Uosto direkcijai – Europos Sąjungos finansavimas informacinių sistemų integracijai

2023 07 04


Krovinio savininkas, pasirinkdamas uostą, per kurį bus gabenamas jo krovinys, vertina ne tik uosto geografinę padėtį, infrastruktūros išvystymo mastus ar rinkos dydį, bet ir uoste teikiamų paslaugų patogumą, greitį ir kokybę. Uosto direkcija daugiau nei prieš 10-metį yra įdiegusi krovinių ir prekių informacinę sistemą (KIPIS), kuria užtikrinamas spartesnis krovinių judėjimas per Klaipėdos uostą. Artimiausiais metais ši sistema bus papildyta naujais funkcionalumais ir integruota įkrovinių vežimo informacijos (eFTI) sistemą, tam skirtos Europos Sąjungos lėšos.

Europos Parlamentas 2020 metais yra patvirtinęs reglamentą dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos (eFTI). Juo siekiama paspartinti krovininio transporto procesų skaitmeninimą sukuriant elektroninę platformą, kurioje verslo sektorius ir valdžios institucijos keistųsi informacija apie vykdomas operacijas. Elektroninės krovinių informacijos mainų sistema prisidės ir prie intermodalinio transporto plėtros, efektyvins administracines procedūras, mažins administracines išlaidas, didins Europos Sąjungos regionų socialinę ir ekonominę sanglaudą.

Europos Komisija tarptautinės elektroninės krovinių informacijos mainų sistemos sukūrimui skyrė 28,3 mln. eurų finansavimą iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) fondo. Iš viso Lietuvai tenkanti finansavimo dalis šiame projekte 1,88 mln. Eur.

Per trejus metus bus siekiama sukurti vieningą Europos Sąjungos lygmeniu elektroninių dokumentų apsikeitimo (eFTI) sistemą ir ją ištestuoti tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmenimis. Tai leis sukurti veiksmingą skaitmeninį krovininio vežimo tinklą, padidinti Europos Sąjungos ekonomikos augimą ir konkurencingumą bei pagerinti vidaus rinkos veikimą.

Šio projekto metu Uosto direkcijos valdomoje krovinių ir prekių, gabenamų per Klaipėdos uostą sistemoje (KIPIS) bus sukurti papildomi funkcionalumai, leisiantys ją integruoti į kuriamątarptautinių e. važtaraščių (krovinių gabenimo duomenys) informacijos (eFTI) prieigos punktą.

Projekte kaip partnerės dalyvauja devynios šalys (Vokietija, Prancūzija, Italija, Belgija, Austrija, Portugalija, Suomija, Estija ir Lietuva), jį įgyvendins 22 partneriai, atstovaujantys viešajam ir privačiam sektoriui. Lietuvai atstovauja Susisiekimo ministerija, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Transporto inovacijų asociacija ir UAB „NormalisTech“.

Šaltinis, KVJUD

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt