ŽEMĖS ŪKIO INOVACIJŲ MISIJA DĖL KLIMATO KAITOS (angl. AIM for Climate) VYRIAUSYBINIS PARTNERIS: LIETUVA

2021 11 24

 

Kas: Žemės ūkio inovacijų misija dėl klimato kaitos (AIM for Climate) yra bendra Jungtinių Arabų Emyratų ir Jungtinių Valstijų iniciatyva, patvirtinta JK pirmininkaujant Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP26).Šią iniciatyvą taip pat remia Lietuva kaip vyriausybinis partneris.

Lapkričio 2 d. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje „AIM for Climate“ šalių dalyviai bendrai paskelbė apie „ankstyvąjį derlių“ arba per ateinančius penkerius metus (2021-2025 m.) 4 mlrd. JAV dolerių didesnes investicijas, skirtas klimato kaitos požiūriu pažangioms investicijoms (angl. climate-smart agriculture (CSA)) ir maisto sistemų inovacijoms.

„AIM for Climate“ stengsis:

• Parodyti bendrus įsipareigojimus, siekiant per artimiausius penkerius metus (2021-2025 m.) svariai padidinti investavimą į žemės ūkio inovacijas, skirtas CSA ir maisto sistemoms.
• Paremti sistemas ir struktūras, siekiant sudaryti sąlygas techninėms diskusijoms ir skatinti kompetenciją, žinias bei inovacijų prioritetus tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu, sustiprinant dalyvių investicijų poveikį.
• Sukurti atitinkamas struktūras, skirtas keistis informacija tarp ministrų ir vyriausiųjų mokslininkų bei kitų atitinkamų suinteresuotųjų šalių, kaip pagrindinių kontaktinių asmenų ir bendradarbiavimo dėl su klimato kaita susijusių žemės ūkio inovacijų nugalėtojų, siekiant skatinti bendrą glaudesnę kūrybą ir bendradarbiavimą tarp šalių dėl bendrų mokslinių tyrimų prioritetų.

Yra trys būdai dalyvauti „Aim for Climate“ misijoje:

• Vyriausybinis partneris – vyriausybiniai dalyviai, kurie paskelbia apie per artimiausius penkerius metus (2021-2025 m.) padidintą bendrą valstybės investavimą į žemės ūkio inovacijas, skirtas CSA ir maisto sistemoms.Už investicijų kontrolę ir priežiūrą atsakomybė tenka pačiam dalyviui.Vyriausybiniai partneriai taip pat remia „AIM for Climate“ tikslus ir ketina dalyvauti jos veiklose.
• Inovacijų greitasis partneris – nevyriausybiniai dalyviai, kurie paskelbia apie per artimiausius penkerius metus (2021-2025 m.) padidintą bendrą valstybės investavimą į žemės ūkio inovacijas, skirtas CSA ir maisto sistemoms, kad per pagreitintą laikotarpį investicijos drąsiems sprendimams paskatintų inovacijas.Inovacijų greitieji partneriai raginami palengvinti su inovacijomis susijusius sunkumus, dalyvaujant kitiems „AIM for Climate“ dalyviams, taip pat vyriausybėms.Už investicijų kontrolę ir priežiūrą atsakomybė tenka pačiam dalyviui, nebent pats dalyvis nusprendžia kitaip.Paskelbtos naujos investicijos turėtų išvengti dvigubo skaičiavimo (pvz., vyriausybinių ir inovacijų greitųjų partnerių tų pačių investicijų dvigubo skaičiavimo).
• Žinių partneris – nevyriausybiniai dalyviai, tokie kaip privačios mokslinių tyrimų, švietimo ir konsultavimo institucijos bei tarptautinės organizacijos, bendrovės arba kitos nevyriausybinės organizacijos, kurios remia „AIM for Climate“ tikslus, ketina dalyvauti jos veiklose ir paskelbia apie ketinimą stiprinti žemės ūkio inovacijas dalijantis įžvalgomis, naujoviškai bendradarbiaujant, koordinuojant, demonstruojant ir diegiant.

Kas:2021 m. lapkričio 2 d. 33 valstybės užregistravo savo paramą.Be JAE ir JAV vyriausybės partnerės yra:Australija, Azerbaidžanas, Bahamai, Bangladešas, Brazilija, Burkina Fasas, Kanada, Kolumbija, Danija, Suomija, Sakartvelas, Gana, Hondūras, Vengrija, Airija, Izraelis, Japonija, Kenija, Lietuva, Meksika, Marokas, Naujoji Zelandija, Filipinai, Korėjos Respublika, Rumunija, Singapūras, Švedija, Ukraina, Jungtinė Karalystė, Urugvajus ir Vietnamas.

Inovacijų greitieji partneriai:Billio ir Melindos Geitsų Fondas (The Bill & Melinda Gates Foundation)Ralpho Laureno korporacinis fondas (Ralph Lauren Corporate Foundation),FONTAGRO, Maisto ir žemės ūkio mokslinių tyrimų fondas (FFAR) (Foundation for Food & Agriculture Research)ClimateAiCropLife InternationalU.S. Farmers & Ranchers in ActionBASFPepsiCoSyngenta Foundation for Sustainable Agriculture (Syngenta fondas tvariam žemės ūkiui)Elanco ir  Innovation Center for U.S. Dairy (JAV pieno pramonės inovacijų centras).  

Žinių partneriai:Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (Food and Agriculture Organization of the United Nations)Žemės ūkio ir maisto sistemų institutas (Agriculture & Food Systems Institute)Jungtinių Tautų fondas (United Nations Foundation)Pasaulio ekonomikos forumas (World Economic Forum)CGIARŽemės stebėjimo pasaulinės žemės ūkio stebėjimo iniciatyvos grupė (GEOGLAM) (Group on Earth Observations Global Agriculture Monitoring Initiative)Žemės ūkio generuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pasaulinių mokslinių tyrimų sąjunga (Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases)Amerikos žemės ūkio bendradarbiavimo institutas (Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA))Mičigano valstijos universitetas Global IDEAS (Michigan State University Global IDEAS)SOMA MATERAfrikos žemės ūkio pritaikymo iniciatyva (The Adaptation of African Agriculture (AAA) Initiative)The Henry FordEdinburgo universitetas – Edinburgo klimato kaitos institutas (University of Edinburgh – Edinburgh Climate Change Institute)Volcani International PartnershipsKalifornijos universitetas, Davis – Pamaitinti ateitį, Laboratorija, skirta rinkoms, rizika ir atsparumas (University of California, Davis – Feed the Future Innovation Lab for Markets, Risk & Resilience)Virginia Tech – Integruota kenkėjų kontrolės inovacijų laboratorija (Virginia Tech – Integrated Pest Management Innovation Lab)BayerPasaulinė pieno produktų platforma (Global Dairy Platform)SylveraGood Food InstituteAGROGREAŪkių žurnalo fondas (Farm Journal Foundation)Žemės ūkio pavyzdinis palyginimų ir gerinimo projektas (AgMIP) (Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project)BiotechnologyInovacijų organizacija(BIO) (Innovation Organization)SASČikagos pasaulinio masto reikalų tarybaAustralijos alyvuogių augintojų asociacija, Pensilvanijos Valstijos universitetas - USAID Esamų ir kylančių grėsmių kultūriniams augalams inovacijų laboratorija (Pennsylvania State University - USAID Current and Emerging Threats to Crops Innovation Lab)Verisk AnalyticsJungtinių Tautų internetinis modelis (OMUN)Patarėjai klimato kaitos klausimais (Climate Advisers)Žemės ūkio mokslinių tyrimų rėmėjų fondas (SoAR) (Supporters of Agricultural Research (SoAR) Foundation)SyngentaArizona State University LightWorksThe Henry L. Simson Centro aljansas klimatui atspariai Žemei (ACRE) (The Henry L. Simson Center’s The Alliance for a Climate Resilient Earth)Atolla Tech ir FMC korporacija (FMC Corporation).

Kada ir kur:„AIM for Climate“ veikla prasidėjo lapkričio 1 d. Glazge, JK, vykusioje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP26).Ji pirmą kartą peržiūrėta 2021 m. balandžio 23 d. Prezidento J. Bideno vadovų susitikime dėl klimato kaitos.

Kodėl:Didžioji klimato kaitos iššūkio dalis susijusi su maistu ir žemės ūkiu.Žemės ūkis sudaro apie 25 proc. viso pasaulinio žmogaus sukurto išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.Šio sektoriaus reformos yra gyvybiškai svarbios įgyvendinant Tvarios plėtros tikslussusijusius su skurdu, alkiu, lyčių lygybe, švariu vandeniu ir sanitarija, sumažinta nelygybe, sąmoningu vartojimu ir gamyba, gyvybe po vandeniu ir gyvybe sausumoje.

Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos šeštoji vertinimo ataskaita tiesiogiai sieja žmogaus veiklą su klimato kaita ir atkreipia dėmesį, kad pasaulinis maisto tiekimas nukentės, jei temperatūra pakils 1,5°C.

Žemės ūkio sektoriui, kuriame dirba daugiau nei du milijardai žmonių, reikia daugiau dėmesio.

Augantis pasaulio gyventojų skaičius vis labiau priklauso nuo klimato požiūriu pažeidžiamo maisto gamybos.Klimato kaita kenkia ilgalaikei žemės ūkio praktikai, keldama grėsmę padaryti žalą šiam sektoriui ir priversti milijonus žmonių badauti.

Kaip:Pasaulinės partnerystės gali paskatinti žemės ūkio inovacijas, skirtas maistą užtikrinančiai ateičiai.

„AIM for Change“ taiko įvairių suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo metodą, be kita ko, viešojo ir privataus sektoriaus dalyvių, siekiant skatinti tokias žemės ūkio inovacijas, kaip klimato požiūriu pažangias technologijas ir tvarumo strategijas.Dėl to ateityje atsiras naujo veiksmingumo, mažiau emisijų, augs ekonomika ir gerės pragyvenimas.

Tarptautinis bendradarbiavimas turi būti pritaikytas lokalizuoto maisto saugumui ir su klimato kaita susijusiems sunkumams.

„AIM for Climate“ tikslines sritis sudaro tvaraus našumo padidėjimas, sausumos, vandens, anglies ir kitų sąnaudų naudojimo veiksmingumas, atsparūs kultūriniai augalai ir gyvulininkystės produkcija, patobulintos skaitmeninės priemonės ir įtraukios, tinkamos bei tvarios maisto sistemos.

Saltinis Sterling Global Press

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt