IŠSKIRTINIS INTERVIU. Pasaulinė paroda EXPO 2020 Jungtiniuose Arabų Emyratuose – unikali proga ir didžiulės galimybės Lietuvai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2019 m. sausio 1 d. Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Abu Dabyje, įsteigta Lietuvos Respublikos ambasada. Nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi JAE paskirtas karjeros diplomatas Edminas Bagdonas.

LR Prezidentas Gitanas Nausėda rugpjūčio 6 d. įteikė ambasadoriui skiriamuosius raštus. Rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Edminas Bagdonas skiriamuosius raštus įteikė JAE viceprezidentui ir premjerui, Dubajaus emyrui, šeichui Mohammad Bin Rashid Al Maktoum. Skiriamųjų raštų kopijos įteiktos JAE užsienio reikalų viceministrui Ahmed Sari Al Mazrouei.

Prieš išskrisdamas į Abu Dabį J. E. ambasadorius Edminas BAGDONAS atsakė į žurnalo JŪRA MOPE SEA klausimus.

Pone Bagdonai, Lietuvos Vyriausybė pernai rudenį nutarė nuo 2019 m. sausio 1 d. įsteigti ambasadą JAE, Abu Dabyje. Iki šiol Lietuvai JAE, kaip ir dar šešioms arabų valstybėms, atstovavo Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje, Kaire. Ar šiam Lietuvos Vyriausybės sprendimui, be kitų aplinkybių, turėjo įtakos ir faktas, kad JAE laimėjo konkursą tapti pasaulinės parodos EXPO 2020 organizatore, o Lietuva 2017 m. lapkričio 30 d. priėmė sprendimą dalyvauti šioje parodoje?

Tam, kad Lietuvos ambasada kuriama JAE būtent šiuo metu, be abejo, įtakos turėjo pasaulinės parodos rengimas Dubajuje. Tai yra svarbus įvykis politine, ekonomine ir kultūrine prasme Persijos įlankos regiono šalims. JAE daro didžiulę įtaką visam regionui, o Lietuvą, kaip ir daugelį Europos šalių, šis regionas domina politinių kontaktų stiprinimo, ekonominių, kultūrinių, turizmo ryšių plėtojimo prasme. Planuojama, kad 75 proc. parodos Dubajuje lankytojų bus kitų šalių atstovai, taigi Lietuvai atsiveria didžiulės galimybės tinkamai prisistatyti pasaulio bendruomenei.

Jums tenka atsakinga misija – pradėti darbą „plyname lauke“, įkurti Lietuvos atstovybę, kuriai, tikėtina, iškelti gana dideli uždaviniai. Kokie tie uždaviniai ir nuo ko ketinate pradėti juos įgyvendinti?

Įsteigti ambasadą – užduotis nelengva, o atsakomybė didžiulė. Nuo rugpjūčio 8-osios esu paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi JAE. Rugpjūčio 15-ąją lėktuvas nuskraidins mane į Emyratų žemę ir pirmoji užduotis bus rasti tinkamą vietą, kurioje galėčiau oriai iškelti Lietuvos Respublikos vėliavą.

Ar tai reiškia, kad Abu Dabyje Jūsų nelauks plačiai atvertos ambasados durys?

Būtent taip. Nors Lietuvos ambasada oficialiai įsteigta nuo šių metų sausio 1-osios, tačiau fiziškai jos nėra. Ambasadą reikia įkurti: sutvarkyti daugybę formalumų ir operatyviai organizuoti institucijos veiklą, nes rudenį jau atvyksta Lietuvos delegacija pradėti parodos paviljono kūrimo darbus.

Pirmieji ambasados JAE veiklos žingsniai sutampa su Lietuvos aktyviu pasiruošimu pasaulinei parodai EXPO 2020. Kokie specialūs tikslai yra keliami naujos ambasados vadovui? Su kokiais planais ir užmojais vykstate į JAE, vos tik baigęs ambasadoriaus kadenciją kitoje valstybėje?

JAE veikia 115 valstybių ambasados. Galbūt, mes ten turėjome atsirasti anksčiau, nes Lietuvos verslas gana aktyviai veržiasi į JAE rinką. Tad dabar yra pati patogiausia proga šioje šalyje pasireikšti politikai ir diplomatijai. Todėl planų ir užmojų yra pakankamai. JAE yra reikšminga valstybė Persijos įlankos arabų šalių bloke. Ji yra 1981 m. įkurtos Persijos įlankos arabų valstybių bendradarbiavimo tarybos (GCC) narė. Ši grupė, kurią sudaro šalys steigėjos (Bahreinas, Kuveitas, Omanas, Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai), yra pagrindinis santykių su Europos Sąjunga forumas. Persijos įlankos šalių prekybos blokas yra šeštas tarp didžiausių ES partnerių, tarp kurių prekyba siekia apie 143 mlrd. JAV dolerių. ES eksportas į Jungtinius Arabų Emyratus sudaro maždaug 42 mlrd. eurų. JAE regionas smarkiai stokoja dirbamos žemės, tad rinka yra labai priklausoma nuo maisto produktų importo. Prognozuojama, kad maisto produktų importas į JAE 2020 m. pasieks 50 mlrd. JAV dolerių. Tad JAE ir kitos Persijos įlankos šalys yra perspektyvi rinka ir Lietuvos prekių – tiek maisto, tiek intelektualiųjų produktų – eksportui. O Lietuvai reikia šios turtingos šalies investicijų ir sukauptos patirties logistikos, naftos, dujų, aukštųjų technologijų srityse.

Ar pusę metų vykstanti pasaulinė paroda, kurioje dalyvauja daugiau kaip 180 valstybių ir kurioje ketina apsilankyti daugiau nei 25 mln. žmonių, smarkiai koreguoja įprastą ambasados veiklą?

2017 m. Lietuvos ir JAE prekybos apyvarta siekė 136 mln. eurų. Šie skaičiai turėtų gerokai didėti. Tokių rodiklių siekia Lietuvos verslas, gana sėkmingai įsitvirtinantis Emyratuose, ir tokius pat uždavinius deleguoja šalies diplomatinio atstovavimo plėtrai. Ambasados uždavinys – padėti siekti šių tikslų, stiprinti verslo pozicijas, kad Lietuva taptų kuo geriau žinoma ir girdima Persijos įlankos regione. Tam labai turėtų pasitarnauti ir Lietuvos paviljonas. Jo veiklą pasaulinėje parodoje aš regiu kaip didžiulę galimybę ir unikalią progą Lietuvos Respublikos vadovams, politikams, verslui, mokslui, kultūrai ir menui pristatyti pasauliui Lietuvos galimybes ir tuo pačiu pasimokyti iš kitų šalių patirties bei pasiekimų. Ambasada bus pasiruošusi ir padarys viską, kad tos galimybės būtų išnaudotos visapusiškai.

EXPO parodose Lietuva oficialiai dalyvauja nuo 1937 m., o atgavusi nepriklausomybę nepraleido nė vienos parodos. Iš viso Lietuva yra dalyvavusi trylikoje EXPO parodų ir iš daugelio jų parsiveža įvairių apdovanojimų. Tai rodo, kad dalyvavimą parodose kuruojanti Aplinkos ministerija suburia profesionalią komandą ir gerai pasiruošia prestižiniam renginiui, nepaisant to, kad finansavimas šiam renginiui yra kur kas mažesnis negu sau leidžia kitos panašaus dydžio ir galimybių šalys. Kaip manote, kas galėtų ar turėtų atsverti šį finansinį stygių?

Jokia naujiena, kad nesame nei didelė, nei turtinga šalis. Kuo galime tai kompensuoti? Manau, kad intelektu, išradingumu, kūrybingumu.

Nuo 2020 m. spalio 20 d. iki 2021 m. balandžio 10 d. Dubajuje vyksiančios parodos tema yra „Sujunkime protus, kurkime ateitį“ su potemėmis „Darnus vystymas“, „Mobilumas“ ir „Galimybės“. Lietuva kaimynystėje su Švedija, Slovėnija, Olandija, Ispanija, Vokietija ir keliomis kitomis šalimis patenka į „Darnaus vystymo“ zoną. Kaip manote, kokios yra Lietuvos galimybės sudominti parodos lankytojus savo išskirtinumu? Ką turėtume parodyti Dubajuje?

Tai, ką turime geriausio. Mokslo pasiekimus, auštąsias technologijas, lazerių, biotechnologijas, konceptualius sprendimus, išradimus, pasaulinio lygio meno kūrinius. Padaryti tai koncentruotai ir konceptualiai.

Kuo prie Lietuvos pasirengimo parodai ir sėkmingo jos pasirodymo gali prisidėti savo veiklą pradedanti ambasada?

Mes būsime aktyvūs ir visuomet pasirengę padėti. Mūsų funkcija – būti patikima jungtimi. Tad visuomet paviljono organizatoriams, darbuotojams ir lankytojams iš Lietuvos padėsime susisiekti su reikiamais žmonėmis, Emyratų vadovybe, verslo ir kitų sričių atstovais.

Jungtiniuose Arabų Emyratuose yra nemaža ir, atrodo, aktyvi lietuvių bendruomenė. Kaip ši Lietuvos dalis galėtų prisidėti prie pasirengimo parodai ir jos metu? Ar turite planų kažkaip įtraukti šį potencialą?

Žinoma, kad taip. Daugiau nei 2 000 Lietuvos žmonių jau yra ten. Jie keletą ar keliolika metų gyvena ir dirba Emyratuose, turi žinių, patirties bei ryšių. Tai ypatingai svarbi grandis užtikrinant paviljono ir ambasados darbo sėkmę. Manau, jie geranoriškai prisidės prie šio darbo. O ambasados uždavinys pasirūpinti, kad jų veikla Emyratuose vyktų sklandžiai ir būtų naudinga ne tik jiems patiems, bet ir Lietuvai.

Parodos metu į Dubajų, be abejo, atvyks daugelio šalių aukščiausieji vadovai, ministerijų, asocijuotų struktūrų, politikos, verslo, meno, kultūros atstovai. Tad, galima sakyti, pusę metų vyks nenutrūkstami diplomatiniai santykiai, galbūt, netgi derybos ar tam tikrų ketinimų įforminimas. Tai yra ir nelengvas uždavinys, ir puiki galimybė atlikti diplomatines užduotis beveik neišvykus iš ambasados. Kokių planų ir kokią komandą turėsite šiai veiklai?

Vizitai jau planuojami ir derinami. Komanda taip pat formuojama. Ambasadoje turėtų dirbti net du atašė – komercijos ir žemės ūkio. Ir kitas pareigas atliks tikrai profesionalūs specialistai.

Kokiose kitose šalyse bus akredituota Lietuvos Respublikos ambasada, įkurta Jungtiniuose Arabų Emyratuose?

Tai paaiškės šiek tiek vėliau. Manau, kad Abu Dabyje įsikūrusi ambasada perims dalį šalių, kurias kuravo Lietuvos ambasada Egipto Arabų Respublikoje Kaire.

Kokie yra esminiai Lietuvos interesai arabų šalyse? Kaip juos galėtų atspindėti parodoje EXPO 2020 veikiantis Lietuvos paviljonas?

Lietuva suinteresuota kuo daugiau savo prekių eksportuoti į Emyratus. Gal net Lietuvoje išauginti žirgai galėtų sudominti arabų raitelius. Kitas tikslas – pagerinti jungtį tarp Lietuvos ir JAE. Tam labai pasitarnautų tiesioginių lėktuvų skrydžių tarp Lietuvos ir Emyratų plėtra.

EXPO parodos vyksta nuo 1851 m., savo reikšme ir populiarumu jos lyginamos su olimpinėmis žaidynėmis. Pasaulinės parodos dabar rengiamos kas penkerius metus, tarp jų vyksta viena mažesnė tarptautinė EXPO paroda. Didžiausia EXPO paroda iki šiol vyko Šanchajuje (2010 m.), joje dalyvavo 192 valstybės ir buvo užfiksuotas rekordinis lankytojų skaičius (73 mln.). Lietuva oficialiai EXPO parodose dalyvauja nuo 1937 m., o atgavusi nepriklausomybę nepraleido nei vienos – iš viso yra dalyvavusi trylikoje EXPO parodų.

Paroda Dubajuje pavadinimu „Sujunkime protus, kurkime ateitį“ vyks nuo 2020 m. spalio 20 d. iki 2021 m. balandžio 10 d. Parodoje dalyvaus daugiau kaip 190 pasaulio valstybių, tikimasi 25 mln. apsilankymų, net 75 proc. lankytojų atvyks iš kitų šalių. Daugiau kaip 4 km2 teritorijoje bus teminiai „Darnaus vystymo“, „Mobilumo“ ir „Galimybių“ paviljonai, atskirus paviljonus turės visos parodoje dalyvausiančios valstybės.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė dalyvauti parodoje Jungtiniuose Arabų Emyratuose nutarė 2017 m. lapkričio 30 d. Lietuvai skirtas 1 550 m2 sklypas „Darnaus vystymosi“ erdvėje tarp Švedijos ir Slovėnijos paviljonų, visai šalia Olandijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų pažangiausių Europos ir viso pasaulio valstybių paviljonų. Lietuva pasauliui bus pristatoma kaip moderni, tikrąsias vertybes išsaugojusi ir atvira pasauliui valstybė. Dalyvavimas parodoje Lietuvai kainuos apie 6,5 mln. Eur.

Lietuvos paviljonas, kuriame parodos metu tikimasi sulaukti iki 2 mln. lankytojų, jau šiemet bus pradėtas statyti pagal atviro konkurso būdu išrinktą projektą „Openarium“ (autoriai: Edita Bružikaitė, Mantas Čekaitis, Mindaugas Bučas). Dviejų aukštų pastatas su įspūdinga medžio konstrukcijų ir tradiciniais motyvais dekoruotų langinių instaliacija, simbolizuojančia Lietuvos atvirumą pasauliui ir naujovėms, pasižymės itin aukštu energetiniu efektyvumu. Tikimasi, kad paviljono statybą ir įrengimą savo produkcija parems „Jūrės medis“, „Solitek“, „Narbutas“ ir kitos įmonės. Ekspozicijai bus atrinktos ir integruotos sėkmingos ir vizualiai patrauklios Lietuvos inovacijos, vaizdinė medžiaga apie šalį ir meno kūriniai. Paviljone vyks verslo, mokslo ir kultūros renginiai tikslinėms auditorijoms, veiks baras ir lietuviškų suvenyrų parduotuvė.

Dalyvavimas pasaulinėje parodoje JAE, kurie 2021 m. minės savo šalies 50-metį, bus puiki proga parodyti, kaip per tris dešimtmečius Lietuva sugebėjo ne tik sugrįžti į pasaulio nepriklausomų valstybių šeimą, bet ir pasiekti puikių laimėjimų visose, ypač aukštųjų technologijų ir inovacijų, srityse. Sėkmingas Lietuvos įmonių pasirodymas parodoje ne tik padidins jau eksportuojamų prekių (baldų, grūdų, inžinerinės įrangos) kiekius, bet ir atvers kelius į šią rinką kitiems, pvz., maisto, o ypač aukštųjų technologijų produktams, stiprins bendradarbiavimą informacinių ir finansinių technologijų, atsinaujinančios energetikos, ypač saulės baterijų, sveikatos bei gyvybės mokslų srityse, skatins turizmą.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Zita Tallat-Kelpšaitė

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt