumo priemonės turi ženklią įtaką automobilių greičių, eismo dalyvių elgsenos pokyčiams, kas sąlygoja eismo įvykių sumažėjimą. Įvertinus šiuos aspektus inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas yra labai svarbus.

Tačiau, LAKD vykdydama saugaus eismo gerinimo politiką neapsiriboja vien vietų, kuriose jau įvyko eismo įvykiai inžineriniu tobulinimu. Būtina suprasti, kad kiekvienas eismo įvykyje žuvęs asmuo valstybei kainuoja daugiau kaip 1,7 mln. lt, tuo pačiu patiriama ilgalaikė moralinė žala, suluošinami žmonių likimai, valstybė praranda darbingo amžiaus piliečius, kiekvieno žmogaus netektis paliečia labai platų visuomenės ratą, patiriama asmeninė tragedija šeimoje. Atsižvelgiant į tai, direkcijos veikla sudaro kompleksinį priemonių, visose saugaus eismo užtikrinimo srityse vykdymą: vykdoma plataus masto švietėjiška veikla, rengiamasi įdiegti eismo įvykių prevencijos taikymą.

Pastarąjį tyrimo ir eismo organizavimo priemonių diegimo metodą jau taiko kelios pažangiausios Vakarų Europos valstybės, kuriose per pastaruosius metus eismo saugumo situacija gerėjo, todėl iškilo būtinybė vykdyti ne tik vietų, kuriose įvyko eismo įvykiai inžinerinį tobulinimą, bet ir eismo įvykių prevenciją. Tai labai svarbus žingsnis pirmyn, kadangi šis modelis leis užbėgti skaudžių eismo įvykių atsiradimui už akių ir padėtų dar labiau pagerinti saugaus eismo sąlygas Lietuvos keliuose.

Kaip bebūtų gaila, vien Kelių direkcijos pastangomis, nepasitelkiant kitų institucijų pagalbos, pačių žmonių geranoriško požiūrio, pasiekti gerų rezultatų labai sunku: Lietuvoje vis dar didelę dalį eismo įvykių sukelia asmenys, apsvaigę nuo alkoholio, taip pat asmenys, atsainiai žiūrintys į automobilių techninę būklę, kai važiuojama blogos būklės padangomis, techniškai netvarkingomis transporto priemonėmis, chuliganiškai vairuojant, piktybiškai viršijant greitį ir pan. Didelė problema išlieka pėsčiųjų atsainus elgesys tamsiu paros metu, kai vengiama nešioti atšvaitus ar naudotis kitomis asmeninėmis saugos priemonėmis. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos automobilių kelių direkcija vykdo ir švietėjišką veiklą, skatinančią atsakingą eismo dalyvių elgesį keliuose: vykdomi projektai bendruomenėse, taip pat projektai, apimantys visos Lietuvos parapijas, kurių metu žmonės skatinami atsakingo elgesio keliuose, supažindinami su saugaus vairavimo principais, skatinami naudoti asmenines apsaugos priemones, skatinami skleisti saugaus elgesio keliuose pagrindus jiems artimoje visuomeninėje veikloje ir aplinkoje.

Kadangi „juodųjų dėmių“ kasmet mažėja, ir prognozuojama, kad maždaug 2016–2017 metais gali likti mažiau negu 10, nuo 2012 metų liepos mėnesio LAKD pradės įgyvendinti naują eismo įvykių prognozavimo modelį. Šis modelis pradėtas rengti 2011-aisiais drauge su Suomijos VTT (Suomijos Transporto mokslinių tyrimų centru) ir bus baigtas 2012-ųjų birželį. Liepos mėnesį bus pradėti vykdyti pilotiniai projektai, – ir Lietuvoje, ir Suomijoje.

Toks bendradarbiavimas realiai padės Lietuvai pasiekti Skandinavijai artimo saugaus eismo organizavimo ir išsaugoti daugiau žmonių gyvybių mūsų keliuose. Tik dirbant visiems drauge, - kelininkams, saugaus eismo specialistams, žiniasklaidai, visuomeninėms organizacijoms, galima pasiekti gerų rezultatų.

Šaltinis LAKD Eismo saugumo sk.
 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt