Atveriamos galimybės kurti, vystyti ir įteisinti kultūros kelius

2022 02 02


Kultūros paveldo departamentas (KPD) prie Kultūros ministerijos paskelbė kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir sertifikavimo paraiškų priėmimą ir kiekvieną darbo dieną konsultuoja paraiškų pildymo klausimais. Paraiškas iki kovo 14 dienos gali teikti juridiniai asmenys, siekiantys tapti sertifikuoto kultūros kelio operatoriais.

„Kultūros kelių sertifikavimas paskatins kultūros kelių operatorius efektyviau ir tvariau vystyti kultūros kelius. Sertifikatas suteiks daugiau galimybių kultūros kelių operatoriams dalyvauti įvairiose valstybinėse programose, skirtose skatinti turizmą, kultūros paveldo išsaugojimą ir įveiklinimą, bendruomenių užimtumą, gyventojų verslumą", – sako kultūros viceministras Rimantas Mikaitis.

Paraiškos bus vertinamos pagal Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašą, reglamentuojantį kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo kriterijus, paraiškų nustatyti kultūros kelio lygmenį ir jį sertifikuoti teikimą, paraiškų atranką ir vertinimą, Kultūros kelio Lietuvoje sertifikato išdavimą, sertifikuotų kultūros kelių operatorių veiklos koordinavimą ir kultūros kelių veiklos stebėseną. Aprašo reglamentuojama tvarka gali būti nustatyti trys kultūros kelių lygmenys – regioninis, nacionalinis ir tarptautinis.

Kultūros keliai yra vienas esminių kultūrinio turizmo plėtojimo būdų. Jie apima keliavimą siekiant pažinti kultūrinę aplinką (nuo architektūros ir kraštovaizdžio iki nematerialaus kultūros paveldo), asmenis, įvykius, kultūros renginius, vaizduojamąjį ir scenos menus, maistą, kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus.

Kultūros kelių projektus Lietuvoje inicijuoja valstybės, savivaldybių ir viešosios kultūros įstaigos, asociacijos ar savivaldybės, tačiau daugumai jų trūksta tvarumo. Atsižvelgdama į tai Kultūros ministerija, vykdydama Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą „Kultūros keliai regioniniam vystymui", 2019 metų rudenį Vilniuje ir Kaune organizavo renginių ciklą, skirtą Lietuvos kultūros kelių vystytojams ir suinteresuotoms įstaigoms. Renginiuose žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika dalijosi ilgametę kultūros kelių vystymo patirtį turinčių organizacijų atstovai iš Norvegijos, Švedijos, Danijos ir Didžiosios Britanijos. Kultūros ministerija, siekdama užtikrinti aktualios informacijos sklaidą, šių renginių medžiagos ir gerosios praktikos pavyzdžių pagrindu parengė Gaires kultūros kelių kūrėjams.

Visa su paraiškų priėmimu ir konsultacijomis susijusi informacija skelbiama čia.

Šaltinis BNS

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt