LEIDĖJOS ŽODIS. Laiškas būsimajam Lietuvos Prezidentui

Gerbiamas kandidate į Lietuvos Respublikos Prezidentus,

Pirmiausia nuoširdžiai linkiu Jums sėkmės garbingoje kovoje.

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į kai kuriuos istorinius aspektus, susijusius su jūros reikšme Lietuvos valstybės raidai, ekonomikai ir kultūrai.

Šiemet sukanka 85 metai, kai pirmą kartą Lietuvoje buvo švenčiama visuotinė Jūros diena. Šioje Jūros šventėje (1934 m.) dalyvavęs Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona pasakė programinę kalbą, pabrėždamas istorinę jūros svarbą Lietuvos vystymuisi ir klestėjimui, ragindamas tautiečius pasiryžimui „...dirbti ir taip gyventi, kad visa Lietuva mokėtų įsigalėti jūroje“.
Kitas žingsnis stiprinti jūrinę politiką ir jūrinę dvasią buvo po metų, 1935-ųjų vasarą, antrosios Jūros šventės išvakarėse išleistas pirmasis Lietuvoje jūrinis leidinys, pavadintas „Jūra“, užsibrėžęs tikslą „atlikti jūrinės propagandos, jūrinio auklėjimo darbus, lietuvių tautos kontinentiškąjį galvojimą pakeisti į jūriškąjį ir jos plačiuosiuose sluoksniuose įsisąmoninti jūros turėjimo naudingumą kaip pačiai valstybei, taip ir jos gyventojams“.

Tačiau Lietuvos jūrinės aspiracijos griuvo 1939 m., nacistinei Vokietijai aneksavus Klaipėdos kraštą.
Jūros šventė buvo atgaivinta 1959 m.
Žurnalui „Jūra“ sekėsi sunkiau. Po neilgai trukusio bandymo atgimti 1989 m. jis vėl beveik dešimtmečiui nutilo.
Žurnalas „Jūra“ atgimė 1999 m., atgaivintos Jūros šventės 40-mečio išvakarėse.
Taigi, šiemet net trys jubiliejai: pirmosios Jūros dienos 85-metis, atgimusios ir be pertraukų rengiamos Jūros šventės 60-metis ir atgimusio, be pertraukų leidžiamo žurnalo, kuris iš vietinės reikšmės vienakalbio leidinio tapo tarptautiniu: lietuvių, anglų, rusų ir kinų kalbomis leidžiamu žurnalu JŪRA MOPE SEA, 20-metis.

Šios šventės bus švenčiamos liepos paskutinę savaitę, kai Jūs jau būsite išrinkta(s) Lietuvos Respublikos Prezidentu ir galimas dalykas atvyksite į Klaipėdą pasveikinti Lietuvos žmonių su Jūros ir jūrinio leidinio švente.
Ta proga mes išleisime specialų JŪRA MOPE SEA numerį, skirtą šiems jubiliejams.
Todėl prašau Jūsų priimti gana neordinarų pasiūlymą: dar iki prezidento rinkimų parašykite savo prezidentinį sveikinimą Jūros šventės proga, t. y. programinę kalbą, kokia turėtų būti Lietuvos jūrinė politika, jūros verslo ir Klaipėdos bei Šventosios uostų vystymo strategija Jūsų prezidentavimo metais ir tolimesnėje perspektyvoje.
Ši kalba bus išspausdinta renginiui skirtame specialiajame JŪRA MOPE SEA numeryje greta pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos kalbos, pasakytos 1934 m. per pirmąją Jūros dienos šventę.

Suprantu, kad mano prašymas kiek neįprastas – mėgstu daryti neįprastus dalykus – ir siūlau neatmesti šios idėjos. Labai tikėtina, kad šis Jūsų veiksmas, jeigu jį dabar atliksite, kaip ir Prezidento Antano Smetonos kalba, pasakyta 1934 metais, įeis į istoriją.

Pagarbiai,
Zita Tallat-Kelpšaitė,
žurnalo JŪRA MOPE SEA leidėja nuo 1999 m.

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt