Siūloma atsisakyti reikalavimo registruoti mažuosius pramoginius laivus, valtis ir jachtas

2012 03 22


Šiandien Seimas svarstys Susisiekimo ministerijos inicijuotus Vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimus, kuriais siekiama sudaryti palankesnes sąlygas vidaus vandenų laivais plukdyti keleivius ir krovinius, atsisakyti kai kurių prievolių laivų savininkams.

Jei Seimas pritars minėto kodekso pakeitimams, Lietuvoje bus atsisakyta keleivių vežimo laivais vidaus vandenų keliais licencijavimo, paprastesne tvarka bus išduodami leidimai gabenti krovinius vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 tonų esant didžiausiai grimzlei, nereikės registruoti pačių mažiausių pramoginių laivų ir burinių jachtų.

„Šie pakeitimai mažintų biurokratinę naštą verslui ir žmonėms, nes turinčių mažus laivus Lietuvoje yra keliasdešimt tūkstančių“, – sakė susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.

Numatoma, kad patvirtinus siūlomus pakeitimus, apie 30 įmonių, kurių veikla dabar yra licencijuojama, galėtų be apribojimų vežti keleivius vidaus vandenų laivais, apie 20 įmonių supaprastinta tvarka gautų leidimus verstis krovinių vežimu vidaus vandenų laivais, nereikėtų privalomai registruoti apie
30 tūkstančių mažųjų pramoginių laivų ir burinių jachtų.

Atsisakius keleivių vežimo laivais vidaus vandenų keliais licencijavimo, verslui sumažėtų administracinė našta. Be to, šia veikla galėtų užsiimti ne tik įmonės, bet ir fiziniai asmenys.

Krovinių vežimo krovininiais vidaus vandenų laivais leidimai turėtų būti paprasčiau išduodami laivams, kurių dedveitas didesnis kaip 200 tonų esant didžiausiai grimzlei. Lietuvos vidaus vandenų keliais gabenti krovinius taip pat galėtų Europos Sąjungos bei Pasaulio prekybos organizacijos valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys savo valstybėse išduotus dokumentus, leidžiančius užsiimti šia veikla.

Taip pat atsirastų galimybė Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre neregistruoti vandens dviračių, irklinių ir guminių valčių, kurių ilgis iki 4 metrų, burinių jachtų, kurių korpusas trumpesnis kaip 6 metrai bei turistinių plaustų, kurių keliamoji galia mažesnė kaip 250 kilogramų.

Šaltinis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt