Seimui teikiami Aviacijos įstatymo pakeitimai – dėmesys skrydžių saugai, palankesnėms sąlygoms aviacijos veiklai

2021 05 27


Vyriausybei pritarus Susisiekimo ministerijos pasiūlytiems Aviacijos įstatymo pakeitimams ir papildymams, kurie svarbūs skrydžių ir oro uostų saugai bei palankesnėms sąlygoms aviacijos veiklai, ketvirtadienį jie teikiami svarstyti Seimui. Pakeitimais užtikrinamas Europos Sąjungos (ES) reglamentų nuostatų įgyvendinimas.

Siekiant geriau apsisaugoti nuo kibernetinių išpuolių, įstatymo pakeitimuose nustatoma civilinės aviacijos ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros nustatymo ir apsaugos nuo kibernetinių grėsmių tvarka. Taip Lietuvoje bus įgyvendintas gruodžio 31 d. įsigaliojantis ES reglamentas, pagal kurį oro uostai, oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės, vežėjai ir kiti subjektai privalės identifikuoti savo saugotinas informacines sistemas, apsibrėžti ir taikyti apsaugos nuo kibernetinių išpuolių priemones, o paskirta valstybės institucija tikrins, kaip laikomasi nustatytų reikalavimų.

Patobulintas užsienio šalių orlaivių skrydžių teisinis reguliavimas: nustatoma metinių leidimų skrydžiams į Lietuvos Respublikos teritoriją išdavimo tvarka bei leidimų ne ES oro vežėjams vykdyti skrydžius tarp ES ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių ir Lietuvos Respublikos išdavimo sąlygos. Šie klausimai tapo itin aktualūs po „Brexit“, reglamentuojant Jungtinės Karalystės oro vežėjų veiklą. Numatyti įstatymo pakeitimai leis Lietuvos oro vežėjams išlaikyti turimus verslo ryšius ir užtikrinti sklandų skrydžių į Jungtinę Karalystę vykdymą.

Dalis Aviacijos įstatymo pakeitimų skirta palankesnėms sąlygoms aviacijos veiklai sudaryti, verslo administracinei ir mokestinei naštai mažinti. Pavyzdžiui, orlaivių savininkams aktualus laikino orlaivių registravimo Civilinių orlaivių registre terminas, šiuo metu ne ilgesnis kaip vienas mėnuo, pratęsiamas iki keturių mėnesių.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Lietuvoje plėtoti bendrąją nekomercinę aviaciją ir mažinti finansinę naštą sporto ir rekreacinės aviacijos bendruomenei, įstatyme įtvirtinama galimybė susisiekimo ministrui nustatyti 30 proc. nuolaidas nekomercinei bendrosios aviacijos veiklai už administracines paslaugas: išduodamus leidimus naudotis ne tarptautinių oro uostų aerodromais, lauko aikštelėmis, orlaiviais, kurie nenaudojami komercinei veiklai, taip pat išduodamas lengvojo orlaivio piloto, piloto mėgėjo, sklandytuvo piloto, oro baliono piloto bei orlaivių techninės priežiūros specialisto licencijas, jei pateikiama deklaracija, patvirtinanti, kad turint šiuos leidimus ar licencijas nebus vykdoma komercinė veikla.

Aviacijos įstatyme įtvirtinama, kad už ES reglamentų nuostatas aviacijos srityje Lietuvoje įgyvendinimą bus atsakingos dvi kompetentingos institucijos – VšĮ Transporto kompetencijų agentūra ir Lietuvos transporto saugos administracija.

Šaltinis Susisiekimo ministerija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt