IŠTEKLIAI. Pasaulinė vandens trūkumo rizika: lankstaus verslo kūrimas

 

Pasaulio ekonomikos forumas vandens krizę laiko svarbiausia pasaulio ilgalaike rizika.
Ji turi didžiulę įtaką įvairioms verslo sritims – nuo energijos gamybos iki žemdirbystės,
maisto, drabužių ar galutinio vartojimo pramonės, pavyzdžiui, grožio ir asmens higienos, skalbiklių bei ploviklių. Šioje ataskaitoje apžvelgiama, kaip su šiuo rūpesčiu tvarkosi įvairios įmonės – nuo tiekimo valdymo iki bendruomeninių iniciatyvų bei inovacijų.

Vandens krizė – ilgalaikė grėsmė pasauliui

Vis dažniau akcentuojamas vandens trūkumas (poreikis produkcijos, kurios skalavimui reikia mažiau vandens) gali kelti grėsmę verslui, įskaitant dėl produkto kenksmingumo aplinkai smunkančius pardavimus. Kai kurie nuo vandens priklausomi prekės ženklai tiria įvairiausius būdus, kaip pritaikyti savo produkciją prie aplinkosaugos rodiklių, tačiau vis dar lieka daug erdvės tobulėjimui.

Vandens krizė – sąrašo viršuje

2015 m. Pasaulio ekonomikos forumas įvardino vandens krizę svarbiausia pasauline grėsme. Tai jau ketvirtas kartas, kai vandens krizė pasirodo kasmet sudaromame sąraše, tačiau šį kartą ji užkopė į sąrašo viršūnę. Trečdalis pasaulio gyventojų gyvena vietovėse, kuriose nuolat jaučiamas vandens stygius ir, pasak JT, iki 2025 m. šis skaičius augs.

Poveikis verslui

Nors daugelis įmonių vis dar teikia tam nepakankamai dėmesio, vandens trūkumo rizika yra labai rimtas ir sudėtingas reiškinys. Jo trūkumas, potvyniai ir užterštumas kelia grėsmę gyvajai gamtai, švaraus vandens šaltiniams bei verslui. O gera vandens strategija priešingai – gali prisidėti prie lankstaus ir inovatyvaus verslo kūrimo bei stipraus ir etiško prekės ženklo įvaizdžio.
Atsparumas su vandeniu susijusiems reiškiniams svarbus daugeliui verslo įmonių, pradedant maisto ir baigiant aprangos ar skalbiklių gamyba. Net ir nesudarydamas gamybos pagrindo, vanduo dažnai yra būtina sąlyga žaliavų tiekimui ar galutiniam produkto naudojimui

Kaip išvengti rizikos ir pasinaudoti galimybėmis

Svarstydamas apie vandens svarbą, verslas turėtų atkreipti dėmesį į tris pagrindines įtakos sritis: veiklą, reputaciją ir reglamentus. Tačiau vandens valdymas nėra susijęs vien su rizikos mažinimu – jis gali atverti verslui galimybes sustiprinti efektyvumą, diferencijuotis ir kurti naujoves.

Materiali ir veiklos rizika gamybai

Veiklos riziką sudaro vandens išteklių valdymas, norint išlaikyti veiklos tęstinumą tiek vykdant tiesiogines operacijas, tiek tiekimo grandinėje. Čia galima paminėti vandens trūkumą gamybos palaikymui, potvynius arba vandens perteklių, trukdančius vykdyti veiklą, ir taršą – situacijas, kai vanduo tampa nebetinkamas naudoti bei dėl to atsirandančias valymo išlaidas arba vandens trūkumą apskritai.

Žala prekės ženklo įvaizdžiui

Prie rizikos reputacijai verta paminėti įmonės įvaizdžio valdymą vietos bendruomenėje ir tarp tų pačių vandens išteklių vartotojų, investuotojų bei galutinių vartotojų. Čia turima omenyje suinteresuotų asmenų pagrįstas ar priimtas neigiamas nuostatas, kurios gali lemti verslo gyvybingumą, bei vietos bendruomenės susirūpinimą ar protestus dėl įtakos vietos vandens resursams, bendruomenėms, darbuotojų sveikatai ir ekosistemoms. Įmonės sėkmei gali turėti įtakos ir vartotojų susirūpinimas jos etine pozicija.

Išlaidos ir valdymo reikalai

Viena svarbiausių papildomų su vandeniu susijusių išlaidų priežasčių – reglamentinės nuostatos. Vandens valdymo pokyčiai gali sugriežtinti vandens paskirstymo reglamentą ir taip padidinti išlaidas. Neefektyvūs ar nenuoseklūs reglamentai taip pat gali apsunkinti įmonių veiklą.

Tvirtas vandens valdymas kuria galimybes bei atsparų ir inovatyvų verslą

Vandens rizikos valdymu užsiimančios įmonės visuose savo ir tiekimo grandinės lygiuose išdėsto aiškius, pamatuotus ir terminuotus tikslus. Jos mąsto viso vandens baseino kontekste ir dirba kartu su kitais jo vartotojais, siekdamos optimizuoti visų galimybes. Tai ne tik didina įmonės atsparumą, bet ir sukuria galimybes mažinti išlaidas, gerinti prekės ženklo matomumą bei didinti galutinio produkto inovatyvumą.
Gera vandens valdymo strategija suteikia galimybę atsirasti naujoms prekėms ir paslaugoms, mažinančioms universaliųjų paslaugų tiekėjo vandens pėdsaką, įskaitant, pavyzdžiui, skalbiklių bei asmens higienos produktų, kuriems reikia mažiau vandens, gamybą. Ji taip pat pasižymi privalumais veiklai ir tiekimo grandinei, įgalindama sukurti tvirtesnę tiekimo grandinę, galinčią prisitaikyti prie trumpalaikio vandens trūkumo, bei efektyvesnę veiklos struktūrą su mažesnėmis išlaidomis. Atsakingai vandenį vartojančios įmonės prekės ženklo kūrimas teigiamai veikia daugelį vartotojų, ypač propaguojančius etišką elgesį ir rimtai žiūrinčius į aplinkosaugą. Panašus poveikis sukuriamas investuotojams, pavyzdžiui, atsiranda galimybės įmonei būti įtrauktai į atitinkamą atsakingų įmonių pensijų ar investicinio fondo portfelį.

Vandens valdymas tiekimo grandinėje

Vandens valdymo klausimas susijęs ne tik su tiesiogine veikla, bet ir su tiekimo grandinėmis bei produkcijos vartojimu po pardavimo. Vandens naudojimas tiekimo grandinėje yra ypač svarbus maisto gamyboje – žemdirbystei suvartojamo vandens kiekis milžiniškas. Susirūpinimas vandeniu turėtų būti įtrauktas į platesnį vandens valdymo spektrą, kai vandens išteklių apsauga tam tikrame baseine vykdoma dėl visų vartotojų, taip ne tik apsaugant žaliavų šaltinį, bet ir palaikant tvirtą ryšį su vietos bendruomene.
Nemažiau svarbu apsvarstyti produkto vartojimą po pardavimo. Tai ypač aktualu tekstilės, namų valymo ir apyvokos prietaisų pramonei, kur didžiausi vandens kiekiai suvartojami pačių vartotojų. Taip pat ypač svarbu sausros paveiktoms vietovėms, kuriose jaučiamas didžiulis poreikis mažai vandens sunaudojančiai produkcijai bei didelės tikslinių inovacijų galimybės.

Judant vandens politikos link

Apgalvoti viską
Vandens rizikos įvertinimas ir valdymas turi apimti visus verslo aspektus – nuo tiekimo grandinės iki galutinio vartotojo. Vandens politikoje turi būti nustatyti aiškūs tikslai ir ji turi būti taikoma visoje įmonėje bei tiekėjams.

Tvirti tikslai
Aiškūs, suskaičiuojami ir galutinę įvykdymo datą turintys tikslai yra labai svarbūs. „Coca Cola“, „General Mills“, „Kellogg“, „Nestle“ ir „Unilever“ yra susikūrusios galutinius terminus, turinčius vandens valdymo praktikos tikslus.

Viso vandens baseino įtraukimas
Šiuo metu nedaug įmonių žiūri į visą baseino kontekstą, o kitų to paties vandens baseino vartotojų įtraukimas į atsakingą ir apgalvotą vandens baseino politiką yra svarbus žingsnis į priekį, kurį įmonės turėtų gerai apgalvoti.

 

Šaltinis: „Euromonitor International“

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt