LIAUDIES DIPLOMATIJA. Ką man reiškia Lietuva

 

Gainur Toktarov

 

Kazachstano elnininkystės rūmų vykdantysis direktorius, Katon-Karagaj direktoriaus pavaduotojas, Rytų Kazachstano srities Lietuvos garbės konsulas

 

Man Lietuva – Vakarų Europos forpostas. Sostinė Vilnius su savita architektūra, geranoriškumo ir ramybės atmosfera – magnetas įvairaus amžiaus turistams. Tai noras pamatyti senus miestus, Baltijos jūrą. Pažiūrėti „Žalgirio“ rungtynes, nors aš ir nesu krepšinio fanas. Aplankyti Vilnių, Kauną, Klaipėdą.

Aš dar nepradėjau eiti Garbės konsulo pareigų. Tačiau tikiuosi, kad tas laikas ne už kalnų.

Be atsakomybės, kurią uždeda konsulo statusas, tai, visų pirma, nauja, įdomi veikla, nauji ryšiai ir galimybės. Konkrečios asmenybės ir gimtojo regiono naujų vystymosi kelių paieška. Galimybė su Lietuvos ir jos žmonių pagalba užmegzti tamprius ryšius su Europos šalimis, Rytų Kazachstane sukurti Lietuvos kampelį, supažindinti lietuvius su mūsų regiono grožiu ir gamybos patrauklumu.

Tikslai – plėsti dalykinius ryšius, įtvirtinti Rytų Kazachstano srities glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos Respublika.

Uždaviniai: vystyti turizmą, keistis patirtimi bei diegti naujas technologijas šioje srityje. Patraukti turistus iš Vakarų Europos į Rytų Kazachstaną. Plėsti bei populiarinti Europoje pantogydymo technologijas per Lietuvos kurortus ir sanatorijas.

Programa „Globali Lietuva“ skirta pritraukti lietuvius, gyvenančius kitose valstybėse, dalyvauti savo gimtosios šalies gyvenime. Tai puiki idėja, kuri jau įgyvendinama. Tokią programą būtina diegti ir Kazachstane. Ji patrauks Kazachstano piliečius palaikyti savo tėvynę, labiau pririš prie protėvių žemės, kurioje jie išaugo. Duos postūmį vystyti savo valstybę. Tokios programos įdiegimas Kazachstane suartins Lietuvos ir Kazachstano tautas.

Bet kurios valstybės politika nukreipta integruoti savo įtaką į globalią politinę erdvę. Lietuva, kaip ir Kazachstanas, nėra išimtis. Mūsų Respublikai labai svarbus priėjimas prie Baltijos jūros, o per ją ir prie Atlanto vandenyno. Todėl politiniai bei ekonominiai draugystės ryšiai su Lietuvos Respublika Kazachstanui labai svarbūs.

Lietuva – stambus Europos logistikos mazgas. Kaip žinoma, nuo seno visų kelių susikirtimai lėmė pasaulio politinius įvykius, diktavo prekybos santykių sąlygas šalims, susijusioms su tuo mazgu. Šio kelio prieinamumas daugelį vilioja sprendžiant savas transporto problemas, todėl Lietuva pakyla į aukštesnį lygį užsienio ekonomikos ir prekybos kelių tarp šalių srityje.

Per nepriklausomybės metus tarp Lietuvos ir Kazachstano susiklostė draugiški santykiai, kuriuos sutvirtino ne tik istorija, bet ir ekonominiai ryšiai, dalykiniai santykiai tarp Lietuvos bei Kazachstano kompanijų. Lietuviai čia aktyviai darbuojasi statybos, logistikos bei transporto srityse. Taip pat vyksta bendradarbiavimas medicinoje ir švietime. Keičiamasi patirtimi šiose srityse.

Kazachstano vyriausybė vysto turizmo ir žemės ūkio vystymo programas, diegiami alternatyvios energijos šaltiniai. Manau, kad šiose srityse yra didelis potencialas bendradarbiauti su Rytų Kazachstanu – organizuoti vidaus ir užsienio turizmą. Pritraukti investicijas, pirmiausia – į turizmą, žemės ūkį, pramonę, ekologiją.

Lietuva EXPO 2017 parodoje planuoja pristatyti lazerines technologijas. Tai bus grandiozinis šou, kuris duos postūmį toliau vystyti daugelį įmonių. Parodoje pristatytos energiją taupančios technologijos bus įdomios ne tik stambioms kompanijoms, bet ir paprastiems žmonėms, planuojantiems statyti ar įsigyti nuosavą namą.

Linkiu Lietuvai taikos, ekonominės sėkmės, verslo plėtros. Kad jūra būtų gera, o Kazachstano vartai į Europą atsivertų plačiau.

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt