PROJEKTO „MOKSLEIVIAI Į VYRIAUSYBĘ“ DALYVIAI SUŽINOJO, KAS LEMIA DIDŽIAUSIĄ LIETUVOS GYVENTOJŲ APŠVITĄ

2020 09 07


558 article Radono patekimas

Radiacinės saugos centro Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus specialistė nuotolinio susitikimo su projekto „Moksleiviai į Vyriausybę“ dalyvėmis metu papasakojo apie jonizuojančią spinduliuotę ir radono dujas, supažindino su gamtinės kilmės radioaktyviųjų radono dujų patalpų ore sukeliamos apšvitos problema ir pademonstravo radono matavimų įrangą.

Apie jonizuojančią spinduliuotę moksleivės jau buvo girdėjusios ir ankščiau, tačiau apie tai, kad radono dujos lemia didžiausią Lietuvos gyventojų patiriamą apšvitą joms buvo naujiena. Moksleivėms papasakota, kad žmones nuolatos veikia ne tik dirbtiniai, bet ir gamtiniai radioaktyvieji šaltiniai. Didžiausią apšvitą žmogus patiria ne iš rentgeno diagnostinių tyrimų ar atominių elektrinių, bet iš gamtoje esančių radioaktyviųjų šaltinių. Vienas iš tokių šaltinių yra gamtinės kilmės radono dujos. Pro nesandarius pastato pamatus į patalpas patekusios tokios dujos kaupiasi uždarose erdvėse. Įkvėpus oro su radonu, alfa dalelės švitina kvėpavimo takų epitelį, gali pažeisti ląsteles ir lemti kvėpavimo takų, plaučių vėžinių susirgimų ir genetinių pakitimų.

Projekto dalyvėms pristatytos priemonės, kuriomis siekiama įvertinti bei sumažinti radono patalpų ore kiekį. Visų pirma, reiktų įvertinti, ar sklypas, kuriame planuojama pastato statyba, yra teritorijoje, kur nustatyta didesnė radono aktyvumo koncentracija gyvenamųjų patalpų ore. Tai galima padaryti peržiūrėjus Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje paskelbtą interaktyvų Lietuvos radono žemėlapį. Taip pat radono rizika naujame sklype gali būti įvertinta ir atlikus radono aktyvumo koncentracijos tyrimus grunte. Be to, labai svarbu, kad pastato pamatai būtų sandarūs, nes tai dar labiau sumažins radono aktyvumo koncentraciją pastatų patalpų ore.

Radono aktyvumo koncentracija patalpų ore priklauso nuo keleto veiksnių. Didžiausias radono kiekis kaupiasi pirmame aukšte ir patalpose, kurios yra po žeme, todėl ir daugiaaukščiuose pastatuose radono rizika yra mažesnė. Taip pat radono aktyvumo koncentracija patalpose priklauso nuo grunto tipo. Pastatuose, kurie pastatyti ant orui laidaus grunto (pvz., smėlio) neretai išmatuojama daug didesnė radono aktyvumo koncentracija patalpų ore, nei pastatuose, kurie yra pastatyti ant molingo grunto. Dar vienas labai svarbus veiksnys yra tinkama patalpų ventiliacija.

Radiacinės saugos centras nuolat stebi ir vertina gamtinių radioaktyviųjų radono dujų sukeliamą apšvitą. Šiai apšvitai vertinti Radiacinės saugos centre yra atliekami radono aktyvumo koncentracijos patalpų ore, grunte ir vandenyje tyrimai.

Šaltinis www.rsc.lt

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt