Lietuva kartu su partnerėmis šalimis rengiasi esminiam transporto ir logistikos sektoriaus skaitmenizavimui

2020 11 05


Atsiliepdama į Europos Sąjungos iniciatyvą, Lietuva imasi sparčiai skaitmenizuoti savo transporto ir logistikos sektorių, kartu kviesdama bendradarbiauti Baltijos regiono bei
Rytų partnerystės šalis. Šiandien Vilniuje vykstančiame Tarptautiniame transporto inovacijų forume, kurio tema – „Skaitmeninė transformacija logistikoje: Naujovės, kurios turės esminę įtaką ateityje“, bendrus veiksmus aptars ir bendrą deklaraciją patvirtins šių valstybių transporto ministrai.

Forumo metu Baltijos šalių, Lenkijos ir Rytų partnerystės šalių transporto ministrai ir aukšti pareigūnai ministrų sesijoje diskutuos tema „Ateities skaitmeninių transporto koridorių kūrimas pasitelkiant tarptautinį bendradarbiavimą“. Dalyvaujant Europos Komisijos transporto ir mobilumo komisarei Adinai Vălean, kylančius iššūkius ir bendrus veiksmus aptars politikai, informacinių ryšių ir technologijų (IRT) ekspertai bei verslo atstovai.

Lietuvos susisiekimo viceministras Gytis Mažeika atkreipia dėmesį, kad transporto sektoriuje vis dar dažnai naudojami popieriuje spausdinti dokumentai, jų apdorojimas užima daug laiko ir yra brangus, todėl reikalingas saugus ir patikimas būdas keistis elektroniniais duomenimis.

„Man malonu pažymėti, kad Baltijos šalys ir Lenkija kuria elektroninį važtaraštį, eCMR prototipą. Mūsų tikslas yra sukurti eCMR prototipą tarptautinei logistikai be popieriaus, ir mes esame pasirengę pasidalinti šia patirtimi su savo kaimynais. Esu įsitikinęs, kad dabar, kai elektroniniai krovinių gabenimo dokumentai tampa realybe, būtina stiprinti bendradarbiavimą skaitmeninės ekonomikos srityje. Baltijos šalys ir Lenkija kartu su Rytų partnerystės šalimis turi unikalią galimybę tapti skaitmeninės logistikos lyderėmis ir taip padidinti mūsų regionų konkurencingumą“, – teigia susisiekimo viceministras G. Mažeika.

Lietuvos iniciatyva Forumo metu priimama tarpministerinė Deklaracija dėl elektroninių krovinių transporto duomenų apsikeitimo tarp Baltijos jūros valstybių ir Rytų partnerystės šalių. Šios deklaracijos priėmimas sudarys sąlygas toliau stiprinti Baltijos regiono ir Rytų šalių bendradarbiavimą skaitmeninės ekonomikos srityje, siekiant paspartinti skaitmeninių transporto koridorių plėtrą į Rytų partnerystės šalis.

„Pažymėtina, kad Lietuvoje ne vien viešasis sektorius yra suinteresuotas diegti skaitmeninius sprendimus transporto ir logistikos srityje. Matomas ir didelis verslo bendruomenės susidomėjimas, noras dalyvauti. Todėl Susisiekimo ministerija kartu su informacinių ryšių ir technologijų bei logistikos sektorių atstovais inicijuoja regioninę skaitmeninių sprendimų transporto ir logistikos sektoriui platformą“, – sako viceministras G. Mažeika.

Pasak viceministro, vienas šios platformos veiklos tikslų – parengti konkrečias kryptis investicijoms pagal Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (angl. Recovery and Resilience Facility – RRF), kad šios investicijos atneštų didžiausią naudą.

Šiuo metu jau pradeda veiklą susisiekimo ministro J. Narkevič įsakymu sudaryta darbo grupė, į kurią pakviesti viešojo sektoriaus, transporto ir logistikos verslo atstovai, IRT paslaugų teikėjai, akademinė bendruomenė ir kitos organizacijos, kurių veikla susijusi su transporto ir logistikos inovacijomis. Numatoma, kad šiandienos Forumo diskusijų išvados bus įtrauktos į darbo grupės rengiamą veiksmų planą.

Šaltinis sumin.lrv.lt

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt