PARTNERYSTĖ. Viešoji ir privačioji partnerystė Klaipėdos uoste

 

Žurnalas JŪRA MOPE SEA pradėjo 20-uosius veiklos metus.
Lietuvoje gimęs jūrinis leidinys vienintelis turi tokią ilgą jūrinę istoriją ir vienintelis išgyveno iki 20-ojo jubiliejaus, nors būta įvairių bandymų kurti lietuvišką jūrinę spaudą. Žurnalas, kurio istorija siekia 1935 m., išaugo iš savo pirmtakų šaknų ir pirmąsias šakas išskleidė tik bendradarbiavimo ir nuoširdžios partnerystės su Lietuvos jūros verslo, uosto, transporto ir logistikos kompanijomis, asociacijomis, Klaipėdos miesto savivaldybe, mokslo atstovais bei kai kurių Lietuvos ministerijų ir diplomatinio korpuso palaikymo dėka. Vėliau prie šio bendradarbiavimo sėkmingai prisidėjo tarptautinės organizacijos ir kompanijos.
Todėl, švęsdami žurnalo 20-metį, norime pabrėžti, kad tai yra visų, kurie vienaip ar kitaip dalyvavo žurnalo kūrime, pasididžiavimo verta šventė.
Šiuos metus norime skirti Jums, mieli bičiuliai ir gerbiami partneriai. Norime papasakoti, kaip Jums sekėsi per tuos 20 metų ir kaip sekasi dabar, kokie planai, užmojai ir iššūkiai laukia Jūsų ateityje.

Šiame numeryje pristatome Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos viešosios ir privačiosios partnerystės istoriją.

Per pastaruosius šešerius metus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija į valstybei priklausančią uosto infrastruktūrą investavo 215,2 mln. Eur. Per šiuos metus Klaipėdos uoste krovos apimtys uoste išaugo 39,4 %, o Uosto direkcijos pelnas iki pelno mokesčio – 47,2 %. 

Kiekvienas investicinis projektas Klaipėdos uoste yra įgyvendinamas pagal griežtą modelį – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirmiausia gauną paraišką iš uoste veikiančios krovos kompanijos, kuri naudojasi uosto infrastruktūra pagal galiojančią uosto žemės nuomos sutartį. Paraiškoje krovos kompanija deklaruoja, kokia bus sukurta pridėtinė vertė, kaip ši investicija padės pritraukti naujus krovinių srautus, kokių priemonių imsis, kad būtų pasiektas paraiškoje prognozuojamas rezultatas. Paraiškas pradiniame etape vertina Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ekonomikos ir infrastruktūros specialistai, kurie pagal pateiktas paraiškas parengia investicinio projekto atsipirkimo vertinimą ir įgyvendinimo planą, įvertina, kokią finansinę grąžą generuotų projektas, kokią naudą tai atneštų uostui ir valstybei. Sprendimą, investuoti ar ne į valstybei priklausančią uosto infrastruktūrą, kuria terminuotai naudojasi krovos kompanija, priima šiam tikslui Uosto direkcijoje suformuota komisija. Kiekvieną projektą komisija vertina pagal griežtus ir objektyvius kriterijus. Taip pat, prieš pradedant vykdyti Uosto direkcijos investicinius projektus, juos apsvarsto, įvertina ir jiems pritaria Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos valdyba. Valdybai pritarus, Uosto direkcijos strateginis veiklos planas su investiciniais projektais tvirtinamas ketveriems metams.

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – vienas iš pavyzdžių, kaip sėkmingai gali veikti viešosios ir privačiosios partnerystės principas: valstybės valdoma įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija investuoja į valstybei priklausančią infrastruktūrą, o privačios kompanijos, kurios terminuotai nuomojasi žemę – į suprastruktūrą (pvz., sandėliai, aikštelės, krovos įrengimai, technika ir pan.). Apskaičiuota, kad Uosto direkcijos į uosto infrastruktūros plėtrą investuotas 1 Eur pritraukia vidutiniškai 2 Eur privačiojo sektoriaus investicijų į uosto suprastruktūrą. Uosto direkcija investuoja atsakingai. Vadovaujantis pastarųjų šešerių metų statistika matyti, kad tikslingai ir kokybiškai atliktos Uosto direkcijos investicijos prisidėjo ir prie proporcingai didėjančios krovos, Uosto direkcijos pajamų didėjimo ir dar didesnio indėlio į valstybės biudžetą. Uosto direkcija vadovaujasi principu: jeigu pasiūlytas investicinis projektas yra perspektyvus ir naudingas, jo įgyvendinimui pinigų visada galima rasti.

Visų uoste dirbančių kompanijų veiklą reglamentuoja teisės aktai. Naujai suformuoti uosto žemės sklypai yra nuomojami viešo konkurso būdu, vadovaujantis LR Vyriausybės 2017-08-02 nutarimu Nr. 643 „Dėl viešosios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos teisės suteikimo procedūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir LR susisiekimo ministro 2010-11-15 įsakymu Nr. 3-671 patvirtintomis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklėmis.
Sėkmingas investicijų vykdymas Klaipėdos uoste atneša tiesioginę naudą valstybei. Bendrovės „Ernst & Young Baltic“ atliktos studijos duomenimis, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos investuotas 1 Eur atneša 3,65 Eur viešojo sektoriaus pajamų. Apskaičiuota, kad Uosto direkcijos investicijos į uosto infrastruktūrą valstybei atsiperka vidutiniškai per 3 metus ir 3 mėn. Tačiau uoste yra ir išimčių, kai investicijos atsiperka jau po 1–2 metų.

Vertinant Uosto specifiką, reikia pabrėžti, kad Uosto direkcijos pajamos panaudojamos ne tik investicijoms įgyvendinti, bet ir uosto funkcijoms užtikrinti, pvz., kapitono, locmanų veiklai vykdyti, uosto gyliams palaikyti, uosto apsaugai užtikrinti, infrastruktūrai prižiūrėti, vykdyti plėtros planus, kt. Taip pat iš gautų pajamų Uosto direkcija moka dividendus valstybei. Pvz., pernai į LR valstybės biudžetą Uosto direkcija už 2017 m. pervedė 22,3 mln. Eur dividendų.
Tai, kad Uoste investuojama racionaliai, o veikla vykdoma efektyviai, rodo statistika. Per paskutinių šešerių metų laikotarpį Uosto direkcijos turtui padidėjus 16 % (nuo 505,6 mln. Eur iki 588,8 mln. Eur), Uosto krova išaugo 39,4 % (nuo 33,4 mln. t iki 46,6 mln. t), pelnas (iki pelno mokesčio) – 47 % (nuo 23,6 mln. Eur iki 34,7 mln. Eur).

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt