100-MEČIO ODISĖJA. Lietuvos istoriniai, jūriniai ir kultūriniai simboliai

 

Aleksandras Užmedis

Burlaivis „Meridianas“

Lietuvos uostamiesčio – Klaipėdos – simboliu tapęs laivas „Meridianas“ pastatytas Suomijoje. Tristiebė barkentina buvo viena iš 91 medinių burlaivių serijos, kuriuos Suomija po Antrojo pasaulinio karo pastatė ir perdavė tuometinei Tarybų Sąjungai kaip dalį karo reparacijų. Dauguma tų laivų buvo krovininės škunos, tačiau septyniolika, tarp jų ir „Meridianas“, buvo barkentinų tipo burlaiviai ir tarnavo ne kroviniams gabenti, o mokyti būsimus jūrininkus jūreivystės.
„Meridiano“ statyba baigta 1948 m. rugpjūčio 30 d. Laivas buvo nukreiptas į Lietuvą ir tapo Klaipėdos jūreivystės mokyklos mokomuoju burlaiviu. Skaičiuojama, kad per „Meridiano“ plaukiojimo laikotarpį nuo 1948 m. iki 1968 m. jame jūrinę praktiką galėjo atlikti per 1 000 jūrininkų.
Jau daugelį metų „Meridianas“ niekur nebeplaukia. Jis stovi Klaipėdos miesto centre prie Danės upės krantinės ir toliau tarnauja miestui kaip jūreivystės simbolis. Šiemet jam sukanka 70 metų, ir savo jubiliejų jis švęs kartu su visais klaipėdiečiais, kurių gyvenimas vienaip ar kitaip, bet labai glaudžiai yra su juo susijęs. Labai svarbūs šventės svečiai bus jūrininkai, dirbę jame jūreiviais, laivavedžiais ar mechanikais, ir tie, kurie dar būdami kadetais, pirmąjį jūreivystės krikštą gavo ant „Meridiano“ denio.

Jachta „Lietuva“

Kitas Lietuvos legendinis laivas jachta „Lietuva“ liepos pradžioje, pasidabinusi Lietuvos 100-mečio simboliais, išplaukė į valstybės atkūrimą žyminčią 100-mečio odisėją.
Klaipėdoje bures pakėlusi jachta aplankys tris Baltijos jūros uostus: Gdanską, Taliną ir Rygą, susitiks su lietuvių bendruomenėmis, pristatys Lietuvos 100-mečiui skirtą parodą. Visos kelionės metu, kuri tęsis iki rugpjūčio pabaigos, besikeičiančią jachtos įgulą sudarys 5 profesionalūs buriuotojai ir 5 buriavimo naujokai, kurie unikalią galimybę gavo laimėję konkursą.
Didžioji jachtos „Lietuva“ odisėja prasidėjo 1989 m. gegužės 13 d., kai ji kartu su dar dviem jachtomis „Dailė“ ir „Audra“, iškėlusios tuo metu dar juridiškai neįteisintą trispalvę, tuomet dar tik laisvės siekiančios Lietuvos vėliavą, iš Klaipėdos uosto išplaukė į istorinį žygį „Lietuvos garbei ir vienybei“ per Atlantą, nuo Klaipėdos į Niujorką ir atgal. Atlikusios simbolinę tautos sujungimo misiją su Amerikoje gyvenančiais išeiviais iš Lietuvos, jachtos sugrįžo į Klaipėdą rugpjūčio 21 d.
1992–1993 m. jachta „Lietuva“ pirmą kartą Lietuvos istorijoje apiplaukė pasaulį.
Jachta „Lietuva“, 1976 m. pastatyta Gdanske (Lenkija), iš visų tokio amžiaus pirmosiose jachtų žygiuose dalyvavusių Lietuvos laivų vienintelė iki šiol sėkmingai plaukioja.

Žurnalas „Jūra“

Su „Lietuvos“ jachtos odisėja labai glaudžiai yra susijęs JŪRA MOPE SEA pirmtakas – žurnalas „Jūra“.
Bundant Lietuvos išsilaisvinimo judėjimui, jūrinėje, marinistinėje terpėje taip pat gimė įvairių idėjų ir siekių. Buvo atkurta Lietuvos jūrininkų sąjunga, susikūrė iniciatyvinė grupė pirmojo Lietuvos jūrų kapitono ir pirmojo Klaipėdos uosto kapitono Liudviko Stulpino atminimui įamžinti ir kitokios grupės bei draugijos. Ruošiantis plaukimui per Atlantą, iš užmaršties buvo prikelta ir Lietuvos moterų draugija tautiniam laivynui remti, kuri padėjo buriuotojams pasirengti į tolimą žygį.
Bene reikšmingiausias Lietuvos marinistinei kultūrai 1935–1939 m. ėjusio marinistinio leidinio „Jūra“ atgaivinimas. Kelių entuziastų pastangomis prieš žygį „Lietuvos garbei ir vienybei“ žurnalas buvo išleistas sunkiomis TSRS vykdomos ekonominės blokados dienomis, kai katastrofiškai trūko popieriaus net valstybiniams dienraščiams. Siekta išleisti žurnalą jachtų išplaukimo proga, o po to toliau tęsti jo leidybą. Ant plono popieriaus atspausdinto leidinio paketus jachtos savo triumuose perplukdė per Atlantą ir nugabeno žurnalą kaip bundantį laisvą žodį Amerikos lietuviams, iš kurių tikėjosi vienybės ir palaikymo.
Atgimusi „Jūra“ turėjo tęsti savo prieškarinio pirmtako Lietuvos „sujūrinimo“ darbą. Tačiau po pirmojo atgimusios „Jūros“ numerio išleidimo žurnalas pateko į ne itin atsakingų žmonių rankas ir neilgai trukus jo veikla sustojo beveik visam dešimtmečiui.
1999 m. „Jūra“ vėl buvo atgaivinta. Tapusi daugiakalbe, ji nepakeitė pavadinimo. Tik prie pagrindinio žodžio „Jūra“ pridėti vertimai į rusų („Mope“) ir anglų („Sea“) kalbas. Nuo 2010 m. prie JŪRA MOPE SEA reikėtų pridėti ir kiniškus hieroglifus (大海), tariamus kaip „Hai“, kas taip pat reiškia „Jūra“.
Dabartinis, kitąmet 20-metį švęsiantis tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA tęsia prieškarinio Lietuvos marinistinio žurnalo „Jūra“ leidybos veiklą.

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt