RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS TEIKIA PROFESINĖS APŠVITOS STEBĖSENOS REZULTATUS ESOREX PLATFORMAI

2020 09 28


article RSC Dozimetrų rūšys

Kiekvienais metais Radiacinės saugos centras ESOREX platformai teikia darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos rezultatus. ESOREX platformos tikslas – kaupti informaciją apie Europos šalių darbuotojų patiriamą profesinę apšvitą ir teikti šią informaciją nacionalinėms kompetentingoms radiacinės saugos institucijoms ir Europos Komisijai. ESOREX platformoje pateikti apšvitos duomenys analizuojami ir apibendrinami, o vidutinės apšvitos dozės palyginamos su praėjusių metų statistika. Nuo 2013 m. Lietuvoje už duomenų teikimą ESOREX platformai yra atsakingas Radiacinės saugos centras. Šioje platformoje profesinės apšvitos statistika dalijasi ir kitos Europos Sąjungos šalys.

Trumpai apie 2019 m. duomenis:

  • Daugiausia stebimų darbuotojų yra medicinos (59 proc.) ir branduolinės energetikos (29 proc.) srityse, mažiausia – mokslo ir mokymo bei pramonės (atitinkamai po 3 proc. ir 2 proc). Panašios tendencijos vyrauja ir ankstesniais metais;
  • Didžiausias apšvitos dozes gavo branduolinės energetikos srities, mažiausias – mokslo ir mokymo darbuotojai;
  • Vidutinė Lietuvos darbuotojų apšvitos dozė yra panaši į kitų Europos Sąjungos šalių vidurkį.

Palyginimas su ankstesnių metų duomenimis:

  • Stebimų darbuotojų skaičius išaugo, o jų gaunamos vidutinės apšvitos dozės išliko maždaug panašios;
  • Palyginti su kitomis šalimis (Prancūzija, Šveicarija ar Vengrija) Lietuvoje yra daug mažiau darbuotojų, kuriems atliekama profesinės apšvitos stebėsena;
  • Palyginti su 2018 m. duomenimis, pramonės darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, sumažėjo daugiau nei per pusę, tačiau jų gaunama vidutinė apšvita padidėjo dvigubai.

Pagrindinis profesinės apšvitos stebėsenos tikslas – įvertinti, optimizuoti bei riboti apšvitą patiriančių darbuotojų gaunamas išorinės ir vidinės apšvitos dozes. Darbuotojams, praktikantams ir studentams ribinės dozės nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“.

Tam, kad ribinės dozės nebūtų viršijamos bei būtų užtikrinta radiacinė sauga, darbuotojai turi kuo trumpiau būti prie jonizuojančios spinduliuotės šaltinių ir jie privalo naudoti kolektyvines ir asmenines apsaugines priemones, tokias kaip: apsauginis ekranas, švinuota skydliaukės apsauga, švinuoti akiniai, švinuota prijuostė, švinuotos pirštinės, švinuota lytinių liaukų apsauga.

Apibendrintą informaciją apie Lietuvos ir kitų ES šalių profesinės apšvitos stebėsenos sistemas ir darbuotojų apšvitos dozes galima rasti interneto svetainėje https://www.esorex-platform.org/

article RSC ESOREX 1

Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 nustatytos ribinės dozės darbuotojams, praktikantams ir studentams:

 

Darbuotojų ribinės dozės, mSv

Praktikantų ir studentų ribinės dozės, mSv

Nuo 16 iki 18 metų amžiaus

18 metų amžiaus ir vyresnių

Metinė efektinė dozė

20

6

20

Metinė lygiavertė dozė akies lęšiukui

20

15

20

Metinė lygiavertė dozė odai

500

150

500

Metinė lygiavertė dozė galūnėms (plaštakoms ir pėdoms)

500

150

500

Šaltinis www.rsc.lt

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt