Susisiekimo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos siekia aukščiausių elgesio standartų

2020 10 01


Siekdama aukščiausių elgesio standartų ir skaidrios veiklos, Susisiekimo ministerija kartu su savo reguliavimo srities įmonėmis, įstaigomis ir bendrovėmis parengė atsparumo korupcijai dokumentų rinkinį, kurį sudaro Elgesio kodeksas, Dovanų politika, Veiklos partnerių elgesio kodeksas ir Atsparumo korupcijai politika.

„Šiais dokumentais ministerija kartu su pavaldžiomis įmonėmis, įstaigomis ir bendrovėmis įsipareigoja nesitaikstyti su neetišku elgesiu, neteisėtomis dovanomis, nepotizmu, kyšininkavimu, interesų konfliktais ir kartu siekti itin sąžiningos, skaidrios, atsakingos ir pavyzdinės veiklos. Tikimės, kad tai prisidės prie mūsų veiklos profesionalumo ir viso susisiekimo sektoriaus reputacijos gerinimo“, – sako susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič.

Elgesio kodeksu siekiama skatinti pasitikėjimu grįstą elgesio kultūrą, skaidrius ir atvirus darbo santykius, kuriuose vengiama viešų ir privačių interesų konfliktų, neleistinų dovanų ar paslaugų teikimo, priėmimo atvejų, kitų teisiškai abejotinų situacijų.

Savo pavyzdžiu ministerija skatina elgtis ir savo veiklos partnerius – laikytis teisėtumo principo visose savo veiklos srityse. Veiklos partnerių elgesio kodeksas įpareigoja veiklos partnerius – tiekėjus, subrangovus ir kt. – elgtis sąžiningai, veikti teisėtai ir skaidriai, pvz., tiksliai laikytis žmogaus teisių, kovos su korupcija, privatumo, konkurencijos, aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų.

Atsparumo korupcijai ir Dovanų politikos nustato bendruosius korupcijos prevencijos principus bei dovanų priėmimo ir teikimo praktikos taisykles.

Visas šių dokumentų rinkinys artimiausiu metu bus paskelbtas Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių interneto svetainėse.

Šaltinis sumin.lrv.lt

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt