LIAUDIES DIPLOMATIJA. Kazachstaną ir Lietuvą sieja seni istoriniai bei glaudūs šiandieniniai ryšiai

 

Abaj Baigenžin

 

AB „Nacionalinis mokslo medicinos centras“ valdybos pirmininkas

 

Mane su Lietuva sieja ne tik profesionalūs ryšiai, bet ir draugystė su daugeliu kolegų. Nuo pat pradžių tarp mūsų, gydytojų, užsimezgė puikus ryšys. Į Kazachstaną nuolat atvažiuoja specialistai, pavyzdžiui, kardiochirurgai ir onkologai, kurie mūsų klinikose veda meistriškumo pamokas bei daro unikalias operacijas. Jie moko jaunus gydytojus, nuolat padeda, ir Kazachstano gydytojai dažnai vyksta stažuotis į Lietuvą. Dažniausiai į Kauno universitetines klinikas, kuriose dirba mūsų draugas, žinomas kardiochirurgas, daugeliui mūsų tapęs mokytoju, profesorius Rimantas Benetis. Jis aktyviai dalyvavo kuriant Kazachstano kardiochirurgijos tarnybą. Vienas jo mokinių Adilžan Albazarov šiandien vadovauja mūsų klinikos kardiochirurgijos skyriui ir jau savarankiškai atlieka sudėtingiausias operacijas.

Lietuvos garbės konsulu aš tapau 2013 m. gegužę. Taigi mano „diplomatinis“ stažas – nepilni ketveri metai. Tačiau Kazachstanas su Lietuva buvo susijęs ir Šilko kelio metu! Daugelio šalių archyvuose yra dokumentų, patvirtinančių, kad buvo ir kultūriniai bei mokslo ryšiai. Yra liudijimų, kad daugiau nei prieš 400 metų kontinento europinės dalies gyventojai į Centrinę Aziją galėjo patekti tik per Kazachstaną ir atvirkščiai. Bet, žinoma, labiausiai mūsų santykiai pradėjo vystytis XX a. pradžioje. Jeigu prisimenate, mus siejo bendra istorija. Pavyzdžiui, liūdnai pagarsėjęs Karlagas, kuriame represijų metais buvo apie 89 tūkst. lietuvių. Šiandien jų vaikai ir anūkai gyvena Kazachstane ir laiko jį antraisiais namais.

Aš norėjau įnešti savo indėlį į mūsų šalių draugystę. Bet mus jungia ne tik draugystė. Tarp Lietuvos ir Kazachstano yra glaudūs ekonominiai ryšiai. Prieš dvejus metus Kazachstano sostinėje vyko dvišalis verslo forumas, kuriam pirmininkavo mūsų vyriausybių vadovai. Jis surinko virš dviejų šimtų verslininkų, pasiruošusių investuoti į įvairius projektus ir Kazachstane, ir Lietuvoje. Perspektyviausios kryptys, be abejo, yra transportas, logistika ir žemės ūkis. Taip pat aktyviai bendraujama švietimo, mokslo ir kultūros srityse. Užmegzti glaudūs ryšiai tarp L. Gumiliovo vardo ENU, Kazachstano valstybinio S. Seifulino agrotechnikos universiteto, Karagandos valstybinio technikos universiteto ir Karagandos valstybinio industrijos universiteto su Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetais. Kazachstaniečiai taip pat mokosi Vilniaus universitete, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, Tarptautiniame universitete Klaipėdoje bei Kauno NATO sеržantų mokykloje. Net mano anūkas baigė Lietuvos universitetą. Bendradarbiavimas sveikatos apsaugos srityje tęsiamas Kazachstano nacionaliniam S. D. Asfendijarovo medicinos universitetui bei Lietuvos mokslo ir sveikatos universitetui pasirašius memorandumą dėl bendradarbiavimo. 2014 m. lapkritį keturios Lietuvos aukštosios mokyklos buvo įtrauktos į tarptautinę mokymo programą „Bolašak“.

Projektas „Globali Lietuva“ siekia sutelkti viso pasaulio lietuvius. Turint omenyje, kokias pastangas įdeda šalies valdžia, aš manau, kad artimiausiais metais tikslas bus pasiektas ir užsienio lietuviai taip pat bus įtraukti į valstybės gyvenimą. Jau pati „Globalios Lietuvos“ idėja grindžiama samprata, kad lietuvių tauta yra viena gyva visuma, kurią jungia bendras identitetas, istorinė atmintis, kurios nariai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, saugo tautinį savitumą, politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius su Lietuvos valstybe, dalyvauja valstybės kūrimo procese. Tai negali nekelti pagarbos.

Per 25 metus, kai buvo užmegzti diplomatiniai santykiai tarp mūsų šalių, Kazachstano ir Lietuvos santykiai tapo stabilūs, jie nukreipti į tarpusavio naudingą bendradarbiavimą. Kaip jau minėjau, Astaną labai domina Lietuvos tranzito transporto potencialas bei mūsų šalies interesų iškėlimas Europos struktūrose – savo laiku Lietuva palaikė Kazachstano įstojimą į TPO. Savo ruožtu Vilnius žiūri į Kazachstaną, kaip į pagrindinį regiono partnerį, įskaitant saugumo ir prekybos bei ekonomikos klausimus. Aš manau, kad su laiku šie santykiai tik stiprės. Kuo daugiau atsiras bendrų projektų, tuo daugiau bus ir bendrų interesų.

Be abejo, mes džiaugiamės, kad Lietuva sutiko dalyvauti būsimoje parodoje, todėl kad jos galimybės iš tiesų didesnės. Netgi pasiruošimo etape ji gali aktyviai dalyvauti būsimos parodos infrastruktūros statyboje, taip pat padėdama medžiagomis – mišku, fanera bei kitais medžio apdirbimo pramonės gaminiais. Antra, kazachstaniečiai pasiruošę perimti Lietuvos patirtį užterštų vandenų ir dirvos valymo srityje. Kaip ne kartą buvo minėta, šioje srityje Kazachstaną visiškai tenkina Lietuvos partnerių siūlomas kainos ir kokybės santykis.

 

Lietuvos tautai linkiu tolesnio klestėjimo ir sėkmingo vystymosi!

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt