Ūkio ministras M. Sinkevičius JAV aptarė įmonės „Thermo Fisher Scientific“ plėtros Lietuvoje galimybes

%2019 %02 %23

 

Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius Kalifornijos valstijoje (JAV) susitiko su bendrovės „Thermo Fisher Scientific“ atstovais ir su jais aptarė kompanijos plėtros Lietuvoje galimybes.

Šios įmonės viceprezidentė ir generalinė direktorė gyvybės mokslų sektoriui Amy Butler domėjosi Vyriausybės siūlomomis mokestinėmis naujovėmis vystant aukštą pridėtinę vertę kuriančią gamybą ir vykdant mokslinę ir eksperimentinę plėtrą.

Ministras M. Sinkevičius pažymėjo, kad vystant gyvybės mokslų sektorių mūsų šalyje Ūkio ministerija daug dėmesio skiria inovacijoms skatinti, o siūlomos mokestinės lengvatos sudaro palankias sąlygas gamybos sektorių perkelti iš JAV į Lietuvą. „Pasinaudojus jau veikiančiomis ir planuojamomis mokestinėmis lengvatomis inovacijų bei mokslinės ir eksperimentinės plėtros srityse, bendrovei „Thermo Fisher Scientific“ atsiranda galimybių daugiau dėmesio skirti ir žmogiškųjų išteklių, ir infrastruktūros plėtrai“, – susitikime sakė M. Sinkevičius.

Ministras akcentavo, kad Lietuvoje taikoma pelno mokesčio lengvata investuojantiems į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), leidžianti įmonėms sumažinti pelno mokestį. Sąnaudas, patirtas vykdant MTEP, leidžiama atskaityti iš apmokestinamųjų pajamų 3 kartus. Ši lengvata skatina įmones vykdyti daugiau MTEP veiklų, kurti ir pateikti rinkai aukštesnės pridėtinės vertės produktų.

Taip pat planuojama nustatyti papildomą lengvatą MTEP pagrindu sukurtiems išradimams komercinti – taikyti lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą. Ši lengvata skatins aukštos pridėtinės vertės verslo sričių, kuriose kuriamas ir vystomas intelektinis turtas, plėtrą, sukurtų produktų ir technologijų komercinimą, sudarys palankias sąlygas užsienio investuotojams Lietuvoje steigti įmones, kuriančias ir gaminančias inovatyvius produktus.

Numatyta didinti pelno mokesčio lengvatą iki 100 proc. reinvestuojant į technologinį atsinaujinimą. Įtvirtinus šiuos pakeitimus, sumažėtų su investicijomis susijusios išlaidos, pagerėtų ir taptų konkurencingesnė Lietuvos investicinė aplinka. Taip būtų sudarytos sąlygos ne tik į Lietuvą pritraukti užsienio investuotojų, bet ir skatinti tiesiogines vidaus investicijas, kurti naujas darbo vietas.

„Thermo Fisher Scientific“ – viena didžiausių produktus ir paslaugas gyvybės mokslų srityje siūlančių JAV bendrovių. Įmonės klientai – farmacijos ir biotechnologijos įmonės, ligoninių ir klinikų diagnostikos laboratorijos, universitetai, mokslo institutai ir valstybės įstaigos. Visame pasaulyje įmonėje „Thermo Fisher Scientific“ dirba apie 55 tūkst. darbuotojų. Įmonės metinės pajamos – 18 mlrd. JAV dolerių.

Lietuvoje veikia šios bendrovės padalinys „Thermo Fisher Scientific Baltics“. Praėjusių metų pabaigoje jame dirbo 620 darbuotojų.


LR Ūkio ministerija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt