Po viešųjų konsultacijų Susisiekimo ministerija imasi tobulinti savo įmonių valdybų atrankų

2021 04 09


valdybu pokyciai0324

Susisiekimo ministerija, siekdama skaidraus ir profesionalaus valstybės valdomų įmonių valdymo, po viešųjų konsultacijų su personalo atrankos agentūromis, valstybės institucijomis ir įmonėmis imasi tobulinti atrankų į įmonių valdybas procesą. Kai kurie veiksmai pradedami įgyvendinti nedelsiant – personalo atrankos agentūros aktyviai dalyvaus visuose valdybos narių atrankos etapuose, skiriamas didesnis dėmesys reikalavimų kandidatams nustatymui. Dėl kitų konsultacijų metu išgirstų pasiūlymų įgyvendinimo bus teikiami pasiūlymai keisti teisės aktus.

„Surengę viešąsias konsultacijas, identifikavome, kokias problemas šioje srityje mato valstybės institucijos, mūsų valdomos įmonės, personalo atrankos agentūros. Gavome pasiūlymų, kaip tobulinti kandidatų atrankos procesą. Bendrovių valdybos yra itin svarbi efektyvios valdysenos grandis, padedanti įgyvendinti akcininko lūkesčius ir bendrovei keliamus tikslus, kontroliuojanti vadovo veiklą, užtikrinanti skaidrumą ir didinanti grąžą valstybei. Todėl ir pats valdybos sudarymo procesas turi būti aiškus, skaidrus, profesionalus ir rezultatyvus“, – sako ministras Marius Skuodis.

Susisiekimo ministerijos valstybės valdomų įmonių (VVĮ) kolegialių organų sudėtyse reikalingi kompetentingi, tarptautinę patirtį, tinkamas asmenines ir dalykines savybes turintys specialistai. Tad atsižvelgta į siūlymus įtraukti personalo atrankos agentūras nustatant specialiuosius reikalavimus kandidatams į VVĮ valdybų narius, taip pat dalyvauti vertinant galimus interesų konfliktus, rengti individualius pokalbius su kandidatais. Vienu iš didžiausių prioritetų įvardijama kandidatų nepriekaištinga reputacija.

Siekdama įmonių veiklos tęstinumo, ministerija vertins galimybę, pasibaigus ketverių metų kadencijai, keisti tik dalį valdybos narių, kadangi visiškai naujos sudėties valdybos formavimas neprisideda prie efektyvaus ir stabilaus įmonių veiklos planavimo. Įvertinus kiekvieno nario darbą, valdybos sudėtį galima būtų atnaujinti palaipsniui.

Dar vienas svarbus aspektas – nustatyti konkrečius reikalavimus kandidatams į valdybas, atsižvelgus į įmonės dydį, strateginius tikslus, jos veiklos kryptis, akcininko lūkesčius. Pasitelkus kompetencijų matricą, galima atlikti aiškų, skaidrų kiekvieno kandidato vertinimą bei palyginimą. Papildomas dėmesys bus skiriamas ir lyčių balansui Susisiekimo ministerijos VVĮ valdybose.

Taip pat ketinama įvertinti ministerijos skiriamų atstovų į VVĮ valdybas kompetencijas, sudarytas jų kvalifikacijos tobulinimo planas.

Viešųjų konsultacijų metu taip pat gauta pasiūlymų, kuriems įgyvendinti reikalingi teisės aktų pokyčiai, pavyzdžiui, atrankos komisijos sudėties papildymas nepriklausomais nariais, atrankos proceso didesnis pritaikymas užsienio valstybių piliečiams, kolegialių organų narių atlygio vienodas teisinis reglamentavimas ir kt. Dėl teisės aktų keitimo bus konsultuojamasi su Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Informacija apie planuojamas vykdyti atrankas bus vieša ir iš anksto pateikta susipažinti visuomenei.

Šiuo metu ministerija vykdo atranką į „Lietuvos geležinkelių“ naują valdybą, rengiamasi pavienių nepriklausomų AB Lietuvos pašto, VĮ Lietuvos oro uostų, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybų narių atrankoms.

Išsamiau su po viešųjų konsultacijų parengtomis atmintinėmis galima susipažinti čia: https://sumin.lrv.lt/lt/teisine-informacija/viesosios-konsultacijos/konsultaciju-atmintines

Šaltinis sumin.lrv.lt

 
 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt