LIAUDIES DIPLOMATIJA. Lietuva – neatskiriama mano gyvenimo dalis

 

Vitalijus Tvarijonas

 

Karagandos etninio susivienijimo „Lituanica“ vadovas, Karagandos srities Lietuvos garbės konsulas

 

Lietuva – mano antroji Tėvynė. Aš – lietuvis, ir susijęs su ja ne tik todėl, kad aš gimęs lietuviu, aš susijęs su ja genetiškai, mano protėviai – lietuviai. Lietuva – neatskiriama mano gyvenimo dalis.

 

Garbės konsulo pareigas oficialiai einu nuo 2011 m.

Karagandos srities lietuvių bendruomenei „Lituanica“ vadovauju nuo jos įkūrimo, nuo 2003 m. Karagandos srityje, kaip ir visame Kazachstane, mes esame Kazachstano tautų asamblėjos – vieningos ir draugiškos šeimos – aktyvūs nariai. Imtis šių pareigų paskatino pasididžiavimas šalimi, kurioje gyveno mano protėviai, kad čia, Kazachstane, aš galiu pratęsti savo tautos tradicijas bei papročius ir jau būdamas Garbės konsulu galiu prisidėti vystant mūsų šalių ekonominius bei kultūrinius ryšius.

Garbės konsulo tikslas – stiprinti ekonominius ryšius vystant verslo struktūras Kazachstane bei Lietuvoje, keistis patirtimi švietimo, transporto ir logistikos srityse.

Ypač gerai vertinu Lietuvos Vyriausybės inicijuotą programą „Globali Lietuva“, pabrėždamas lietuvių, gyvenančių už Lietuvos valstybės ribų, identitetą, patriotizmą, bendrijoje skiepydamas jaunajai kartai pasididžiavimą ta šalimi, kuriai jie priklauso pagal kilmę.

Tokioje nedidelėje šalyje gyvena išsilavinusi, mylinti savo tėvynę, didi lietuvių tauta. Lietuviai taip pat gyvena įvairiose pasaulio šalyse. Tarp jų – žinomi politikai, ekonomistai, verslininkai. Ir juos kilmės siūlas jungia su Lietuva. Mes turime būti artimesni, padėti vieni kitiems – taip stiprės bei klestės Lietuva globaliame pasaulyje.

Nepriklausomai nuo atstumo bei tranzito šalių – Rusijos ir Baltarusijos – ekonominių bei kultūrinių ryšių potencialas auga. Pastaruoju metu išaugo abiejų šalių produkcijos eksportas, atidaryta Lietuvos geležinkelių atstovybė, transporto ir logistikos kompanijos. Stiprindami kultūrinius ryšius, Kazachstano gyventojai vyksta į Lietuvą gauti išsimokslinimą, plečiasi turizmo verslas. Lietuviai su malonumu lankosi Kazachstane, naujojoje sostinėje Astanoje. Kazachstane Lietuvos valstybė pastatė atminimo ženklus politinių represijų aukoms, ir tai yra mūsų bendra atmintis apie lietuvių ir kazachų tautų kančias. Kazachstanas – draugiška ir daugiatautė šalis. Ji atvira bendravimui ir ekonominių bei kultūrinių ryšių vystymui.

Lietuva pirmąkart dalyvauja tokiame stambiame tarptautiniame renginyje Kazachstane. Ji pristato ateities energiją. Tai globalūs projektai, kurie padės vystyti mūsų šalių ekonomiką nanotechnologijų srityje. Bus sukurti bendri projektai ir aš neabejoju, kad tos sutartys, kurios bus pasirašytos EXPO, prisidės prie abiejų šalių vystymosi.

Linkiu Lietuvai klestėjimo, taikos, ekonomikos augimo, kad gyvenantys už jos ribų lietuviai nepamirštų savo identiteto ir grįžtų į protėvių žemę.

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt