Klaipėdos pramonininkų akiratyje – Lindenau centras

2023 03 02


Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras, rengiantis specialistus inžinerinei pramonei, jūrai, uostui, laivų statybos ir remonto bei atsinaujinančios energetikos sektoriams, sulaukė Klaipėdos pramonininkų asociacijos dėmesio. 
SvečiaidomėjosikaipsekasipritrauktijaunimąrinktisinžinerinesirsujūratransportuenergetikasusijusiasspecialybeskokiosepraktiniomokymobazėsejaunuoliaitobulinasavoįgūdžiusTaip pat aptartavizijaKlaipėdosPauliausLindenaumokymocentruitaptiVakarųLietuvosregionoinžineriniųkompetencijųcentru.

“Klaipėdos regionas kitų Lietuvos miestų kontekste išsiskiria savo specifika, todėl inžinerinių ir unikalių, su jūra susijusių specialistų poreikis, visada išlieka aktualus. Labai svarbu, kad Klaipėdoje jaunuoliai turi galimybę susipažinti su rinkoje paklausiomis specialybėmis dar besimokydami mokyklos suole. Inžinerinės profesijos išlieka tarp paklausiausių ir geriausiai apmokamų, todėl rinktis tokius mokslus - labai toliaregiška ir perspektyvu”, - teigė Klaipėdos pramonininkų asociacijos direktorė Jolanta Girdvainė.https://www.jura.lt/1d2301f8-3db9-4a96-a69e-ac803b214a48" class="s7">

Pernaicentrasbuvopriimtas į KlaipėdospramonininkųasociacijosnariųgretasŠiuometuasociacijavienijadaugiaukaippusšimtįKlaipėdoskraštoprivatausirvalstybiniokapitaloįmonesjūriniokompleksobaldųlengvosiosmaistokitųpramonėsšakųįmoniųbankųirkitųorganizacijų. Jose dirbadaugiaukaip 8500 darbuotojų.

“Vienas svarbiausių mūsų tikslų – atsižvelgti į šiandieninius darbo rinkos poreikius ir rengti tokius specialistus, kokių labiausiai reikia pramonei ir verslui. Nuolatbendraujamesupartneriaisjaučiamepalaikymąirryžtąpriimtimūsųcentromoksleivius į profesinespraktikasatvertijiemsplačiasgalimybespasisemtižiniųirįgūdžiųLabaidžiaugiamėskadKlaipėdospramonininkųasociacijosnariusesamuspartneriusirpotencialiusdarbdaviusgalėjomesupažindintisumūsųmokyklosspecifikaatvertipraktiniomokymobazespristatytisavoateities planus darlabiaustiprintiinžineriniųprofesijųsektorių”, - pasakojoKlaipėdosPauliausLindenaumokymocentrodirektorius dr. EgidijusSkarbalius.

Šiuo metu centras rengia atsinaujinančios energetikos įrenginių montuotojus, jūreivius, laivo virėjus (kokus), laivo keleivius aptarnaujančius darbuotojus (stiuardus), laivų motoristus, laivų korpusų surinkėjus, laivų elektrikus, laivų sistemų ir įrengimų montuotojus, metalo apdirbimo staklininkus, santechnikus, suvirintojus, elektrikus, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojus, ekspeditorius.

Šaltinis,  Klaipėdos P. Lindenau Mokymo Centras

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt