Įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą skatinama naudoti naujosios kartos technologijas

%2020 %09 %29


Siekiant įgyvendinti vieną iš Ateities ekonomikos DNR plano prioritetų – skatinti skaitmeninę ekonomiką ir verslą, Lietuvoje ketinama plačiau naudoti naujosios kartos technologijas eSIM ir 5G. Šiandien Vyriausybė patvirtino Susisiekimo ministerijos inicijuotą DNR plano įgyvendinimo veiksmą „Studijų ir investicijų projektų parengimas naujosios kartos technologijų (eSIM, 5G) diegimui“.

„Susisiekimo ministerijos inicijuojamos studijos ir investicijų projekto tikslas – paskatinti naujųjų technologijų eSIM ir 5G ryšio plėtrą Lietuvoje. Tai suteiks pagrindą skaitmeninti tradicinį verslą bei plėtoti skaitmeninę infrastruktūrą tarptautiniuose transporto koridoriuose „Via Baltica“ ir „Rail Baltica“, – sako susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič.

Atliekant studiją „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ bus analizuojama, kaip užtikrinti galimybę judriojo ryšio vartotojams elektroninių ryšių paslaugas gauti galiniais įrenginiais su integruotais abonentų identifikavimo moduliais (eSIM), taip pat galimybę paslaugos teikėją pakeisti nuotoliniu būdu (angl. over the air provisioning). Įdiegus šią technologiją bus sudarytos sąlygos plėtoti inovatyvias judriojo ryšio paslaugas bei daiktų interneto ir įrenginių tarpusavio sąveika pagrįstus technologinius sprendimus. Tai leis padidinti ryšio paslaugų vartotojų ir prijungtų įrenginių skaičių, sudarys sąlygas kelti įvairių pramonės sektorių automatizavimo lygį, plėsti išmanių technologinių sprendimų taikymo galimybes, taip pat skatins judriojo ryšio paslaugų teikėjų konkurenciją.

Investicijų projektas „5G ryšio plėtra tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“)

Lietuvai leis pasiruošti iki 2025 m. įgyvendinti strateginį tikslą – 5G ryšio plėtrą bei teikti paraiškas Europos infrastruktūros tinklų priemonės „CEF Digital“ fondų lėšoms gauti. Tai sudarys sąlygas efektyviai diegti 5G ryšio tinklą „Via Baltica“ ir „Rail Baltica“ transporto koridoriuose, skatinti inovacijas transporto ir logistikos srityse, saugaus ir aplinką tausojančio judumo plėtrą bei ekonomikos augimą. Susisiekimo ministro J. Narkevičiaus teigimu, Lietuvoje bus siekiama užtikrinti kontroliuojamą ir laipsnišką 5G technologijos plėtrą, atliekant tyrimus ir informuojant visuomenę.

Minėta studija ir investicinis projektas bus rengiami pagal Ateities ekonomikos DNR plano Susisiekimo ministerijos inicijuotą veiksmą „Studijų ir investicijų projektų parengimas naujosios kartos technologijų (eSIM, 5G) diegimui“. Šiam tikslui Vyriausybė numato skirti 400 tūkst. eurų.

Source sumin.lrv.lt

 

The magazine SEA has been published since 1935
International business magazine JŪRA MOPE SEA has been published since 1999
The first magazine in Eurasia in the four languages: English, Chinese, Russian and Lithuanian


Address:

International business magazine JŪRA MOPE SEA
Minijos str. 93, LT-93234 Klaipeda, Lithuania
Phone/Fax: +370 46 365753
E-mail: [email protected]
www.jura.lt

 


Publisher:

Ltd. Juru informacijos centras


The magazine JŪRA has been published since 1935.
International business magazine JŪRA MOPE SEA has been
published since 1999.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt