J. Narkevič: jūrininkams stiprinamos socialinės garantijos

2020 09 30


Dėl piratavimo ar ginkluoto laivo plėšimo į nelaisvę patekusiems Lietuvos jūrininkams numatoma užtikrinti atlyginimų ir kitų išmokų apsaugą, taip pat užtikrinti jų repatriaciją ekstremalių situacijų atveju bei kitas socialines garantijas. Tokiems Susisiekimo ministerijos inicijuotiems Prekybinės laivybos įstatymo pakeitimams šiandien pritarė Vyriausybė.

„Svarbu, kad į ekstremalią situaciją patekę jūrininkai nebūtų palikti likimo valiai – kad nelaimės atveju jie patys ir jų šeimos neliktų be teisėtų pajamų, taip pat kad būtų pasirūpinta jų grįžimu į tėvynę, jei laivo savininkas nesugebės tuo pasirūpinti. Prekybinės laivybos įstatymo pakeitimai būtų taikomi visiems laivų, plaukiojančių su Lietuvos vėliava, įgulų nariams“, – sako susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič.

Siekiant tinkamai užtikrinti jūrininkų socialines garantijas, įstatymo pakeitimais siekiama įteisinti jūrininkų atlyginimų ir kitų išmokų apsaugą, kai jūrininkai laikomi nelaisvėje dėl piratavimo ar ginkluoto laivo plėšimo, bei įtvirtinti konkrečius atvejus, kada jūrininkas turi teisę nutraukti darbo sutartį neprarasdamas teisės į repatriaciją.

Taip pat numatoma, kad sergantis jūrininkas būtų išlaipinamas į krantą tik tame artimiausiame uoste, kuriame gali būti suteiktos reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos arba yra galimybė repatrijuoti jūrininką į jo nuolatinę gyvenamąją vietą, jei dėl sveikatos būklės jis gali keliauti.

Be to, siūloma įtvirtinti nuostatą, pagal kurią laivo valdytojas ar jo atstovas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų laive esantį susirgusių, sužalotų, mirusių ar žuvusių jūrininkų turtą ir grąžintų jį jūrininkams, o jų mirties atveju – jų artimiesiems giminaičiams.

Prekybinės laivybos įstatymo pakeitimai parengti įgyvendinant Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. Konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje, juos rengiant atsižvelgta į Lietuvos jūrininkų sąjungos nuomonę. Įstatymo pakeitimai įsigalios, jei jiems pritars Seimas.

Šaltinis sumin.lrv.lt

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt