Daugiau aiškumo leidėjų klausime: Susisiekimo ministerija viešam derinimui pateikė Vyriausybės nutarimą dėl tarifų dydžių

2022 12 08


Susisiekimo ministerija viešam derinimui pateikė Vyriausybės nutarimą dėl periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių ir miestų, kurie patenka į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves, prenumeratoriams paslaugos tarifų nustatymo kriterijų ir paslaugos 2021–2023 metams didžiausių tarifų sąrašo ir miestų, kurie patenka į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves 2023 metais, sąrašo patvirtinimo.

„Džiaugiamės, kad pavyko įnešti daugiau aiškumo į leidėjų finansinės naštos mažinimo klausimo sprendimą. Tam buvo būtina praplėsti nuostolingų periodinių leidinių pristatymo paslaugos kompensavimo mechanizmą, o pagal tai – nustatyti didžiausius periodinių leidinių pristatymo prenumeratoriams tarifus“, – teigia susisiekimo viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė.

Kaimo gyvenamosiose vietovėse periodinių leidinių pristatymo tarifai kitąmet išliks beveik nepakitę, lyginant su 2022 m.

Poreikis patvirtinti naujus didžiausius tarifus kilo dėl to, kad išplečiamas periodinių leidinių pristatymo prenumeratoriams paslaugos teikimo nuostolių kompensavimo mechanizmas.

Pirmą kartą jis apims ir miestus, patenkančius į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves.

Valstybės paramos srities išplėtimas – sprendimas finansinės naštos leidėjams palengvinimui. Šis pokytis numatytas Susisiekimo ministerijos parengtame Pašto įstatymo pakeitimo projekte.

Įstatymo pakeitimu finansinę leidėjų naštą mažinti siekiama išplečiant jiems skiriamą valstybės paramą ne tik kaimiškosiose vietovėse, bet ir miestuose, skiriant bendrai iki 10,3 mln. eurų kompensacijų. Be jau esamos 7,9 mln. eurų valstybės paramos 2023 metams bus numatyta iki 2,4 mln. eurų papildomų lėšų.

Gruodžio 15 d. skubos tvarką šį projektą svarstys Seimas.

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje. Susipažinti galite šiuo adresu: https://sumin.lrv.lt/lt/naujienos/daugiau-aiskumo-leideju-klausime-susisiekimo-ministerija-viesam-derinimui-pateike-vyriausybes-nutarima-del-tarifu-dydziu

Visi suinteresuoti asmenys gali pateikti pastabas ir pasiūlymus per 5 darbo dienas nuo Nutarimo projekto paskelbimo.

Tankiai gyvenamose savivaldybėse – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje – periodinių leidinių pristatymo paslaugos ir toliau bus teikiamos laisvos rinkos sąlygomis, siekiant išlaikyti konkurenciją.

Šaltinis, Susisiekimo ministerija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt