JŪRA MOPE SEA 20. 20-metį atšventęs žurnalas JŪRA MOPE SEA dairosi rimto investuotojo

Zita Tallat-Kelpšaitė,

Žurnalo JŪRA MOPE SEA leidėja nuo 1999 metų

Liepos pabaigoje tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA atšventė 20 metų jubiliejų.

Jo pirmtakas, 1935 m. įkurtas ir iki 1939 m. leistas marinistinis leidinys „Jūra“, gimė Lietuvoje pradėtos švęsti antrosios Jūros šventės išvakarėse. Po ilgos pertraukos 1999 m. atgimęs dabartinis žurnalas savo veiklą pradėjo skaičiuoti taip pat nuo Jūros šventės. O per šią Jūros šventę sukako lygiai 20 metų nuo žurnalo JŪRA MOPE SEA leidybos pradžios.

Žurnalas ir ambasadoriaus portfelyje

Klaipėdos dramos teatre vykusio jubiliejinio renginio tikslas buvo suburti kolegas, bičiulius, partnerius, su kuriais nueitas netrumpas kelias, padėkoti jiems už draugystę ir palaikymą šiame kelyje.

20-ies metų kelyje žurnalą JŪRA MOPE SEA nuolat palaikė, stebėjo, skatino, analizavo, dalyvavo veikloje Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vytautas Naudužas. Talpiame ambasadoriaus portfelyje žurnalo paketai ne kartą keliavo į aukščiausio rango tarptautinius renginius, kur sprendžiami svarbūs Europos ir pasaulio klausimai.

Tikiuosi, kad žurnalo turinys ir forma buvo verti ambasadoriaus portfelio, kitaip vargu ar jis būtų patekęs ant ESBO ir kitų svarbių posėdžių stalo.

Šį klausimą ambasadoriui uždaviau šventiniame vakare ir jis patikino, kad JŪRA MOPE SEA į pasaulinės svarbos renginius keliavo ne tik ambasadoriaus portfelyje, bet kur kas didesniuose krepšiuose.

Būdamas žinomas ir įtakingas žmogus tarptautinėje bendruomenėje, V. Naudužas visuomet buvo ir yra ne tik Lietuvos, bet ir žurnalo ambasadorius. Kartu su juo teko organizuoti ne vieną renginį ir tai man visuomet buvo neįkainojamos oratorinio meno, erudicijos pamokos.

Šventinio vakaro metu su ambasadoriumi V. Naudužu ir mano dukra Milda Manomaityte, su kuria tuomet dar mokinuke, pradėjome kartu leisti žurnalą, dabar dirbančia stambioje Didžiosios Britanijos geležinkelių asociacijoje, įteikėme žurnalo įsteigtus apdovanojimus „Vėjų rožė“.

Paskutiniai „Vėjų rožės“ apdovanojimai

„Vėjų rožė“, simbolizuojanti keturias pasaulio kryptis, įsteigta 2008 m. Šis apdovanojimas pakeitė iki tol buvusius – pirmuosius jūrinės industrijos apdovanojimus, pavadintus Lietuvoje siautusio uragano „Anatolijus“ vardu, kuriuos žurnalas JŪRA MOPE SEA kartu su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija buvo įsteigęs 2000 m.

Apdovanojimus „Vėjų rožė“ įsteigė žurnalas JŪRA MOPE SEA. Jie buvo įteikti jau 7 kartus. Tarp apdovanotųjų – jūrinės industrijos verslo, mokslo, politikos atstovai iš Lietuvos ir užsienio šalių, kuriuos pristatė kompanijos, o laureatus rinko kompetentingos tarptautinės komisijos.

Šis 8-asis „Vėjų rožės“ apdovanojimų komplektas (keturi ženklai ir sertifikatai) – paskutinis.

„Vėjų rožės“ vardas ir ženklas, kuris pagamintas iš sidabro, aukso ir emalio, yra patentuoti, o patentas pernai atnaujintas dar 10-čiai metų, tačiau kol kas šie apdovanojimai daugiau nebus teikiami. Šiemet apdovanojimų įteikimas buvo kitoks nei įprasta: nebuvo skelbiami nominantai ir konkurso tvarka išrenkami laureatai. Tai yra žurnalo Padėkos nominacijos žmonėms, kurie vienu ar kitu metu buvo ir yra kartu su žurnalu, aktyviai prisideda prie jo veiklos.

Paskutiniai „Vėjų rožės“ apdovanojimai įteikti:

Povilui Varasimavičiui, UAB „Šturvalas“ generaliniam direktoriui: „Už Lietuvos transporto ir logistikos verslo plėtrą Europoje ir Azijoje“

Kęstučiui Kudzmanui, Lietuvos Respublikos nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Moldovoje: „Už tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą, verslo, mokslo, kultūros ryšių tarp Europos ir Azijos stiprinimą“

Nerijui Baurai, „Lietuvos ryto“ spaustuvės generaliniam direktoriui: „Už ilgametį profesionalų bendradarbiavimą ir patikimą partnerystę žurnalo JŪRA MOPE SEA leidyboje“

Benediktui Petrauskui, Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros prorektoriui, Kazachstano garbės konsului Klaipėdoje: „Už Lietuvos ir Kazachstano mokslo, meno ir kultūros ryšių puoselėjimą“

Dvidešimtmetį švenčiančiam žurnalui – sveikinimo žodžiai ir muzikos improvizacijos

Žinoma, žmonių, kuriems norėjau padėkoti, yra kur kas daugiau, negu įmanoma apdovanoti garbės ženklais. Juos – kolegas, partnerius, draugus, bičiulius, savo šeimą – suprantančius, prijaučiančius, palaikančius ir padedančius, su didele meile ir dėkingumu minėjau šventiniame vakare. Nuostabią muziką jiems grojo žurnalo draugu tapęs kolektyvas, su kuriuo susipažinome Kazachstane vykusios tarptautinės parodos EXPO 2017 metu, jaunas „Naujų idėjų kamerinis orkestras“ NICO, vadovaujamas talentingo menininko, kompozitoriaus ir atlikėjo Gedimino Gelgoto.

Jausmingą sveikinimo kalbą žodžiais ir širdis virpinančia trimito muzika žurnalui skyrė Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Jo – džiazo virtuozo – improvizacijos žurnalą lydi nuo pat pirmųjų jo veiklos dienų svarbiausių švenčių ir renginių metu.

Žurnalo amžiui prilygsta ir nuoširdi partnerystė su jūrų krovinių kompanija „Bega“. Apie tai šventėje kalbėjo šios kompanijos valdybos pirmininkas Aloyzas Kuzmarskis.

Kazachstano Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Viktor Temirbajev sveikinimo laiške, kurį perskaitė Kazachstano garbės konsulas Klaipėdoje Benediktas Petrauskas, pabrėžė, kad „populiarus žurnalas JŪRA MOPE SEA artimas ir suprantamas skaitytojams savo siekiu sąžiningai ir įtikinamai nušviesti pasaulines ir Baltijos regiono tendencijas. Per šiuos metus žurnalas tapo autoritetingu periodiniu leidiniu, kurio puslapiuose aptariami aktualūs ekonominiai, jūros verslo, transporto, tranzito, pažangių technologijų klausimai“.

Su švente žurnalą pasveikino ir partneriai iš Vokietijos – Saksonijos-Anhalto regioninės plėtros ir transporto ministerija. Ministro Thomo Webel žurnalo leidėjai skirtą laišką perskaitė ambasadorius Vytautas Naudužas.

Miela p. Tallat-Kelpšaite,

Jūsų JŪRA MOPE SEA žurnalo sidabrinio jubiliejaus proga siunčiu nuoširdžiausius sveikinimus. Neįtikėtina, kaip greitai bėga laikas! Visus tuos metus Jūs informavote savo skaitytojus apie naujausias logistikos ir infrastruktūros kryptis visame pasaulyje. Ir visa tai – keturiomis kalbomis! Šitaip Jūs parodėte, kad šios pramonės šakos nesustoja prie sienų, o jungia žmones ir skirtingus regionus. Todėl, mano manymu, esate puiki ambasadorė šiais klausimais.

Pamenu, kaip pirmą kartą susitikome transporto ir logistikos parodoje, kuri vyko Šanchajuje 2016 m. Iškart įsitikinau, kad Jūsų žurnalas gali būti naudingas mūsų regiono, kaip tarptautinio logistikos mazgo, reklamai. Nuo tada ir vėliau susitikdavome įvairiuose renginiuose ir profesinėje aplinkoje, todėl džiaugsiuosi, jei visa tai tęsis ir ateityje.

Linkiu viso ko geriausio ir tikiuosi susitikti Jus kitais metais Šanchajuje.

Nuoširdžiai Jūsų

Thomas Webel

Kiekvienas šioje žemėje atliekame mums skirtą misiją

Be visų šių ir dar daugybės neišvardintų žmonių, žurnalas negalėtų būti sukurtas, o aš nebūčiau galėjusi įgyvendinti savo planų ir idėjų.

Manau, kad šiame pasaulyje visi privalome atlikti mums skirtą misiją. Savo misija laikau siekį pristatyti pasauliui Lietuvą, kaip kūrybingą, patrauklią partnerystei valstybę, Europą, kaip išmintingos politikos, tvarios ekonomikos, racionalių sprendimų, aukštų kokybės standartų žemyną, atvirą bendradarbiavimui ir patikimą investicijoms. Azijos šalis, kaip veržliai augančios, konkurencingos ekonomikos, naujų idėjų ir finansinių galimybių regioną. Nuo pat žurnalo įkūrimo pradžios kėliau tikslą jungti įvairių šalių, tradicijų ir kultūrų žmones bendrai veiklai, tiesti draugystės, geranoriškumo tiltus tarp Europos ir Azijos bei kitų žemynų, sujungti protus ir kūrybą tam, kad išsaugotume mūsų trapią planetą ir sukurtume geresnę ateitį visiems.

Dėkoju Dievui už šį pašaukimą ir galimybę atlikti man skirtą misiją.

Urbi et Orbi pranešu

Tikiuosi, kad tiek, kiek man leido jėgos ir sugebėjimai, per dvidešimt metų šią misiją atlikau.

Unikalus žurnalas, vienintelis Europoje ir, ko gero, pasaulyje, tokiu formatu ir principu reguliariai leidžiamas keturiomis: anglų, kinų, rusų ir lietuvių, kalbomis, yra pakankamai gerai žinomas tarptautinėje rinkoje. Reikalui esant žurnalui nėra problema įvesti naują kalbą ir išleisti specialų numerį ar kelis numerius kuria nors kalba, skirtus tam tikroms progoms ar tam tikriems regionams. Tokia praktika puikiai pasiteisino, kai tarptautinei parodai
EXPO 2017, vykusiai Kazachstano sostinėje Astanoje (dabar Nursultanas), 10 tūkst. egzempliorių tiražu išleidome specialų žurnalo numerį penkiomis: lietuvių, kazachų, anglų, kinų ir rusų, kalbomis. Už gerai atliktą darbą žurnalas buvo apdovanotas Lietuvos aplinkos ministerijos padėkos raštu.

Tačiau šiandien, leidžiant numerį, kuris žymės naują žurnalo dešimtmetį, man, kaip kažkada JAV prezidentui Barakui Obamai, norisi garsiai sušukti „change“!

Į 21-uosius metus įžengusiam tarptautiniam verslo žurnalui JŪRA MOPE SEA reikia pokyčių! Tematinių. Struktūrinių. Inovacinių. Šie pokyčiai negali įvykti be finansinių, investicinių pokyčių.

Todėl Urbi et Orbi (lot. miestui ir pasauliui) pranešu, kad žurnalas yra atviras įvairiems pasiūlymams ir patiems drąsiausiems pokyčiams, iš kokios šalies jie beateitų.

Dėkojame

Su didžiule pagarba dėkingumo žodžius tariu kompanijoms ir žmonėms, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie jubiliejinio žurnalo numerio ir knygos „Ženklai ir žodžiai“ leidybos bei prie jubiliejinio renginio organizavimo.

„Lietuvos ryto“ spaustuvei

Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai „Bega“

Klaipėdos konteinerių terminalui

Klaipėdos dramos teatrui

UAB „Šturvalas“

UAB „Via Aquaria“

VšĮ „Klaipėdos šventės“

VšĮ Klaipėdos miesto simbolis burlaivis „Meridianas“

Lietuvos jūrų muziejui

Lietuvos aukštajai jūreivystės mokyklai

„Parko“ galerijai

Kavinei „Senoji Hansa“

UAB „Skanovė“

EBIZ CHINA INC prezidentei Betty Chen

Verslininkei Julijai Stankienei

Ambasadoriui Vytautui Naudužui

Dizainerei Ainai Zinčiukaitei

Aktorei Eglei Jackaitei

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt