2023 m. EIB grupė Lietuvai skyrė 654 mln. eurų naują finansavimą

2024 02 01

 

  • Europos investicijų banko grupė padidino paramą Lietuvos įmonėms ir ekonomikai. 
  • Didelis dėmesys skirtas klimato politikos veiksmams ir aplinkos tvarumui skatinti bei mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti. 
  • 2023 m. EIB apklausos dėl investicijų duomenimis, didžiausios kliūtys investicijoms yra netikrumas dėl ateities ir energijos sąnaudos. 


Europos investicijų banko grupė (EIB grupė) paskelbė, kad 2023 m. projektų Lietuvoje finansavimui investuota reikšminga 654 mln. eurų suma. Palyginti su praėjusiais metais, ši suma gerokai didesnė ir papildė beveik 2,4 mlrd. eurų, kuriuos per pastaruosius penkerius metus EIB grupė skyrė šaliai. 

Siekdamas paremti investicijas į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir padėti Lietuvai tapti pažangesne, tvaresne ir labiau susieta ekonomika, EIB pasirašė 300 mln. eurų finansavimo sutartį su Lietuvos valdžios institucijomis. Ši paskola yra pirmoji 1 mlrd. eurų EIB įsipareigojimo remti investicijas visuose Lietuvos regionuose ir sudaryti palankesnes sąlygas teisingai pertvarkai trijose didelės anglies dioksido taršos vietovėse, kurias labiausiai paveikė perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, dalis.

Skatindamas klimato politikos veiksmus ir aplinkos tvarumą, EIB taip pat įsipareigojo finansuoti Mažeikių sausumos vėjo elektrinių parką. Šis vėjo elektrinių parkas gamins pakankamai elektros energijos 90 000 namų ūkių poreikiams tenkinti ir padės mažinti Lietuvos priklausomybę nuo elektros importo. Be to, EIB pasirašė finansavimo sutartį su vandentvarkos įmone „Klaipėdos vanduo“ vietinės vandens tiekimo sistemos plėtrai ir atnaujinimui remti. 

EIB grupės prioritetas – mažųjų, vidutinių ir vidutinės kapitalizacijos įmonių stiprinimas. Be EIB finansavimo sutarties su „Luminor“, kuria siekiama gerinti Lietuvos mažųjų ir vidutinių bei vidutinės kapitalizacijos įmonių galimybes gauti finansavimą, Europos investicijų fondas (EIF) skyrė beveik 250 mln. eurų Lietuvos įmonėms finansuoti, sudarydamas sandorius su tokiais bankais ar finansavimo įstaigomis kaip „Noviti Finance“, „Finbee Verslui“, „SME Bank“ ir „SME Finance“. Ši programos „InvestEU“ remiama parama taikoma ir labai mažoms įmonėms, kurioms sudėtinga pasinaudoti tradicinėmis paskolomis ir kurios šiandien patiria įvairių finansinių sunkumų. 

„Didžiuojamės galėdami pranešti apie dideles investicijas į projektus Lietuvoje, – sakė už šį regioną atsakingas EIB vicepirmininkas Thomas Östrosas. – Tai rodo mūsų tvirtą įsipareigojimą skatinti klimato politikos veiksmus, aplinkos tvarumą ir remti mažųjų ir vidutinių įmonių augimą. Tikime, kad šios investicijos ne tik prisidės prie Lietuvos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir energetinės nepriklausomybės, bet ir turės teigiamą poveikį ekonomikai, darbo vietų kūrimui ir bendrai šalies gerovei.“ 

2023 m. EIB grupės finansavimu Lietuvoje paremta beveik 2,3 mlrd. eurų investicijų, o tai sudarė 0,9 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP). Šiomis investicijomis pasinaudojo daugiau kaip 1 000 mažųjų ir vidutinių bei vidutinės kapitalizacijos įmonių, jos padėjo išlaikyti daugiau kaip 15 500 darbo vietų. Tai rodo, koks svarbus EIB vaidmuo skatinant Lietuvos ekonomikos augimą ir vystymąsi.

EIB apklausos dėl investicijų Lietuvos rezultatai 

Šiandien EIB paskelbė ir kasmetinę apklausą dėl investicijų (EIBIS). Lietuvos rezultatai rodo, kad bendros investicijos po pandemijos didėjo, daugiausia dėl privačiojo sektoriaus investicijų augimo. 

Lietuvos įmonės nerimauja dėl investicijų perspektyvų ir susiduria su kliūtimis investuoti. Jos pesimistiškai vertina politinį ir ekonominį klimatą – daugiau įmonių mano, kad sąlygos jų sektoriuje blogės. Didžiausiomis kliūtimis investicijoms laikomas netikrumas dėl ateities ir energijos sąnaudos. 

Nepaisant šių iššūkių, Lietuvos įmonės daug investuoja, kad sušvelnintų klimato kaitos poveikį. 2022 m. 70 proc. įmonių (daugiau nei ES vidurkis) investavo į anglies dioksido taršos mažinimą. Be to, dar didesnė dalis įmonių planuoja investuoti per ateinančius trejus metus. Tačiau dažniau manoma, kad perėjimas prie griežtesnių klimato standartų yra rizika, o ne galimybė. Visą apklausą rasite šia

Source, EIB Press

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt