Išrinkta nauja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos stebėtojų taryba, generalinis direktorius tęs darbą

2022 12 16

 

Susisiekimo ministerija informuoja, kad išrinkta nauja į akcinę bendrovę pertvarkomos Klaipėdosvalstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD)stebėtojų tarybaji savo ketverių metų kadenciją pradės KVJUD tapus akcine bendroveSusisiekimo ministro įsakymais patvirtinta stebėtojų tarybos sudėtis, nustatyta valstybės įmonės KVJUD teisinio statuso pakeitimo į akcinę bendrovę data – 2023 m. sausio 2 d. ir suteiktas įgaliojimas dabartiniam KVJUD generaliniam direktoriui Algiui Latakui toliau tęsti darbą.

Keičiantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos statusui, siekiame užtikrinti sklandų persitvarkymo laikotarpį, nenutrūkstamąveiklą irpatikimą vadovavimą įmonei.Dabartinis uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas toliau eis pareigas“, – sakosusisiekimo ministras Marius Skuodis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme yra numatyta, kad KVJUDsudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba, kurios pirmininkas bus skiriamas ir direkcijos vadovu.

Akcinės bendrovės KVJUD stebėtojų tarybos nariai jau yra atrinkti atviro konkurso būdu, savo veiklą jie pradės akcinės bendrovės KVJUD įstatų įregistravimo dieną – 2023 m. sausio 2 d. Stebėtojų tarybą sudarys 5 nariai, iš jų 3 nepriklausomi.

Nepriklausomais nariais išrinkti: Nemunas Biknius – AB „Amber Grid“ generalinis direktorius, taip pat ėjęs vadovaujamas pareigas EPSO-G grupėje, vadovaudamas vienai iš jos įmonių ir kartu būdamas kitų grupės dukterinių įmonių valdybų nariu, įgijęskorporatyvinės valdysenos patirties, Eligijus Kajieta – buvęs KVJUD valdybos narys,šiuo metu FMĮ Myrial Capital, UAB, valdybos narys, tarptautinėje organizacijų konsultacijų įmonėje „Korn Ferry“ ėjęs generalinio direktoriaus Baltijos šalimspareigas, įgyvendinęs organizacijų vystymo sprendimus Lietuvos ir užsienio įmonėse, irAurimas Vilkelis – sukaupęs patirtį Šveicarijoje logistikos srityje, šiuo metu transporto departamento vadovas Šveicarijos pašte (Swiss Post), kur dirba ir valdybos lygmeniutaip pat AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos narys.

Be to, stebėtojų taryboje dirbs Susisiekimo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovasGytis Mažeika, turintis nemažą ES transporto politikos formavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo bei derybų vystant tarptautinius projektus patirtį,ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Kristina Petraitienė.

Darbą pradėjusi KVJUD stebėtojų taryba turės išrinktišios bendrovės valdybą.

2023 m. akcinėmis bendrovėmis taip pat taps valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcija, „Oro navigacija“ ir Lietuvos oro uostai.

Dar viena susisiekimo sektoriaus įmonė – Vidaus vandens kelių direkcija – jau pertvarkyta į akcinę bendrovę šių metų liepos mėnesį.

Pertvarkius minėtas įmones, susiekimo sektoriuje nebeliks valstybės įmonės teisine forma valdomų įmonių.

Šaltinis, sumin.lt

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt