INFORMACINIS PRANEŠIMAS. Karinės jūrų pajėgos mini 28-ąsias savo atkūrimo metines

%2020 %08 %15


558 article KJP diena33

Liepos 3 d. Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilės aikštėje vyko iškilmingas pajėgų 28-ųjų atkūrimo metinių paminėjimas.

Iškilmingoje rikiuotėje išsirikiavo visi Karinių jūrų pajėgų daliniai, laivai buvo papuošti signalinėmis vėliavėlėmis, karininkai tradiciškai šią dieną prie uniformų segėjo kardus.

Iškilmingą rikiuotę priėmė Karinių jūrų pajėgų vadas flot. adm. Arūnas Mockus. Šiemet Karinių jūrų pajėgų orkestrui grojant Lietuvos Respublikos himną, profesionaliu dainavimu talkino KJP civilė tarnautoja ir profesionali dainininkė Daiva Jurčė ir du karininkai – kpt. ltn. Justas Žukauskas ir kpt. ltn. Tomas Naujokaitis. Tai buvo orkestro vadovo Egidijaus Mikniaus suorganizuotas siurprizas. Toliau vyko karinių laipsnių suteikimo, apdovanojimų, padėkų bei vardinių dovanų įteikimo KJP kariams ir civiliams tarnautojams už nuopelnus tarnyboje ceremonija. Taip pat tradiciškai šią dieną buvo Klaipėdos įgulos kapeliono pašventinti du karininkų kardai ir KJP vado įteikti dviem jauniems karininkams. Ceremonijos pabaigoje Karinių jūrų pajėgų vadas savo kalboje pasidžiaugė, kad Karinės jūrų pajėgos per daugelį metų visada išlaiko savo kovinius pajėgumus, vykdydamos nacionalinius ir tarptautinius įsipareigojimus bei padėkojo visam KJP personalui už atsidavimą Tėvynės vardan. Kapelionas kmdr. R. Monstvilas palaimino visus rikiuotėje dalyvaujančius karius.

Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos savo atkūrimą skaičiuoja nuo 1992 metų. 1992 m. liepos 4 d. Krašto apsaugos ministro įsakymu Pakrančių apsaugos rinktinės Atskirajam laivų divizionui buvo įteiktos atkuriamų Lietuvos karinių jūrų pajėgų vėliavos. Tuo metu PAR Atskirąjį laivų divizioną sudarė trys laivai – gelbėjimo laivas „Vėtra“ (borto Nr. 41), hidrografinis kateris (borto Nr. 21) bei sargybinis kateris (borto Nr. 22). Pakrančių apsaugos rinktinei tuo metu vadovavo Juozapas Algis Leišis, miręs 2019 m.

558 article kjP diena10

558 article KJP diena21

558 article KJP diena25

Vyr. jūr. Akvilės Bertulės nuotraukos.

Šaltinis Karinių jūrų pajėgų štabas

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: [email protected]
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt