Paskelbtas konkursas į Klaipėdos uosto kapitono pareigas

2021 03 10


Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija paskelbė konkursą Klaipėdos jūrų uosto kapitono pareigoms užimti. Be kitų reikalavimų, pretendentai turi turėti ne trumpesnį kaip penkerių metų plaukiojimo jūrų laivo, kurio bendroji talpa 3 000 ir daugiau tonų, kapitonu stažą.

„Uosto kapitono pareigos yra labai svarbios ir atsakingos, nes būtent šis žmogus užtikrina uosto veiklą, susijusią su laivyba, priima atsakingus sprendimus. Taip pat uosto kapitono atsakomybė yra uosto priežiūra, hidrografiniai, navigaciniai dalykai, pavojingų krovinių kontrolė ir kita. Uosto kapitonas vadovauja Laivų eismo, Uosto priežiūros tarnyboms, Laivyno skyriui. Tad natūralu, kad ir reikalavimai pretendentams į uosto kapitonus yra itin aukšti“, – teigia Algis Latakas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius.

Prieš paskelbiant konkursą, kandidatų atranką vykdžiusi įmonė „Amber team“ atliko vertinimą ir pateikė galimų pretendentų sąrašą. Tačiau dalyvauti konkurse gali ir nesantys pretendentų sąraše, bet atitinkantys keliamus reikalavimus.

Reikalavimai uosto kapitonui yra apibrėžti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme ir pareiginiuose nuostatuose. Pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, uosto kapitono pareigas gali eiti laivavedys, mokantis valstybinę ir anglų kalbas bei turintis aukštąjį jūrinį išsilavinimą ir ne trumpesnį kaip penkerių metų plaukiojimo jūrų laivo, kurio bendroji talpa 3 000 ir daugiau tonų, kapitonu stažą.

Pretendentai privalo pateikti prašymą leisti dalyvauti konkurse, asmens tapatybę, išsilavinimą, atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Taip pat yra būtina pateikti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir užpildytą anketą. Reikalingus dokumentus konkursui galima teikti dvi savaites.

Šiuo metu laikinai Klaipėdos uosto kapitono pareigas eina kapitonas Gintaras Paluckas, pastaruoju metu dirbęs Uoto direkcijos Laivų eismo tarnyboje. Klaipėdos uostas be nuolatinio kapitono liko praėjusių metų rudenį, kai į pensiją išėjo uosto kapitonas Adomas Alekna.

Detalesnė informacija apie paskelbtą konkursą:
https://www.portofklaipeda.lt/laisvos-darbo-vietos

Šaltinis KVJUD

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt